POZVÁNKA

5.9. v 15 h v Habrové na Jarově

Dětský den

18.9. v 15 h na radnici zasedání ZMČ

25.10. v 17 h na OV beseda

Vznik Československa

7.11. v 15 h na OV

setkání LKŽ Praha 3

5.12. v 15 h na OV

předvánoční setkání LKŽ Praha 3

18.12. v 15 h na radnici zasedání ZMČ

 

Akce k seznámení s názory

a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

17.9. před Albert na Vinohradské
18.9. před Agora Flora
19.9. u polikliniky na Vinohradské
24.9. před PENNY v Malešické
24.9. Prokopovo n. a u BILLA
25.9. před poštou v Olšanské
26.9. Ohrada a Lidl na Koněvově
26.9. Seifertova a Churchillovo n.
3.10. Koněvova na Chmelnici
3.10. křižovatka Koněvova-Spojovací
4.10. u vinohradských stanic metra***

Potřebujete se setkat se zastupiteli,
s vedoucími představiteli KSČM z Prahy 3 ?
NÁVŠTĚVNÍ HODINY
vždy ve čtvrtek od 17 do 19 hodin
v sídle OV KSČM Praha 3
v Baranově 1833/11
Doporučujeme návštěvu
předem sjednat!

 

***
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 

facebook youtube 

Adresa:

Baranova 1833/11

130 00 Praha 3 - Žižkov

(Nedaleko od stanice metra Flora
a zastávky tramvaje Radhošťská)
http://www.mapy.cz/zakladni?

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

http://praha3.kscm.cz

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Program

Program

Vážení spoluobčané,
komunisté chtějí s Vaší podporou a spoluprací rozvíjet Žižkov a Vinohrady a přispět ke spokojenému, důstojnému a bezpečnému životu všech obyvatel i návštěvníků. V Zastupitelstvu městské části Praha 3 budeme prosazovat:
Spoluúčast občanů na rozhodování o životě v městské části
- veřejné diskuse s občany nad každým projektem v městské části před schválením jeho
realizace i s možností uplatnění místního referenda.
- zastoupení zástupců všech politických klubů a místních spolků ve výborech zastupitelstva a
komisích rady.
- zapojení uživatelů služeb do komunitního plánování a občanů do přípravy rozpočtu městské
části.
- přímou kontrolu organizací městské části všemi zastupiteli.
- podávání bezplatných informací občanům úřadem městské části.
 
Bydlení pro každého
- zachování obecního a podporu družstevního vlastnictví bytů.
- snížení nájemného na 75 Kč/m2 za měsíc v obecních bytech a ukončení privatizace obecních
domů. Pro potřebné sociální nájemné v obecních bytech. Výnos nájemného z obecních bytů
převádět jen do fondů údržby, obnovy a výstavby bytového fondu. Využívání fondu obnovy
bytových domů k bezúročným půjčkám s dobou splatnosti až do 10 let.
- využití revitalizace severní části území žižkovského nákladového nádraží pro komplexní
obecní bytovou výstavbu.
- regeneraci panelových domů za přispění dotace státu.
- zavedení veřejných seznamů žadatelů a vyřízených žádostí o nájem obecního bytu a o nájem
bytu v obecním domě s pečovatelskou službou na úřadě městské části pod kontrolou
zastupitelstva. Rada městské části rozhodne o vyřízení žádosti podle sociálního a zdravotního
stavu žadatele.
- vytvoření registru bydlišť a v nich bydlících osob.
 
Bezpečí občana, ochranu majetku a dodržování pořádku
- rozšíření služby strážníků-okrskářů městské policie a hlídek Policie ČR. Prevencí a kontrolou
ke zlepšení dopravní kázně.
- likvidace sítě herních automatů a vytrvalé potírání dealerské sítě prodeje drog.
- zamezení aktivit propagujících neonacismus, rasovou a národnostní nesnášenlivost.
- prověření stavu a obnovu ochranných prostředků, zařízení a technického vybavení Civilní
ochrany. Podpora vzniku sboru dobrovolných hasičů v městské části.
- rozšíření sběru a třídění odpadu občany a firmami zvýšením počtu sběrných míst. Odstranění
černých skládek a vraků. Rozšíření sítě bezplatných veřejných WC s non-stop provozem.
 
Rozšíření hromadné osobní dopravy ke zlepšení životního prostředí
- preferenci městské hromadné dopravy na komunikacích.
- účelné dořešení městského okruhu vedeného po východní hranici městské části (křižovatka
Spojovací - Koněvova - Českobrodská). Omezení tranzitní, především nákladní,
automobilové dopravy v městské části. V obytných zónách vytvářet systém dopravních
opatření ke zklidnění vedlejších komunikací.
- řešení dopravy v klidu výstavbou objektových garáží s cenově dostupným parkovným a
současně uvolnit okolní ulice ve prospěch pěších, cyklistických cest a zeleně. Zachovat,
případně zvýšit, plochy zeleně v parcích, na náměstích a v ulicích.
- přechody se světelnou signalizací přes komunikace v rizikových místech. Obnova chodníků a
zajištění jejich úklidu a oprav.
- přípravu výstavby trasy D metra Žižkovem do Vysočan a rekonstrukci stanic na trase A metra
na bezbariérové. Rozšíření tramvajových tratí na Žižkově. Zachování žižkovského nádraží pro
zásobování centra města i pro osobní železniční dopravu.
 
Podporu zaměstnanosti
- spolupráci úřadu práce, středních odborných škol, firem působících v místě i příspěvkových
organizací města a městské části k zajištění prvního zaměstnání pro absolventy škol a při
zaměstnávání občanů s nižším či neúplným vzděláním, zdravotně postižených a dlouhodobě
nezaměstnaných.
- podporu drobného a středního podnikání a rozvoj komunálních služeb městské části.
 
Pomoc potřebným
- zřízení bezplatné občanské poradny na radnici.
- aktivaci vyhledávacího systému potřebných sociální pomoci a rozšíření nabídky
ošetřovatelské a pečovatelské služby v domácnostech.
- výstavbu domů s pečovatelskou službou a domova seniorů.
- zachování dostupnosti praxí odborných a praktických lékařů, lékařské a lékárenské
pohotovosti.
- zajištění lůžek pro dlouhodobě nemocné a pro následnou péči.
- zajištění obecního azylového ubytování v městské části.
 
Dostupnou kulturu a vzdělání, podmínky pro volný čas
- obnovu sítě jeslí, mateřských a základních škol.
- rozšíření finančně dostupné mimoškolní činnosti dětí a mládeže ve školských zařízeních.
- výstavbu pobočky Městské knihovny, rozšíření Domu dětí a mládeže a obnovu veřejných
sportovišť.
- podporu činnosti občanských sdružení, národnostních menšin a umělců.
- ochranu a péči o památky a další historická místa Vinohrad a Žižkova.
 
Občané, podpořte uskutečnění návrhů
z našeho volebního programu volbou kandidátů KSČM.
 
 
www.praha3.kscm.cz
 
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena