Odcházení V. Filipa

27. 10. 2021

Sbohem po projevu bez ani špetky sebekritiky a vylití hnoje na svého prvního místopředsedu, kterého jsme si pak opět zvolili.

Pavel Ambrož, delegát sjezdu 23.10.2021