POZVÁNKA

17.9. zasedání ZMČ Praha 3
18.9. od 17 h na OV beseda
Volnost - Rovnost - Bratrství
odkaz revoluce 1789 ve Francii žlutých vest
16.10. v 17 h na OV beseda
Etiopie

20.11. od 17 h na OV beseda
Mezinárodní svaz studenstva

16.12. zasedání ZMČ Praha 3

Akce pro členy
obvodní organizace:
září – listopad:
výroční členské schůze ZO
7. prosince Obvodní konference

 

 

 

 

 

 

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

 

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 

facebook youtube 

Adresa:

Baranova 1833/11

130 00 Praha 3 - Žižkov

(Nedaleko od stanice metra Flora
a zastávky tramvaje Radhošťská)
http://www.mapy.cz/zakladni?

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

http://praha3.kscm.cz

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Místní politika

Místní politika

Mezinárodní den dětí na Jarově

(1.6.2016)

Tradičně na louce u dětského hřiště komunisté pořádali dětský den pro nejmenší obyvatele sídliště. I ti nejmladší si poprvé v životě vyzkoušeli vystřelit na terč ze vzduchovky. A naopak některé maminky ukázaly potomkům šikovnost při trefě šipkami na jiný terč. Ale na chůdách kraloval děda nad všemi mladšími. Jsme hraví a mladí v každém věku.

Pavel Ambrož

 O zbytcích po OÚNZ Praha 3

(9.3.2016)

klinikaklinika
Na začátku 90. let při likvidaci obvodního ústavu národního zdraví projevila radní koalice starosty Borse zájem o získání pro městskou část jen tří poliklinik (o žižkovskou nemocnici již tehdy požádaly jeptišky) a ostatní menší zdravotnická zařízení prohlásila za nepotřebná. Další (ne)konání starostů a starostek (jednání s ministerstvem financi a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových), ale i radniční hospodaření se svěřeným majetkem, zatím došlo k privatizaci Polikliniky Jarov a k církevní restituci nemocnice, a k tomu, že ve zbývajících budovách na Vinohradské a v Olšanské jsou nejen ordinace lékařů, ale i prostory, které neslouží k léčbě pacientů. Ministerský úřad přes dvacet let není schopen najít nového majitele pro objekt bývalé plicní polikliniky v Jeseniově. A přitom by mu mělo stačit pochopit, že to zařízení sloužilo obyvatelům Prahy 3 třicet roků a že by tedy měl být předán městské části k využití – pro jesle, mateřskou školu, klubovny dětské organizace, klub důchodců, knihovnu… něco se muselo nově postavit, jiné přežívá v soukromém nájmu a pro další se stále hledá místo. Škoda, že se zastupitelstvo 8. března na mimořádném jednání hádalo a pletlo do sporu mezi skupinou reprezentovanou fyzickou osobou, která podepsala nyní končící roční výpůjčku objektu, a státem. Určitě by bylo zajímavější, kdyby starostové a radní složili účty, co ve věci objektu za těch dvacet let udělali, a především využít přítomnost zástupců ministersva a jeho úřadu a vyjasnit si budoucnost budovy v Jeseniově 60.

Pavel Ambrož, člen Zastupitelstva MČ Praha 3

Třetí policie?

(1.3.2016)
třetí policieZmizí-li před mrazem z ulic policisté i strážníci, nevadí, na dozor pražské dopravy nastupují sněhuláci a jsou vidět i bez již povinných reflexních ozdob – viz stanice tramvaje Radhošťská.

Pavel Ambrož, člen komise pro dopravu Zastupitelstva MČ Praha 3


Tak by to vypadat nemělo

(16.2.2016)

obr

Únorové zasedání Zastupitelstva městské části Prahy 3 bylo opět velmi bouřlivé. Nejen proto, že již před vchodem do radnice demonstrovali občané za zachování Kempu Pražačka, což jim ovšem nepomohlo ani k zařazení jejich žádosti do programu. Koalice přehlasovala opozici i při návrhu na zařazení dalšího bodu do programu zasedání – sociální centrum Klinika. K demonstracím patří halasný projev, potlesk, bučení, transparenty apod. To vše bylo v pořádku i zde, nedošlo k žádnému konfliktu, přestože občané byli zklamaní z nechuti řešit jejich problém. Zklamání občanů pokračovalo i při projednávání jejich žádosti ohledně výstavby bytového komplexu Jeseniova 38 na úpatí vrchu Sv. Kříže (Parukářka). Se svými starostmi a připomínkami vystoupili občané zcela oprávněně, neboť skutečně je nutno zachovat zeleň parku a ne ustupovat před monstrózními objekty. O těchto projektech určitě budete informováni, o tom jsem psát nechtěla. Chtěla jsem naopak vyzvat zastupitele, aby nezanášeli do jednání Zastupitelstva svoje osobní neshody, zlobu, nenávist, vyřizování si vlastních účtů. Ta atmosféra křiku, nedodržování jednacího řádu, osočování – to skutečně nepatří do této historické budovy, do sálu, kde na zdech z obrazů na nás vzhlížejí všichni bývalí starostové a Mistr Jan Hus. Občané si nás zvolili jako své zástupce a určitě by uvítali, aby čas, který ubíhá kvůli vzájemnému se napadání a osočování, jsme věnovali práci na problémech, které máme pro ně řešit a kvůli kterým jsme zde.
Mgr. Alena Hronová, členka ZMČ Praha 3


                                                                                                                                                   

Byli jsme na Kubě

(3.2.2016)
KubaV areálu Poštovního muzea na nám. Jiřího z Poděbrad  se 3. února uskutečnila vernisáž výstavy fotografií J. Parkmana a Raúla Sorrosy "Byli jsme na Kubě"

Přání v čase vánočním

(1.1.2016)
vánoceVážení a milí čtenáři Radničních novin, zdravím Vás všechny v době, která je po všem to celoročním shonu také časem bilancování toho starého, plánování nového a hlavně vzájemného blahopřání. Přejeme si všichni navzájem. Na pracovišti, v rodině, na ulici, v médiích, a při všech našich vzájemných setkáních. Proto i já si dnes dovolím změnit téma svého článku, nebudu psát nic pracovního, nic kritizovat, nebudu upozorňovat na práci a činnosti komisí, jak to často ve svých článcích dělám. A to proto, že Vám všem chci upřímně také popřát. Popřát mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů jak pracovních, tak i osobních. To je běžné přání nás všech, ale já bych Vám ráda popřála ještě něco navíc. Něco, co si běžně nepřejeme, protože nás to ani nenapadne, něco, co bereme jako samozřejmost a co si ti mladší ani neumí jinak představit. Ano, je to život v míru. V současném světě vidíme, že často je to i jinak, že mír je pro miliony lidí toužebným přáním. Že zažívají krutost války se vším, co k ní patří. Všichni věří, že zase jednou budou žít v míru, těší se na to, co my máme a co žijeme naplno, aniž si to uvědomujeme. Proto Vám všem chci upřímně popřát nejen v roce 2016, ale ve všech letech, které každého z nás čekají, mimo již zmíněná přání výše, i život v klidu a hlavně v míru.
Mgr. Alena Hronová, členka ZMČ Praha 3
                                        

Vzhůru na kola a vpřed, ale bezpečně

(15.12.2015)

V komisi pro dopravu jednáme již několik měsíců o budoucnosti cyklodopravy v městské části. V minulém funkčním období se tehdejšímu radnímu panu Rutovi nepodařilo prosadit v Radě schválení cyklogenerelu, který na zakázku zpracoval odborník. Nyní při jednání zda a jak novelizovat tento dokument se různí pohled členů komise na trasování značených hlavních tahů pro cyklisty při zajištění jejich bezpečnosti ve společném provozu s automobily a s povrchovou městskou hromadnou dopravou (např. na Vinohradské a v Seifertově ul.). Od zkušenosti ze svého cyklistického mládí, kdy jsem byl v ulici Pod Krejcárkem vytlačen náklaďákem na chodník, kde jsem skončil po pádu naštěstí jen lehce otlučen s dírou v kalhotách, cyklistům v ulicích sic fandím, ale za předpokladu dodržení podmínek bezpečnosti. Pokud někdo chce jezdit po hlavní ulici v provozu aut a tramvají, nelze mu v tom bránit, ale je to jeho risk. Pro většinu cyklistů, tedy i pro starší a rodiny, navrhuji jako doporučené bezpečnější značené trasování po samostatných stezkách, jako je to u cesty od hlavního nádraží ve stopě bývalé dráhy přes Vítkov za Krejcárek neb na Balkán (žel chybí pokračování) a mohlo by tak být i kolem hřbitovů, a po vozovce vedlejšími ulicemi, kde bych se přimlouval za omezení maximální rychlosti, dle původního cyklogenerelu 30 km/h, což by bylo i zvýšením bezpečnosti pěších na přechodech bez „zeber“. Po takovém řešení i já vyzvu každého s bicyklem na vlastní či elektrický pohon: „Vzhůru na kola a vpřed!“

Pavel Ambrož, člen komise pro dopravu Rady MČ Praha 3

Proč se zřizují komise Rady městské části Prahy 3?

(16.11.2015)
Domnívala jsem se, že jako poradní orgán RMČ, jako skupina členů, troufnu si říct „odborníků“, kteří se zabývají konkrétní problematikou, které rozumí. Ale jako členka komise pro bytovou politiku (KBP) jsem se zcela jistě mýlila. Tak důležitý dokument, jako jsou Pravidla bytové politiky Městské části Praha 3, byl vytvořen a připraven jako materiál do programu posledního zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3 bez jakéhokoliv projednání a připomínkování právě KBP. Členové KBP obdrželi e-mailem pravidla s termínem, do kdy se mají připomínky podat. Všichni se pečlivě připravili, projednali ve svých politických klubech a přišli na jednání KBP s tím, že se dostaví zástupce starostky pan Gregor, v jehož kompetenci bytová politika je. Pan Gregor přišel a oznámil celé komisi, že Pravidla právě schválila Rada městské části Praha 3. Bez připomínek KBP. Komise zasedá pravidelně každý druhý týden, řeší stovky žádostí nejen o byt, ale výměny bytů, přisloučení bytů, nájemní smlouvy apod. Neřeší „jen“ přidělování bytů, to by se nejmenovala KBP. A kdo jiný, než tito členové by měli mít přehled, znalosti a praxi, jak to s bytovou politikou na Praze 3 je? Předseda KBP podal protest proti tomuto jednání, a naštěstí to dobře dopadlo. Pravidla byla z programu jednání zastupitelstva vyřazena a jednání budou pokračovat i s KBP. Takže snad do konce roku bude jasná koncepce a schválena Pravidla bytové politiky MČ Praha 3.

Mgr. Alena Hronová, členka komise pro bytovou politiku Rady MČ Praha 3

Hluk do přírody nepatří

(8.10.2015)

Byl jsem vychován rodiči z generace, která si vážila přírody a vedla svá dítka k úctě k ní. Rád se projdu oázami přírody, místy klidu a zeleně, v naší městské části – po hřbetu Vítkova, po vrchu Sv. Kříže s Parukářkou a po Židovských pecích. Maminka říkávala: „Mlč a dýchej“.

Žijeme v miliónovém městě potřebujícím dopravu, která ale produkuje i značný hluk i stres. Přesto některé politické strany a spolky, někdy pod záštitou žižkovské radnice, se v posledních desetiletích rozhodly narušovat odpočinek nejen návštěvníků Parukářky, ale i bydlících v širokém okolí, akcemi s mnoha decibely hluku z reproduktorů. Další neohlášené hlučné akce tam koná nájemce občerstvení. Místním obyvatelům došla trpělivost a stěžují si, oprávněně. Řešení vedení radnice: Změříme dosah a sílu hluku a budeme regulovat akce.

Žel výsledek měření říká, že při každém pokusu došlo aspoň v některém měřícím bodě k překročení limitu. Hluk zůstává, jen Vám občané jej budou pouštět po dobu, po kterou to umožní hygienické normy. Stěžovatelé si zvyknou? Kde končí svoboda jednoho a začíná svoboda druhého? Antické Řecko a Řím před více než dvěma tisícovkami let vymyslely pro setkávání lidí a jejich akce fóra (dnešní náměstí) a stadióny. Městská část má 15 náměstí všech velikostí a vlastní fotbalový stadión. Tedy dost místa pro akce všech velikostí. Příroda může zůstat pro odpočinek. Nemlčme k tomu, ať máme kde dýchat!

Pavel Ambrož, člen komise pro životní prostředí Rady MČ Praha 3

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena