POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov

v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP

v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka

ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

konference Aktuálně o leninismu

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Volby

Volby

Prezentace kandidáta do Senátu Pavla Ambrože v Radničních novinách

Prezentace kandidáta do Senátu Pavla Ambrože v Radničních novinách

(6.9.2012)
Senát je zákonodárný orgán, který má svojí činností reagovat na stav ve společnosti a řešit zákonnými normami podmínky pro její další vývoj ve prospěch všech občanů. Z toho pro mne vyplývají tyto priority:
Zajistit kvalitní výchovu a vzdělávání dětí a sociálního zabezpečení jejich opatrovníků, sociálně zdravotní zabezpečení seniorů. Zastavit zvyšování důchodového věku. Řešit nezaměstnanost a bezdomovectví nabídkou vzdělávání a práce s bydlením sociálně vyloučeným. Zavést regulační podmínky pro stanovení nájemného z bytů a stanovení sociálního nájemného v obecních bytech pro potřebné. Zlepšit ochranu přírody a přírodních zdrojů, a záchranu památek. Jsem proti vydávání státního majetku církvím a privatizaci náboženských nemovitostí církvím. Navrhnu dohodu o společné správě tohoto majetku státem, kraji, obcemi a církvemi. Podpořím prevenci a postih kriminality, rovnost občanů před zákonem, stažení českých vojáků ze zahraničí, vystoupení ČR z vojenské složky NATO, progresivní daně z příjmů, nulovou DPH z potravin a léčiv, odstranění stropů plateb sociálního a zdravotního pojištění, ale i regulačních poplatků ve zdravotnictví.
Na základě zkušeností získaných za 20 let práce ve funkci zastupitele v Praze navrhuji posílit postavení zastupitelstva vůči radě obce/kraje a dál rozvíjet možnost účasti každého občana na rozhodování samospráv i při tvorbě zákonů, nejen referendem.

Pražskénovinky.cz: Kandidátem KSČM do Senátu je Pavel Ambrož

(1.9.2012)

Kandidátem KSČM do Senátu je ve volebním obvodu 26, který pokrývá čast Prahy 2, Prahy 3 a časti Prahy 9 a 10, Pavel Ambrož.

Ten se narodil v úterý 19. srpna 1958 v Praze. V roce 1977 získal maturitu na Střední průmyslové škole elektrotechnické (obor měřící a automatizační technika). Během základní vojenské služby se stal svobodníkem, útvaru radiotechnického zabezpečení u letectva.

Pavel Ambrož byl do srpna 1992 technický kontrolor ve výrobě (většinou výstupní kontrola) v podniku Křižík s. p. (dříve název ZPA Košíře k. p.), v září 1992 nezaměstnaný, od října 1992 referent dávkového odboru České správy sociálního zabezpečení (důchody).

Od roku 1981 se veřejně činným. Pavel Ambrož je zakladatel společenství Komuna, v letech 1981-90 člen Občanského výboru č. 76 v Praze 3, od listopadu 1990 do října 2002 člen Zastupitelstva MČ Praha 3 (od listopadu 1994 předseda Klubu komunistů-členů Zastupitelstva MČ Praha 3; členem většiny komisí rady, výborů a fondů zastupitelstva, například v letech 1994-8 předseda dopravní komise Rady MČ Praha 3), v letech 2002-10 člen Zastupitelstva hl. m. Prahy (v letech 2002-6 člen výborů sociálního a zdravotního, dopravy, kultury, ochrany památek a cestovního ruchu; v letech 2006-10 člen výborů ochrany památek a cestovního ruchu, sociálního, zdravotního, v roce 2010 člen výboru dopravy a dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy), v roce 2011 člen komise Rady hl. m. Prahy pro plánování sociálních služeb v Praze, organizátor bezplatné sociálně právní poradny při OV KSČM Praha 3.

Jak prozradil Milan Krajča, člen Výkonného výboru Obvodního výboru KSČM Praha 3, Pavel Ambrož od roku 1983 kandidát a od roku 1985 člen KSČ, v letech 1985-9 místopředseda a předseda základní organizace, od roku 1990 člen KSČM, člen OV KSČM Praha 3 a PR KSČM, od roku 1997 člen odborných sekcí ÚV KSČM (pro sociální politiku a zdravotnictví), v letech 2007-10 člen komise regionální a komunální strategie ÚV KSČM, v letech 2000-6 místopředseda PR KSČM pro komunální politiku (v letech 2000-2 ) a pro odborné zázemí (v letech 2002-6), od roku 2006 člen VV PR KSČM pro odborné zázemí a místopředseda Rady zastupitelů při PR KSČM, člen odborných skupin PR KSČM, od roku 2010 předseda OV KSČM Praha 3.
Mezi jeho záliby patří historie, architektura a urbanismus nebo pěší turistika v přírodě. 

Rozhovor s kandidátem KSČM do Senátu Pavlem Ambrožem na stanici Českého rozhlasu Regina

Rozhovor s kandidátem KSČM do Senátu Pavlem Ambrožem na stanici Českého rozhlasu Regina

(30.8.2012)
Budoucností společnosti jsou naše děti. Je nutné jim zajistit kvalitní výchovu a vzdělávání a jejich opatrovníkům sociální zabezpečení. Zachovejme pro ně zdravé životní prostředí, přírodu a přírodní zdroje, ale i národní kulturu, tradice a památky. Učme je k rovnosti, k spravedlnosti a k pomoci starším, sociálně potřebným a zdravotně postiženým.

- Co je podle vás největším problémem senátního obvodu, ve kterém kandidujete?

Omezování intenzity provozu na severojižní magistrále; dosud nebudovaná část městského okruhu s vnucovanou jarovskou spojkou, která by přivedla tisíce aut do starého Žižkova. Dále vysoké nájemné a předražený prodej obecních bytů nájemníkům. Likvidace obecního bytového fondu.

- Jak byste z pozice senátora chtěl pomoci tento problém řešit?

U výstavby upřesnit zapojení místních občanů do jednání od záměru do schválení stavby za plné otevřenosti rozhodujících orgánů a investora.
U bydlení poučit se o regulací výše nájemného v jiných zemí, řešit sociální bydlení sociálním nájemným v obecních bytech.

- Považujete protikorupční opatření u nás za dostatečná? Pokud ne, jaká budete podporovat?

Komunisté žádají zákon o majetkovém přiznání, posílit postavení zastupitelstva vůči radě, zlepšit kontrolu státních, krajských a obecních orgánů, organizací a podniků. Ale nejlepší prevencí je spokojená a fungující společnost.

- Měla by se Česká republika aktivně podílet na hlubší integraci Evropské unie?

Vstup do Unie připomínal hluboký předklon japonského podřízeného před nadřízeným. Žel naše představitele chytil houser a zůstali v předklonu před mnoha státy a mezinárodním kapitálem nadále. Takže integraci jen ve prospěch všech občanů Evropy při zachování národů a kultur na jejich územích.

- Jaký by podle Vás měl být měsíční příjem senátora, a to včetně takzvaných náhrad?

Náhrady a úlevy zrušit. Měsíční příjem senátora / poslance by měl činit sto tisíc korun plus nezdaňovaných dvacet pět tisíc na asistenty, pracující na dohody o provedení práce. Částky tedy pevně dané zákonem, nevázané na výši kohosi platu a žádná valorizace.
Rozhovor s Pavlem Ambrožem, senátním kandidátem KSČM

Rozhovor s Pavlem Ambrožem, senátním kandidátem KSČM

(4.8.2012)
- Pro kandidaturu do Senátu jste byl navržen a vybrán na základě práce zastupitele. Kde jste tuto funkci zastával?

V roce 1990 jsem se po deseti letech působení v občanském výboru stal zastupitelem Prahy 3. Na žižkovské radnici jsem byl 12 let, poté jsem byl v letech 2002-10 členem Zastupitelstva hlavního města Prahy.

- Čím jsou pro vás volby do Senátu?

Jsou možností, jak některé problémy, s nimiž se setkávám na pracovišti – dávkuji důchody na České správě důchodového zabezpečení – řešit změnou legislativy. Nepřipustit přitom to, co nám do důchodového systému už od roku 1995 vnucují pravicové strany. Z »vysoké« politiky mne zajímají právě odborná témata, kromě sociální oblasti např. otázky urbanismu a architektury, tj. např. stavebního zákona.

- Na řešení jakých záležitostí z celostátní tématiky byste se jako případný senátor chtěl podílet?

Především bych se chtěl věnovat sociálním otázkám. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek skoro dokončil pod kuratelou ministra financí Miroslava Kalouska likvidaci sociálního státu. Nedovedu si skoro představit, co by ještě chtěli zlikvidovat. Musíme jít proto zpátky a hledat cesty, jak postupně - ale nikoli populisticky jako v posledním roce vlády Jiřího Paroubka – s rozmyslem přemýšlet o sociálních dávkách. Mým volebním heslem je, že naší budoucností jsou děti, proto musíme vyjít ze základu – aby byl vůbec zájem mít děti. Porodné nemůže být jen odměnou, ale musí být takové, aby matka z něho zaplatila tu nejzákladnější výbavu, kterou po porodu potřebuje. Rodičovský příspěvek musí být jednoznačně dán alespoň na tři roky, neboť systém jeslí je téměř zlikvidován. Jesle či paní na hlídání dnes využívají buď ženy, které musejí ze sociálních důvodů hned do práce, nebo ženy, které »jsou za vodou« a chtějí si udržet své vysoké podnikatelské nebo zaměstnanecké postavení. Pro nejširší vrstvy jesle nejsou. Navíc je vhodné z výchovných důvodů, aby děti do tří let byly s matkou. A příspěvek musí být takový, aby z něho matky dostatečně vyžily.

- Nehrozí zneužití?

V čem se to zneužívá? Pokud to nějaká skupina obyvatel, která je minoritou, zneužívá, tak se na to musí tlačit jinými prostředky. První tři roky života dítěte nejsou o tom, zda chodí, či nechodí do školy, tam je to jenom o tom, zda se matka o dítě stará, nebo ne. Pokud se nestará, tak stát má páky na to, aby se opatrovníkem stal někdo jiný než matka a příspěvek byl převeden na toho, kdo se o dítě bude starat. Posuzování toho, jak se matka o dítě stará, by se ovšem mělo zpřísnit a lhůty by měly být minimální. Prostě říci »odmítla jsi být matkou, tak jí nebudeš«. Pokud matka peníze z příspěvku propije, tak asi nebude mít na výchovu dítěte - a přijde o ně, i o příspěvek. Je to ale o tom, jak pracují sociální pracovníci.

- Jak hledíte na chystané změny důchodového systému?

Rozhodně jsem proti rušení průběžného pilíře. Vzkazuji pánům Drábkovi, Kalouskovi a dalším, že já již jsem ve 2. pilíři, neboť jsem si za socialismu obstaral důchodové pojištění – někdo zase životní, v podstatě jsou to podobné instrumenty. Druhý pilíř tedy vlastně již dávno existuje. Vůbec není důvod, aby vznikal další 2. pilíř na úkor peněz pro 1. pilíř. Lidé by měli vstupovat do 2. pilíře za situace, kdy na to mají a budou mít. Drábkův 2. pilíř bude utvářen na úkor lidí v 1. pilíři, na úkor jejich důchodů budou vyváděny peníze do nového 2. pilíře. Bohatší, kteří mají na spoření ve 2. pilíři, budou mít druhý důchod na úkor těch chudších, na jejichž důchody bude méně prostředků. Druhou věcí je to, jakým postupným způsobem byl přetvořen dávkový systém 1. pilíře. Zde je po dvaceti letech změn co napravovat.
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena