POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov

v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP

v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka

ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

konference Aktuálně o leninismu

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Názory

Názory

Bílá hora

(8.11.2020)
 

Josef Václav Sládek

Boj ztracen byl, a na útěku řady,
- jen tři sta reků stojí u obory.
"Teď vzdejte se! Jsou zbytečné to vzdory!"
Tři sta jich o zeď opírá se zády.
Pluk před nimi, pluk za nimi, pluk všady,
- jen v dáli modrají se české hory:
ty hnědé chaloupky! - ty bílé dvory! ...
a jeden nevzdal se z těch u ohrady.
Zahřměly pušky, - píky měly práci,
- nad nimi duby třesou se a klátí,
ob muže muž se mrtev u zdi kácí,
ob muže muž tu mrtev zůstal státi!
Král utek', chlap jen úpěl s hrudou svojí, -
vlasť ztracena, - však ve svých mrtvých stojí!

 

 

bh

 Zdeněk Nejedlý

„…chybou povstání bylo, že nebylo tak lidové,

 jak to žádá povaha i složení českého národa…“

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Žáček – 75 let

(6.11.2020)
Ať jsi Pražák nebo Brňák,
každá lež má dlouhý frňák!

Historie zneužitá k politickému ataku

(6.7.2020)

mh 

Na pražských radnicích se objevily plachty se sedmdesátiletým fotem Milady Horákové a motem: Zavražděna komunisty. Zadavatelé a tvůrci díla zapomněli, že tehdy výkonnou moc měla v Československu vláda Národní fronty, v které byly spolu s komunisty socialisté a lidovci. Jak by se KDU-ČSL nebo římskokatolické církvi líbilo dnes v den vzpomínky na upálení Mistra Jana Husa, kdyby na kostelech a sídlech lidovců se objevily letáky:

jh

 

 

 

 

Braň pravdu!

(22.6.2020)
jžjžvjžvPo zlatém věku středověku, rozvoji osídlování, řemesel a obchodu i umění, konec 14. století doba dvou papežů v bohatnoucí církvi, politických napětí a válek, v Čechách mocenských a národnostních rozporů, stagnace ekonomiky a rostoucích sociálních rozdílů v období nepříznivé klimatické změny … doba šíření reformních hnutí – kazatelé v Betlémské kapli: Konrád Waldhauser, Milíč z Kroměříže, Jan Hus…
Mistr Jan Hus: Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti.
1378 úmrtí českého krále a císaře římského Karla IV.
1409 dekret kutnohorský o Karlově univerzitě
1412 klatba na Jana Husa
1415 upálení Jana Husa v Kostnici
1416 upálení Jeronýma Pražského v Kostnici
1419 defenestrace radních na pražské novoměstské radnici  
         radikálními husity vedenými Janem Želivským
         úmrtí českého krále Václava IV.
1420 založení Tábora
600. výročí vítězství husitů na Vítkově (14.7.1420)
Čtyři pražské artikuly
· Aby slovo Boží bylo po království českém svobodně a bez překážky řádně od kněží Páně kázáno a zvěstováno.
· Aby svátost oltářní pod obojí způsobou (chleba a vína) všem věrným křesťanům, jímž hřích smrtelný nepřekáží, svobodně byla podávána.
· Aby světské panování nad bohatstvím a časným zbožím, které kněžstvo proti přikázání Kristovu drží na újmu svého úřadu a na škodu ramene světského, bylo mu odňato a odstraněno, a to kněžstvo aby bylo zpět přivedeno k pravidlu evangelia a k apoštolskému životu, kterým žil Kristus se svými apoštoly.
· Aby všichni hříchové smrtelní a zvláště zjevní a jiní neřádové zákonu Božímu odporní byli v každém stavu řádně a rozumně od těch, kterým to přísluší, stavováni a potíráni. A kdož je činí, hodni jsou smrti, nejen ti, kdož je činí, nýbrž i ti, kteří souhlasí s těmi, kteří je činí, jako jsou v obecném lidu smilstva, obžerstva, zlodějstva, vraždy, lži, křivé přísahy, řemesla zbytečná, lstivá a pověrečná, hrabivé zisky, lichvy a ostatní jim podobné. V kněžstvu pak kacířstva svatokupecká a vymáhání peněz od křtu, od biřmování, od zpovědi, od svátosti oltářní, za svěcený olej, od oddávání a platy za třicet mší nebo za jiné mše kupované…

Když si to upravíme do dnešní mluvy, tak o stejném jako dneska: o rovnosti, svobodách, spravedlnosti…o touze po moci a nenažranosti!

Pavel Ambrož, člen KV

:

Sloup doby Temna

(25.2.2020)
rmsrmsProhrou protestantů v bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620 byla zahájena násilná rekatolizace českých zemí a tím upevnění moci Habsburků, kteří se zbavili představitelů českých protestantů krvavou exekucí na Staroměstském náměstí 21. června 1621. Následné války vysílily české země, značně snížily počet obyvatel … skončily až v roce 1648 Vestfálským mírem.
Nadohled týnského chrámu, na kterém kdysi visel husitský symbol kalich a kde kázal husitský biskup Jan z Rokycan, na Staroměstském náměstí byl postaven mariánský sloup se sochou anděla probodávajícího kacíře (v roce 1652 byl vysvěcen za účasti císaře Ferdinanda III. Habsburského), u kterého v dalších letech byly pořádány slavnosti připomínající vítězství katolíků na Bílé hoře.
Při stoletém výročí vzniku Československa jsme si připomněli i revoluční akt vlastenců vedených Františkem Sauerem ze Žižkova, kteří povalili mariánský sloup na Staroměstském náměstí 3. listopadu 1918. Tak splnili záměr již z doby našeho národního obrození. Prezident T. G. Masaryk: „Když Pražané tu sochu odstranili, jsem sám tomu rád, protože ta socha byla politickou potupou pro nás.“ … a je zase! Úsilím „vatikánské“ katolické církve a jejích přisluhovačů (v posledních letech především pražský radní Wolf) dochází v rámci protičeského přepisování dějin k výstavbě repliky sloupu kolaborace, na který bude hledět socha Mistra Jana Husa. Místo popraviště českých pánů není patřičně respektováno k úctě.
Pavel Ambrož, společenství Komuna v ZKČ

Řidič

(20.2.2020)
Na dálkovou cestu se vypravila početná skupina cestujících. Směr ale určuje její řidič. Vše zařídí, vše si prosadí, jen vpřed za jeho cílem. Je to cíl všech cestujících? Pro část je, další líní mlčí, vždyť on to všechno zmákne a zatím to jede, a zbytek nemá šanci prosadit změnu cesty, natož řidiče, a zatím nechce z jedoucího vozu vyskočit. Brblání od jednotlivců z toho zbytku řidiče ruší, vyžaduje jednotu všech cestujících. Cesta končí slepou uličkou, řidič zamířil na molo. Co se stane na jeho konci? Starý usedlý řidič není Belmondo, tak nečekejme skok na vzdálený Ostrov svobody, míru, sociálních jistot… Hrozí pád do hlubin moře zapomnění. Najde se včas nový řidič s dobrými navigátory?
Pavel Ambrož, člen KV KSČM Praha

Pod kaštany

(26.2.2020)

pkpkpkpkBubenečská alej jírovců zakončená zelenou plochou o stejném názvu Pod kaštany (dle poslední nesmyslné úpravy české gramatiky Pod Kaštany) od roku 1925. Pod kaštany je hezký místní popisný název, vystihující přírodní stav, tedy seskupení jednoho druhu stromů tam dlouhodobě rostoucích i přes současnou automobilovou dopravu.

Pražský primátor Zdeněk Hřib, pirátsky atakující vládní zahraniční politiku, se rozhodl vyprovokovat střet desetimiliónového Česka s východní mocností s více než dvanáctimiliónovým hlavním městem. Prosadil přejmenování náměstí Pod Kaštany po bývalém ministru, vicepremiérovi a gubernátorovi za vládnutí likvidátora Ruska prezidenta Jelcina Borisi Němcovovi a pojmenování jedné z cest v sousedící Stromovce po novinářce Anně Politkovské. Tak se s velkou mediální slávou objeví cedule se jmény osobností protiputinovské opozice v okolí ruského velvyslanectví. Rusové přejdou situaci mlčením a jejich velvyslanec při vycházce do Stromovky pohlédne na sochu malého kluka, který mu bude prezentovat duševní nedospělost pražských politiků.

Pavel Ambrož, společenství Komuna v ZKČ

Hej, páni konšelé, já bych chtěl na zemi ráj … Pošli to dál!

(12.10.2019)
kgZemřel národní umělec … a jak jinak na české pavlači veřejně právních sdělovacích organizací hyeny a supi se od rána dne úmrtí Karla Gotta do posledního aktu jeho pohřbu předváděli za peníze těch, kteří truchlili odchodu Mistra. Díky, Kájo, za Tvé umění pro naši dobrou náladu.
Pavel Ambrož, společenství Komuna v ZKČ

Vzdělaná nemakačenka

(1.9.2019)
Při setkáních s některými, žel většinou mladšími, zaměstnanci a členy organizací i na postech jmenovaných či volených mám pocit, že dotyční prodělali vzdělávací obor Nemakačenko se zaměřením školních osnov na jejich přípravu na život:
Jak se vyhnout práci?
Jak zhatit a zkritizovat práci jiných?
Jak zveřejňovat svou důležitost a přitom zakrýt vlastní nečinnost?
Jak odpovědnost za vlastní chyby přenést na druhé?
Jak za výše uvedené být dobře placen, odměňován, dotován, vyznamenáván…?
Pavel Ambrož, společenství Komuna

Krylománie

(29.7.2019)
Město Kroměříž je plné pamětních desek. Nejčastěji vzpomínají na účastníky sněmu 1848. Také tu byla vkusně provedená připomínka na písničkáře a básníka Karla Kryla v ulici Kpt. Jaroše. To bylo dost na to, že dotyčný nevzpomínal na rodné město rád. Byla zvolena sestava vedení radnice, která se chtěla předvést, pochlubit se cizím peřím. Vypukla krylománie. A tak další dům, o pár stovek metrů dál v Březinově ulici, byl obohacen o jednoduchou pamětní desku, ve Starém pivovaru vedle radnice vznikla expozice Karla Kryla (inspirace ze síní tradic?), byl pojmenován statný strom v Podzámecké zahradě a nakonec u knihovny Kroměřížska byl zasazen nový strom Karla Kryla.
Pavel Ambrož, obyvatel Kroměříže
kkkr
kk 
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena