POZVÁNKA

17.9. zasedání ZMČ Praha 3
18.9. od 17 h na OV beseda
Volnost - Rovnost - Bratrství
odkaz revoluce 1789 ve Francii žlutých vest
16.10. v 17 h na OV beseda
Etiopie

20.11. od 17 h na OV beseda
Mezinárodní svaz studenstva

16.12. zasedání ZMČ Praha 3

Akce pro členy
obvodní organizace:
září – listopad:
výroční členské schůze ZO
7. prosince Obvodní konference

 

 

 

 

 

 

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

 

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 

facebook youtube 

Adresa:

Baranova 1833/11

130 00 Praha 3 - Žižkov

(Nedaleko od stanice metra Flora
a zastávky tramvaje Radhošťská)
http://www.mapy.cz/zakladni?

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

http://praha3.kscm.cz

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Knihovna

Knihovna

 

klnihovna
 

 

 

OV KSČM Praha 3 nabízí k využití obsáhlou knihovnu se společensko-vědní literaturou. Obsahuje práce klasiků marxismu-leninismu, publikace o historii dělnického hnutí a KSČ, knihy o zahraničně-politické problematice a mnoho dalšího.

Vždy od pondělí do čtvrtka od 12 do 16 hodin si můžete půjčit na měsíc některou z našich knížek kromě těch, které jsou nejcennější a vícedílné – ty jsou určeny ke čtení na místě. Ve stejnou dobu se můžete seznámit se stanovisky a s dokumenty, které schválily VV ÚV a ÚV, a zjistit na nástěnce termíny nejbližších akcí v Praze.
 
Knihovna OV KSČM Praha 3   ".".
   

Novinová kniha
1949-50
Novinová kniha
1948
Novinová kniha
1963-64
Novinová kniha
1959-60
Novinová kniha
1965-66
Novinová kniha
1947
Novinová kniha
1955-56
Novinová kniha
1951-52
Novinová kniha
1953-54
Novinová kniha
1945
Novinová kniha
1946
Novinová kniha
1961-66
Novinová kniha
1957-58
Humanistické listy
Květen 1946/I.
Humanistické listy
1946/II.
Dikobraz
1954
Dikobraz
1946
Světozor
1876
Humoristické listy
1889/1
Humoristické listy
1892/2
Böhmen und Mähren
1941/1
Zpravodaj
1943
Zpravodaj
1944-45
Kronen -Zeitung
1917
Kronen -Zeitung
1915
Kronen -Zeitung
1944
Kronen -Zeitung
1939/I.
Kronen -Zeitung
1938
Kronen -Zeitung
1940/i.
Kronen -Zeitung
1943
Kronen -Zeitung
1930-34
Ermitáž

Světozor
1882
Český svět

Český svět

Český svět

Český svět

Impresionisté

Zeitung
1935-37
Zeitung
1939/I.
Zeitung
1916
Zeitung
1914/I.-II.
Zeitung
1942
Kikeriky
1862
Zeitung
1940
Fleigende-Blätter
1898
Zeitung
1928-29
Zeitung
1941
Zeitung
1918-19
Zeitung
1945/I.
Fleigende-Blätter
1896
Fleigende-Blätter
1888/I.
Fleigende-Blätter
1903
30let Čs. Let. průmyslu

Proměny marxistické
jazykovědy

Severní pláně

Marxistický slovník ateisty

Marxistický slovník ateisty

Velké spiknutí

Přehledné dějiny ruské literatury

Pád Paříže
Ilja Erenburg
Pád Paříže
I. E. Repin
Zimní vítr.
Valentin Katajev
Rusko-český slovník

Rusko-český slovník

Rusko-český slovník

Česko-ruský slovník

Boj mez.Komun. hnutí…
-
Kritika burž. A rev…
-
Český slovník věcný…
-
Čítanka z dějin filosofie
-
Sociologie
I.A.Bláha
Politická a hosp. geografie
-
Filosofia a přírodní vědy
-
Dějiny skandinávských zemí
-
Politická ekonomie
-
Vědecký komunismus
-
Slovník vědeckého komunismu
-
Historický materialismus
-
Země sovětů ve foto
-
DDR
-
Dokumenty VII. Sjezd KSČM

Park green anlasen in Berlín
-
Berlín in farbe
G. Kisling
Stavby ČSSR 181-85
-
Stavíme zítřek ČSSR
-
Mapy k dějinám VVV

Mapy k dějinám VVV

Filosofia a současný vědecko-technický rozvoj
-
Filosofia a současný vědecko-technický rozvoj
-
Encyklopedie VŘSR
-
Encyklopedie VŘSR
-
Dokumenty V. sjezdu KSČM

Dokumenty VI. Sjezdu KSČM

Brána je dokořán
Upton Binolajr
Koloniál
Frun van Haarlen
Stručný slovník teorie a praxe výstavby strany
-
Zpráva Klubu KSČM ZHMP
-
Motivace sebepoznání úspěchu
-
Právní minimum myšlení
-
Kubiceho zpráva
-
Mapa Prahy
-
Stejně tu zahřmí
Daniel Strož
Jakou EU chce levice
-
Historická atlas rev. hnutí
-
Materialistické rukopisy
K. Marx
Životopis
B. Engels
K.Marx+B.Engels
A. Korup
Rukopisy Grundisset
K.Marx
Ateismus, náboženství a síly
K. Marx, B. Engels
Vybrané dopisy
K. Marx, B.Engels
Oslabená společnost
K.Marx, B.Engels
Historický materialismus
Konstatinov
Revoluční r. 1917
V.I. Lenin
Společenské formace
K.Marx, Engels
Umění v literatuře
Marx, Engels
Společný životopis
V.I.Lenin
Stručný životopisJ.V.Stalin
-
Umění organizace
-
Organizace
V.I. Lenin
Vybrané dopisy1/2
Marx, Engels
Norma str. života…
V.I.Lenin
Politická agitace..
H.M. Kuzněcov
Základní principa výstavby strany
Marx, Engels
Bída filosofie
K. Marx
O literatuře
V.I.LeninMl599/1c.190
Vývoj socialismu
Marx, Engels
Inaugurační adresa
K.Marx
Zásady komunismu
Marx, Engels
Příspěvky k dějinám marxismu
L.V. Plechanov
Manifest KS
Marx, Engels
Respekt Kapitálu
Marx, Engels
Život K. Marx
Francz Merint
Historie VVV
Marx, Engels
Spisy 5
Marx, Engels
Vybrané spisyII.
V.I.Lenin

 

 

nástěnka


 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena