POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov
v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP
v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka
ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

v sobotu 17.10. v 9 h v sídle KSČM
konference Aktuálně o leninismu

v sobotu 7.11. v 11 h na Olšanech
pietní akt u čs. rudoarmějců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Místní politika

Místní politika

Dům sociálních služeb pro Prahu 3

(1.5.2017)
Zřízení Domu sociálních služeb je velmi důležitý krok pro celou Prahu 3. Městská část má ze zákona povinnost sociální služby zajišťovat a o to se snaží. Ale věk dožití se prodlužuje – stárneme, a tak brzy dojde k tomu, že nebude schopna v požadované míře sociálně zdravotní služby plnit. Proto vítáme, že se velmi intenzivně začalo pracovat na projektu, byla ustanovena pracovní skupina z odborníků a členů Komise pro sociální politiku a zdravotnictví.  Byla svolána veřejná debata s občany, pracovníky radnice, odborníky a architekty z ateliéru FADW. Zklamala nás účast občanů. Návštěva zhruba 50 občanů nesvědčila o moc velkém zájmu. Určitě budou následovat další setkání, která budou dolaďovat např. parkování, zastínění bytů v okolních domech, rozsah nabízených služeb a vybavení objektu apod. Věříme, že zájem o realizaci tohoto projektu se časem rozšíří, a na další setkání přijdou občané s konkrétními a pro ně důležitými názory a návrhy.  Stavba je předpokládána na  období 2019 - 2020 a vlastně její realizace pomůže umístit ty občany, kteří sice nyní žijí doma, ale časem nebudou oni, jejich okolí a rodina schopni zajistit jejich sociální potřeby. Současná sociální zařízení na Praze 3 jsou také početně omezená a přesto, že i tam je odborná pomoc, nebudou kapacity stačit a je třeba sociální služby rozšířit, a proto výstavba Domu sociálních služeb v Praze 3 je naprosto prioritní a potřebná. Měli bychom si všichni uvědomit, že vlastně si rozhodujeme o tom, jak a kde někteří z nás prožijí část svého života.
Mgr. Alena Hronová, členka komise pro sociální politiku RMČ Praha 3

Klub přátel Žižkova

(16.3.2017)
Rozdělení dotací potvrdilo březnové zasedání zastupitelstva. Úspěšní žadatelé spokojeni, ostatní ne. Komu navrhne výbor dotační finanční částku, se rozhoduje v příslušných oborových komisích a výborech. Věřím, že kolegové váží kvalitu a počet oslovených projektem žadatele o dotaci, ale žel ne vždy se přihlíží k nutnosti finanční pomoci, vzhledem k dotacím od města a vlastní výdělečné aktivitě. A někdy se i zapomene na možné následky nepodpoření malého, ale potřebného spolku. Zastupitelé obdrželi dopis od Klubu přátel Žižkova, že spolek koncem roku zanikne. Není to poprvé. Ve finanční krizi je již poněkolikáté. Počtem a věkovým složením členů spolek nikdy nebyl schopen finanční soběstačnosti z členských příspěvků. Ale vždy v něm pracovalo dost nadšenců, kteří udrželi spolek v aktivní činnosti nejen uvnitř, ale především pro veřejnost, a vždy měli zájem o spolupráci s radnicí Prahy 3. O tom svědčí například příspěvky v Radničních novinách a konané přednášky a besedy. Škoda přijít o takovou možnost propagace městské části, která má počet obyvatel jako okresní města, která mívají instituci zachovávající povědomí obyvatel, především mladých, o historickém vývoji na území regionu a představující návštěvníkům město (okres) na jednom místě. Ano, ač jsem Vinohraďák, navrhuji vznik Muzea Žižkova, při kterém by mohla pokračovat činnost Klubu přátel Žižkova. Věřím, že by bylo možné pro nové muzeum dojednat odbornou spolupráci s Muzeem hl. m. Prahy, Archivem hl. m. Prahy a s Galerií hl. m. Prahy.

Pavel Ambrož, člen výboru dotačního Zastupitelstva MČ Praha 3

Jaké je ideální využití stadionu Viktoria Žižkov v nejbližší budoucnosti?

(15.3.2017)
Hřiště pro kopanou nechť slouží především mužstvům z Prahy 3. Škoda již schválené zástavby území u Krásovy ulice, protože přestavba stadionu na nejvyšší mezinárodní úroveň na zbylém tak malém plácku je nerealizovatelná. Real Madrid u nás hrát nebude. Ale koncerty a další hlučné akce, včetně těch co nyní ruší klid přírody na Parukářce, jsou tu možné.

Pavel Ambrož, člen komise pro tělovýchovu a sport Rady MČ Praha 3

Jaká jsou vaše očekávání ohledně farmářských trhů na nám. Jiřího z Poděbrad v roce 2017?

()
 ftZlepšení. Přípravu přemístění na lepší místo na náměstí – na hlavní cestu, jež je na ose hlavní vchod do kostela – Mánesova ul. (šíře asi 7 a délka přes 30 m) a parkování aut stánkařů při východní i západní hraně parku. Přesto dál navrhuji přejít od tohoto středověkého způsobu prodeje k tomu, co již zavedli naši pradědové – tržnici. Provoz vinohradské jsem zažil. A například do budov nákladového nádraží se nikdo nehrne!

Pavel Ambrož, člen Zastupitelstva MČ Praha 3

Zodpoví dotazy 30 dní po hlasování o věci

(20.1.2017)

Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl projednáván nejdůležitější bod jednání v roce - rozpočet městské části na další rok. Po úvodním slovu předkladatele, zástupce starostky Materny, bylo sděleno, že na dotazy a připomínky z pléna bude písemně reagováno do 30 dní po zasedání. A tak zazněla plejáda názorů většiny opozičních zastupitelů i přihlášených občanů. Radní dle jejich dohody drželi bobříka mlčení. Ústní odpovědi se nikdo nedočkal. Rozpočet byl odhlasován a po té duch demokracie, pokud se vůbec na tato jednání dostavuje, se mohl vrátit z přestávky k dalšímu bodu jednání. Prokoaliční článek do radničních novin již vyšel nebo je připraven. O vyjádření opozice si redakce možná řekne později. Zlozvykem neodpovídat na dotazy, slibovat písemnou odpověď do 30 dní, která často ani nevznikne, trpí žižkovská radnice od počátku devadesátých let a velice rychle se jím nakazí každý radní vládnoucí koalice. Předsedající často zapomíná vyzývat předkladatele k závěrečné řeči po ukončení diskuse. Dříve na zasedáních obvodního národního výboru, jehož jednání jsem v osmdesátých letech navštěvoval, radní poslancům odpovídali vždy a před hlasováním o věci. Proč to nejde dnes? Na podzim nás čekají volby do poslanecké sněmovny. Mnozí z radních se určitě objeví na kandidátkách politických stran. Ale občane, chceš zvolit poslancem člověka, který není schopen nebo ochoten odpovídat na dotazy oponentů již na nižší úrovni samosprávy?

Pavel Ambrož, člen Zastupitelstva MČ Praha 3

Rozpočet Prahy 3 na rok 2017

(19.1.2017)

Rozhazovačný rozpočet vyrovnaný z úspor nastřádaných v minulosti. Rozpočet s výdaji, které neodpovídají akčnímu plánu i s nepřipravenými projekty. Radnice zaplatí akce, z kterých profitují jiní. Proč je nesponzorují? Z čeho radnice bude hradit nutné výdaje, až dojdou peníze z privatizace nemovitostí? Zvýší nám daň z nemovitosti z bytů, v kterých žijeme, a z nebytových prostor, v kterých podnikáme?

Pavel Ambrož, člen Zastupitelstva MČ Praha 3

Umíral s pocitem svobody?

(13.11.2016)
Každoroční zpráva sdělovacích prostředků přišla letos druhou listopadovou neděli: Na Karlově náměstí zemřel v pouhých 31 letech věku člověk bez domova, první v nastupující zimě. Umrzl, a to v Praze jeKaždoroční zpráva sdělovacích prostředků přišla letos druhou listopadovou neděli: Na Karlově náměstí zemřel v pouhých 31 letech věku člověk bez domova, první v nastupující zimě. Umrzl, a to v Praze ještě nenasněžilo a teplota nespadla pod mínus pět stupňů. Bezdomovci umírají po celý rok, po celé období „svobody a úspěchů“ nového řádu české společnosti od roku 1990. Starý řád práce a sociálních jistot byl zatracen Listopadem 1989 a dosud je zesměšňován, ale nový řád produkuje nezaměstnanost a chudobu neúspěšných lidí, vedoucí i ke ztrátě jejich domova. Záchranná sociální síť je děravá. Neexistence fungujícího státního systému návratu vyděděnců do společnosti a nedostatek sociálních zařízení a služeb obcí, včetně bohatého hlavního města Prahy, nenahradí miliony korun dotací charitativním a tzv. neziskovým organizacím. Už se blíží vánoční svátky, kdy opět televize nám ukáže záběry, jak o Štědrém dni charita a arcibiskup hostí několik stovek chudých a primátorka vydává polívku na Staroměstském náměstí. Ale kolika z desítek tisíc bezdomovců bylo nabídnuto trvalé ubytování, rekvalifikační kurz a pracovní smlouva, a to dřív než svůj život s námi, zatím šťastnějšími, vzdají a přejdou do opozice vůči společnosti se všemi negativy, které se členům společnosti nelíbí? Je na čase vrátit se k původnímu výkladu hesla Velké francouzské revoluce „Volnost, rovnost, bratrství“, než bylo pokřiveno mamonem kapitálu.

Pavel Ambrož, člen Zastupitelstva MČ Praha 3

Kam s ním ?

(7.10.2016)
První pohled Pražáka při východu z bydliště na ulici ulpí na skladišti aut. V době, kdy se ve světě zkouší provozování aut bez řidiče, nemá Praha ještě vyřešeno parkování aut, osobních i firemních, obyvatel i návštěvníků. Ulice v památkovém centru mají středověkou šířku a v širším centru, kam patří i Praha 3, jsou ulice postavené dle norem před rozvojem automobilismu. Od šedesátých let se naplňují ulice auty, až se v osmdesátých a především devadesátých letech přechází z podélného na šikmé stání částečně zabírající i chodník – někde dochází k omezení jejich průchodnosti. Územní rezervy pro vznik garáží byly zastavěny dalšími bytovými domy. Dvory blokové zástavby byly „privatizací“ a restitucí majetkově rozděleny. Nabídka P+R stání neodpovídá poptávce. Půjčování a sdílení aut se dostatečně nerozšířilo (kvůli cenám?). Městští radní za čtvrtstoletí vymysleli jen regulaci stání aut na ulicích postupně se rozšiřujícími zónami placeného parkování. Nyní město začíná hledat místo pro nové kapacitní garáže a parkoviště, ale bude nuceno najít především finance na výkup pozemků a výstavbu. Už dávno měl Pražák zvážit: „Potřebuji auto, kdy a jaké? Vlastnit auto, ale kde a za kolik budu parkovat?“, a návštěvník Prahy: „Mám ztrácet čas vjížděním do centra města a hledáním místa k zaparkování?“... Ale existuje alternativa? Dostačuje kapacita a jízdní řády hromadné dopravy - městské, předměstské i dálkové?

Pavel Ambrož, člen komise pro dopravu Rady MČ Praha 3

 

 

A co děti, budou mít kde si hrát ?

(30.9.2016)
Žiji na Jarově již 35 let. Byla jsem šťastná, že bydlíme téměř v centru Prahy, ale přitom v zeleni, v přírodě, mezi vilkami a domky se zahrádkami. Když se zrušily první dvě zahrádky a postavily se na jejich místě dva dvojpatrové domy, tak jsme vůbec netušili, že je to začátek stavební laviny, která pohltí celé okolí. Teď jsem měla možnost se podívat z okna domu v 11. patře na naše okolí a byla jsem v šoku. V nesmírném šoku. Ten krásný výhled, který tato výška nabízela, je zcela pryč. Pod námi jen samé střechy, spousta nových střech, dům na domu, plochy betonu, tašek, plechu. Naprosto uzavřená plocha staveb bez zeleně. Na chodníku vnímáme jen ty domy, kolem kterých přímo jdeme, nevidíme všechny další, nevidíme ten celek a pak když ano, tak je to pohled žalostný. A pohled z 11. patra do dálky, po horizontu Prahy, to je přímo strašidelný pohled. Kolem dokola, všude se tyčí výškové budovy, hradba monstrózních budov, některé již hotové, spousta rozestavěných, nesmírných výšek a pater. Doba, kdy jsme koukali na vysoké topoly, kaštany, aleje stromů, je pryč. I ten nejvyšší strom je vedle těchto monstrózních staveb zcela malý keříček. A když sjedu z 11. patra dolů, vidím ten život kolem sebe na ulici, tak se ptám – kde budou ti naši noví sousedé nakupovat, budou nové obchody ? Jak budou cestovat – bude rozšířená místní MHD ? Kam budou chodit děti do školek a škol ? A nakonec – kde si budou děti hrát ? A co uděláme proto, abychom zastavili tuto stavební lavinu alespoň v našem nejbližším okolí ?

Mgr. Alena Hronová, členka ZMČ Praha 3

 

 

 

 

 

 


© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena