POZVÁNKA

 

Akce pro členy
obvodní organizace:
10.3. v 16 h MDŽ
22.4.  v 16 h posjezdová beseda

 

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Nedaleko od stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Volby

Volby

Prahu (také) pro mladé rodiny, děti a mládež!

Prahu (také) pro mladé rodiny, děti a mládež!

(30.9.2014)
Pravice a sociální demokracie, vládnoucí Praze v uplynulém období, i nadále pokračovala v ignorování zájmů většiny obyvatel hlavního města. Komunistická strana Čecha Moravy s touto již čtvrt století trvající politikou nesouhlasí a prosazuje její zásadní změnu. Ve své práci pro Prahu a její obyvatele se přitom hodlají komunisté zasazovat i za mladé rodiny, děti a mládež.
Mezi priority programu KSČM pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy proto patří například obnovení sítě jeslí, rozšíření kapacity mateřských škol, zachování sítě základních škol a podpora odborného školství. Trvalým cílem komunistické strany je navíc bezplatné vzdělávání na všech stupních škol. Komunisté dále prosazují zrušení »školkovného,« vytvoření systému krajských stipendií pro učně a studenty, bezplatný pobyt ve školních družinách, finančně dostupné stravování ve školních jídelnách i bezplatné užívání školních prostor pro mimoškolní zájmovou činnost dětí a mládeže.
Mezi klíčové požadavky pražských komunistů také patří, aby i kultura a sport v hlavním městě byly pro všechny. KSČM usiluje o rozšíření sítě poboček Městské knihovny a jejich modernizaci, rozvoj sportovišť v městských částech a podporu domů dětí a mládeže, tělovýchovných jednot, občanských sdružení a organizací dětí a mládeže. Komunistická strana se také staví za zastavení privatizace kulturního dědictví a historických památek, prosazuje jejich spravování státem nebo městem tak, aby sloužily všem občanům a návštěvníkům Prahy.
»Praha pro lidi!« je heslem, pod kterým komunisté do pražského zastupitelstva kandidují. K tomu, aby se tento požadavek stal realitou, je možné přispět právě volbou kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy.
Milan KRAJČA, kandidát do Zastupitelstva hlavního města Prahy
Naši lidé v ulicích

Naši lidé v ulicích

(19.9.2014)
září - říjen

Začala předvolební kampaň

(19.9.2014)

volbyvolbyvolby
Akce probíhají na přelomu měsíců září/říjen

 KSČM do Evropského parlamentu

KSČM do Evropského parlamentu

(8.9.2014)

Ve dnech 23. – 24. května 2014 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Není tajemstvím, že se v Evropské unii rozhoduje jinde, než v tomto jejím jediném voleném organu s pouze symbolickými pravomocemi. Přesto, či právě proto, bude důležité, pokud i z Evropského parlamentu zazní kritický hlas odhalující ty, kteří Evropské unii vládnou z berlínského Spolkového kancléřství či frankfurtských bank v zájmu další kapitalistické integrace Evropy.

Kandidát KSČM Milan Krajča: Naším programem je mír a mezinárodní solidarita

Kandidát KSČM Milan Krajča: Naším programem je mír a mezinárodní solidarita

(3.10.2013) autor: Milan Krajča
Kapitalistická krize je krutou realitou dneška. Mezi její důsledky patří nejen drastické snižování životní úrovně, ohromný nárůst chudoby, masová nezaměstnanost či soustavné útoky na sociální výdobytky minulosti. Krize má svůj odraz i ve snahách imperialismu o nové přerozdělení světa a ovládnutí strategických regionů, zdrojů nerostných surovin a trhů. Nedílnou součástí tohoto procesu je nárůst militarizace, ohromné výdaje na zbrojení, budování vojenských základen po celém světě i krvavé agrese proti řadě států.
Volby do Poslanecké sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny

(3.10.2013) autor: Pavel Ambrož
KSČM zahájila v Praze volební kampaň 20. září u Anděla, kde představila své kandidáty. V Praze 3 roznášíme letáky do poštovních schránek a s kandidáty oslovíme občany při rozdávání volebních novin v ulicích:
Volební program kandidáta KSČM do Senátu Pavla Ambrože

Volební program kandidáta KSČM do Senátu Pavla Ambrože

(5.10.2012)
Senát je zákonodárný orgán, který má svojí činností reagovat na stav ve společnosti
a řešit zákonnými normami podmínky pro její další vývoj ve prospěch
všech občanů.
Z toho pro mne vyplývají tyto priority:
– zlepšení mezilidských vztahů, změna životního stylu ve zdravém životním
prostředí
– zajištění kvalitní výchovy a vzdělávání dětí a sociálního zabezpečení jejich
opatrovníků
– sociálně zdravotní a kulturní zabezpečení seniorů; zastavit zvyšování důchodového
věku
– řešení nezaměstnanosti a bezdomovectví; nabídka vzdělávání a práce
s bydlením sociálně vyloučeným
– dostupné veřejné služby
– zavedení regulačních podmínek pro stanovení nájemného z bytů a stanovení
sociálního nájemného v obecních bytech pro potřebné
– ochrana přírody a přírodních zdrojů
– ochrana a oprava památek
– stop vydávání státního majetku církvím; stop privatizaci náboženských nemovitostí
církvím – dohodnout jejich společnou správu státem, kraji, obcemi
a církvemi
– prevence a postih kriminality; rovnost občanů před zákonem
– stažení českých vojáků ze zahraničí; vystoupení ČR z vojenské složky NATO
– progresivní daně z příjmů, nulová DPH z potravin a léčiv, odstranění stropů
plateb sociálního a zdravotního pojištění
Na základě zkušeností získaných za 20 let práce ve funkci zastupitele v Praze
navrhuji posílit postavení zastupitelstva vůči radě obce/kraje a dál rozvíjet
možnost účasti každého občana na rozhodování samospráv i při tvorbě zákonů,
nejen referendem.
Pavel Ambrož - kandidát KSČM do Senátu

Pavel Ambrož - kandidát KSČM do Senátu

(4.10.2012)

Věk: narozen v úterý 19. srpna 1958 v Praze.


Vzdělání: Maturita v roce 1977 na Střední průmyslové škole elektrotechnické (obor měřící a automatizační technika).


Základní vojenská služba: Svobodník, útvar radiotechnického zabezpečení u letectva.


Povolání: Do srpna 1992 technický kontrolor ve výrobě (většinou výstupní kontrola) v podniku Křižík s. p. (dříve název ZPA Košíře k. p.), v září 1992 nezaměstnaný, od října 1992 referent dávkového odboru České správy sociálního zabezpečení (důchody).


Veřejná činnost: Zakladatel společenství Komuna, v letech 1981-90 člen Občanského výboru č. 76 v Praze 3, od listopadu 1990 do října 2002 člen Zastupitelstva MČ Praha 3 (od listopadu 1994 předseda Klubu komunistů-členů Zastupitelstva MČ Praha 3; členem většiny komisí rady, výborů a fondů zastupitelstva, například v letech 1994-8 předseda dopravní komise Rady MČ Praha 3), v letech 2002-10 člen Zastupitelstva hl. m. Prahy (v letech 2002-6 člen výborů sociálního a zdravotního, dopravy, kultury, ochrany památek a cestovního ruchu; v letech 2006-10 člen výborů ochrany památek a cestovního ruchu, sociálního, zdravotního, v roce 2010 člen výboru dopravy a dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy), v roce 2011 člen komise Rady hl. m. Prahy pro plánování sociálních služeb v Praze, organizátor bezplatné sociálně právní poradny při OV KSČM Praha 3.


Stranická činnost: Od roku 1983 kandidát a od roku 1985 člen KSČ, v letech 1985-9 místopředseda a předseda základní organizace, od roku 1990 člen KSČM, člen OV KSČM Praha 3 a PR KSČM, od roku 1997 člen odborných sekcí ÚV KSČM (pro sociální politiku a zdravotnictví), v letech 2007-10 člen komise regionální a komunální strategie ÚV KSČM, v letech 2000-6 místopředseda PR KSČM pro komunální politiku (v letech 2000-2 ) a pro odborné zázemí (v letech 2002-6), v letech 2006-12 člen VV PR KSČM pro odborné zázemí a místopředseda Rady zastupitelů při PR KSČM, člen odborných skupin PR KSČM, od roku 2010 předseda OV KSČM Praha 3.

Záliby: historie, architektura a urbanismus.


Oddech: pěší turistika.

Pražskénovinky.cz: Pavel Ambrož nejen proti tzv. církevním restitucím

Pražskénovinky.cz: Pavel Ambrož nejen proti tzv. církevním restitucím

(2.10.2012)

Veřejná petiční akce proti tzv. církevním restitucím bude ve čtvrtek 4. října před Kubelíkovou nemocnicí na Žižkov.

Akce proběhne tento čtvrtek 4. října od 16 hodin před Kubelíkovou nemocnicí na Žižkově, na rohu ulic Kubelíkova a Ševčíkova na Praze 3, jedním z možných objektů těchto "restitucí". Pro Pražskénovinky to uvedl Milan Krajča, člen Výkonného výboru Obvodního výboru KSČM Praha 3.

Podle jeho slov petiční akci bude pořádat Komunistická strana Čech a Moravy na Praze 3 a zúčastní se ji i komunistický kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 26 Pavel Ambrož.

Ten ve volební program kandidáta do Senátu poznamenal: "Senát je zákonodárný orgán, který má svojí činností reagovat na stav ve společnosti a řešit zákonnými normami podmínky pro její další vývoj ve prospěch všech občanů."

Jak kandidát Pavel Ambrož pro Pražskénovinky prozradil mezi jeho priority patří zlepšení mezilidských vztahů, změna životního stylu ve zdravém životním prostředí, zajištění kvalitní výchovy a vzdělávání dětí a sociálního zabezpečení jejich opatrovníků a sociálně zdravotní a kulturní zabezpečení seniorů; zastavit zvyšování důchodového věku.

Kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 26 Pavel Ambrož připomněl, že mezi jeho priorit patří také řešení nezaměstnanosti a bezdomovectví; nabídka vzdělávání a práce s bydlením sociálně vyloučeným, dostupné veřejné služby, zavedení regulačních podmínek pro stanovení nájemného z bytů a stanovení sociálního nájemného v obecních bytech pro potřebné, ochrana přírody a přírodních zdrojů nebo například ochrana a oprava památek.

Pavel Ambrož se netají tím, že chce dát stop vydávání státního majetku církvím; stop privatizaci náboženských nemovitostí, stažení českých vojáků ze zahraničí; vystoupení ČR z vojenské složky NATO progresivní daně z příjmů, nulová DPH z potravin a léčiv nebo odstranění stropů plateb sociálního a zdravotního pojištění.

Odpovědi komunistického kandidáta do Senátu Pavla Ambrože na dotazníkobčanského sdružení Občané za spokojené bydlení

Odpovědi komunistického kandidáta do Senátu Pavla Ambrože na dotazník občanského sdružení Občané za spokojené bydlení

(1.10.2012)

1)Majetek ve vlastnictví veřejnoprávníkorporace - Stát nastartoval v devadesátých letech proces privatizace. Částečně i prostřednictvím obcí, na něž převedl určitý majetek. Domníváte se, že obec jako veřejnoprávní korporace má držet ve vlastnictví či správě majetek, který nezbytně nepotřebuje k zajištění potřeb sociálního bydlení pro své občany? Pokud ano, z jakého důvodu?


V dějinném vývoji jsme se sdružili do obcí, abychom řešili některé věci společně. Síla obce je např. vidět na tom, nejen zda zajistí obyvatelům střechu nad hlavou neb jejich část nechá přežívat „na ulici“, ale např. že v rámci prorodinné politiky nabídne byty mladým, osamělým seniorům umožní bydlení v menších bytech a též zajistí bydleni pro pracovníky, jež obec potřebuje. A jak je rád starosta v případě havárie či přírodní katastrofy, když má volné obecní byty pro ubytování potřebných. I proto vzniklo obecní nájemné bydlení. Pokud by bylo obecní bydlení jen ze sociálních důvodů, mohla by vzniknout ghetta, vedle nichž by nechtěl nikdo žít.


2)Hospodaření veřejnoprávního subjektu - Je podle Vás obec dostatečně efektivním hospodářem, aby se o zbytný majetek starala přinejmenším stejně dobře jako soukromí vlastnící, družstva nájemníků nebo společenství vlastníků jednotek? Může obec vytvářet zisk a z vybraného nájemného saturovat své potřeby v jiných oblastech, např. v péči o zeleň, čistotu, školství, sociální péče apod.?


Za 20 let výkonu funkce zastupitele a za dobu organizování bezplatné sociálně právní poradny jsem viděl dobré i špatné případy spravování nemovitostí stejnými vlastníky, nejen Vámi vyjmenovanými. Vše je totiž ne v typu vlastníka, ale v konkrétních lidech, kteří ten výkon vlastnických práv a povinností provádí. Proto nezavrhuji ani obecní a státní vlastnictví, jak je dnes módní. Už dávno výše nájemného v Praze přináší městu a městským částem zisk, za který je opravován nejen obecní bytový fond, ale i školy a školky atd. V případě úplného rozprodání bytového fondu, a tím vynulování příjmu z nájemného, očekávám tlak radnic na zvyšování daně z nemovitostí.


3)Rozdílné postupy v rámci obce - V případě Prahy jsou bytové domy v majetku hl. m. Prahy svěřeny do správy jednotlivým městským částem, které k výkonu správy a k podmínkám prodeje přistupují zcela individuálně. Domníváte se, že by bylo vhodné tyto postupy více metodicky sjednotit v rámci hl. m. Prahy či celé ČR?


Praha jako obec měla mít od začátku jedny pravidla a postupy správy, a to nejen bytového fondu.


4)Transparentnost a veřejná kontrola - Do jaké míry je podle Vás správa majetku (domů a bytů) záležitostí, která by měla být co nejvíce transparentní a pod kontrolou veřejnosti? Měly by být evidenční, ekonomické a technické údaje o majetku a jeho správě zveřejňovány na webových stránkách obce (městské části)?


Správa obecního majetku by měla být kontrolovatelná každým zastupitelem. Hospodaření s majetkem obce by mělo být zveřejňováno nejen na webu obce (městské části), ale i na vývěskách.


5)Podmínky pro zapojování občanů do veřejné správy obce – S výjimkou menších obcí se v komunální politice prosazují spíše kandidáti parlamentních a celostátně působících stran, které disponují stranickým zázemím. Parlament a zastupitelstvo obce však řeší podstatně odlišné záležitosti, zejména při výkonu samosprávy. Jaký je Váš názor na možnosti zlepšení přístupu občanů k účasti na správě obce, např. úpravou zákonných podmínek pro vstup sdružení nezávislých kandidátů a občanských hnutí do komunální politiky?


Jsem pro rovné podmínky volebních stran a kandidujících v každých volbách. Podmínky by neměly být omezující, např. odstranit kauce. Referendum lze využít k nejdůležitějším rozhodnutím, ale komunitní plánování (nejen v sociální oblasti) a zapojení obyvatel do sestavování rozpočtu by mělo být trvalým nástrojem práce radnic.


6)Vaše plánované kroky v roli senátorky/senátora - Jaká opatření související s tématy předchozích dotazů budete iniciovat a prosazovat na parlamentní úrovni tak, aby se promítla do praxe na komunální úrovni?


Posílení postavení zastupitelstva vůči radě v krajích a obcích.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena