Pavel Ambrož

Člen Krajského výboru KSČM Praha, společenství Komuna v ZKČ

Střední vzdělání ukončil maturitou v roce 1977 na Střední průmyslové škole elektrotechnické (obor měřící a automatizační technika). Základní vojenskou službu jako svobodník absolvoval u útvaru radiotechnického zabezpečení u letectva.

Pracoval jako technický kontrolor ve výrobě v podniku Křižík s. p. (dříve ZPA Košíře k. p.), od roku 1992 pracuje jako referent dávkového odboru České správy sociálního zabezpečení.

Od roku 1990 byl dvanáct let členem Zastupitelstva městské části Praha 3, kde působil mimo jiné jako předseda dopravní komise. Od listopadu 2002 byl členem Zastupitelstva hl. m. Prahy (členem výborů sociálního a zdravotního, dopravy, kultury, ochrany památek a cestovního ruchu). Působil také jako organizátor sociálně právní poradny při OV KSČM Praha 3.

Pracoval i jako předseda OV KSČM Praha 3 a člen Pražské rady KSČM (nyní Krajského výboru KSČM Praha), zapojil se do práce odborných sekcí ÚV KSČM (pro sociální politiku a zdravotnictví), od roku 2000 byl i místopředsedou Pražské rady KSČM pro komunální politiku a pro odborné zázemí, a působil i jako místopředseda Rady zastupitelů při Pražské radě KSČM.

Logicky – vzhledem k jeho zkušenostem ze zaměstnání i z práce na komunální úrovni – je mu nejbližší sociální problematika.

Mezi jeho největší osobní záliby patří historie, architektura a urbanismus. Rád si odpočine při pěší turistice.

Pavlu Ambrožovi je 63 let, je pražský rodák a celý život žije v Praze.