POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov

v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP

v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka

ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

konference Aktuálně o leninismu

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Volby

Volby

Souboj

Souboj "kandidátů na starostu"v Olšance

(6.10.2014)
Vedoucí kandidátek sedmi volebních stran ze dvanácti, které kandidují na žižkovskou radnici, odpovídali na dotazy moderátora p. Šímy i diváků, které většinou tvořili straníci a již rozhodnutí voliči. Kvalita odpovědí byla ovlivněna velice omezeným časem na ni. Pořadatelé z Kauzy3.cz zapomenuli zúčastněným sdělit, že tentokráte nejsou na této akci nezávislí, neb minimálně jeden jejich člen je na kandidátce jedné z politických stran. Pan Matěj Stropnický byl kritizován za černý výlep svých volebních plakátů na Žižkově a za riskantní způsob začleňování tzv. nepřizpůsobivých občanů, kteří pravděpodobně ani nejsou původem z Prahy 3, do bytových domů. Přestože se někteří pravicoví zástupci očekávaně vyjádřili, že s komunisty nebudou na radnici spolupracovat, Pavel Ambrož za KSČM se vyjádřil, že bude respektovat názory každého, který bude respektovat názory komunistů.
Prahu (také) pro mladé rodiny, děti a mládež!

Prahu (také) pro mladé rodiny, děti a mládež!

(30.9.2014)
Pravice a sociální demokracie, vládnoucí Praze v uplynulém období, i nadále pokračovala v ignorování zájmů většiny obyvatel hlavního města. Komunistická strana Čecha Moravy s touto již čtvrt století trvající politikou nesouhlasí a prosazuje její zásadní změnu. Ve své práci pro Prahu a její obyvatele se přitom hodlají komunisté zasazovat i za mladé rodiny, děti a mládež.
Mezi priority programu KSČM pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy proto patří například obnovení sítě jeslí, rozšíření kapacity mateřských škol, zachování sítě základních škol a podpora odborného školství. Trvalým cílem komunistické strany je navíc bezplatné vzdělávání na všech stupních škol. Komunisté dále prosazují zrušení »školkovného,« vytvoření systému krajských stipendií pro učně a studenty, bezplatný pobyt ve školních družinách, finančně dostupné stravování ve školních jídelnách i bezplatné užívání školních prostor pro mimoškolní zájmovou činnost dětí a mládeže.
Mezi klíčové požadavky pražských komunistů také patří, aby i kultura a sport v hlavním městě byly pro všechny. KSČM usiluje o rozšíření sítě poboček Městské knihovny a jejich modernizaci, rozvoj sportovišť v městských částech a podporu domů dětí a mládeže, tělovýchovných jednot, občanských sdružení a organizací dětí a mládeže. Komunistická strana se také staví za zastavení privatizace kulturního dědictví a historických památek, prosazuje jejich spravování státem nebo městem tak, aby sloužily všem občanům a návštěvníkům Prahy.
»Praha pro lidi!« je heslem, pod kterým komunisté do pražského zastupitelstva kandidují. K tomu, aby se tento požadavek stal realitou, je možné přispět právě volbou kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy.
Milan KRAJČA, kandidát do Zastupitelstva hlavního města Prahy
Naši lidé v ulicích

Naši lidé v ulicích

(19.9.2014)
září - říjen

Začala předvolební kampaň

(19.9.2014)

volbyvolbyvolby
Akce probíhají na přelomu měsíců září/říjen

 KSČM do Evropského parlamentu

KSČM do Evropského parlamentu

(8.9.2014)

Ve dnech 23. – 24. května 2014 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Není tajemstvím, že se v Evropské unii rozhoduje jinde, než v tomto jejím jediném voleném organu s pouze symbolickými pravomocemi. Přesto, či právě proto, bude důležité, pokud i z Evropského parlamentu zazní kritický hlas odhalující ty, kteří Evropské unii vládnou z berlínského Spolkového kancléřství či frankfurtských bank v zájmu další kapitalistické integrace Evropy.

Kandidát KSČM Milan Krajča: Naším programem je mír a mezinárodní solidarita

Kandidát KSČM Milan Krajča: Naším programem je mír a mezinárodní solidarita

(3.10.2013) autor: Milan Krajča
Kapitalistická krize je krutou realitou dneška. Mezi její důsledky patří nejen drastické snižování životní úrovně, ohromný nárůst chudoby, masová nezaměstnanost či soustavné útoky na sociální výdobytky minulosti. Krize má svůj odraz i ve snahách imperialismu o nové přerozdělení světa a ovládnutí strategických regionů, zdrojů nerostných surovin a trhů. Nedílnou součástí tohoto procesu je nárůst militarizace, ohromné výdaje na zbrojení, budování vojenských základen po celém světě i krvavé agrese proti řadě států.
Volby do Poslanecké sněmovny

Volby do Poslanecké sněmovny

(3.10.2013) autor: Pavel Ambrož
KSČM zahájila v Praze volební kampaň 20. září u Anděla, kde představila své kandidáty. V Praze 3 roznášíme letáky do poštovních schránek a s kandidáty oslovíme občany při rozdávání volebních novin v ulicích:
Volební program kandidáta KSČM do Senátu Pavla Ambrože

Volební program kandidáta KSČM do Senátu Pavla Ambrože

(5.10.2012)
Senát je zákonodárný orgán, který má svojí činností reagovat na stav ve společnosti
a řešit zákonnými normami podmínky pro její další vývoj ve prospěch
všech občanů.
Z toho pro mne vyplývají tyto priority:
– zlepšení mezilidských vztahů, změna životního stylu ve zdravém životním
prostředí
– zajištění kvalitní výchovy a vzdělávání dětí a sociálního zabezpečení jejich
opatrovníků
– sociálně zdravotní a kulturní zabezpečení seniorů; zastavit zvyšování důchodového
věku
– řešení nezaměstnanosti a bezdomovectví; nabídka vzdělávání a práce
s bydlením sociálně vyloučeným
– dostupné veřejné služby
– zavedení regulačních podmínek pro stanovení nájemného z bytů a stanovení
sociálního nájemného v obecních bytech pro potřebné
– ochrana přírody a přírodních zdrojů
– ochrana a oprava památek
– stop vydávání státního majetku církvím; stop privatizaci náboženských nemovitostí
církvím – dohodnout jejich společnou správu státem, kraji, obcemi
a církvemi
– prevence a postih kriminality; rovnost občanů před zákonem
– stažení českých vojáků ze zahraničí; vystoupení ČR z vojenské složky NATO
– progresivní daně z příjmů, nulová DPH z potravin a léčiv, odstranění stropů
plateb sociálního a zdravotního pojištění
Na základě zkušeností získaných za 20 let práce ve funkci zastupitele v Praze
navrhuji posílit postavení zastupitelstva vůči radě obce/kraje a dál rozvíjet
možnost účasti každého občana na rozhodování samospráv i při tvorbě zákonů,
nejen referendem.
Pavel Ambrož - kandidát KSČM do Senátu

Pavel Ambrož - kandidát KSČM do Senátu

(4.10.2012)

Věk: narozen v úterý 19. srpna 1958 v Praze.


Vzdělání: Maturita v roce 1977 na Střední průmyslové škole elektrotechnické (obor měřící a automatizační technika).


Základní vojenská služba: Svobodník, útvar radiotechnického zabezpečení u letectva.


Povolání: Do srpna 1992 technický kontrolor ve výrobě (většinou výstupní kontrola) v podniku Křižík s. p. (dříve název ZPA Košíře k. p.), v září 1992 nezaměstnaný, od října 1992 referent dávkového odboru České správy sociálního zabezpečení (důchody).


Veřejná činnost: Zakladatel společenství Komuna, v letech 1981-90 člen Občanského výboru č. 76 v Praze 3, od listopadu 1990 do října 2002 člen Zastupitelstva MČ Praha 3 (od listopadu 1994 předseda Klubu komunistů-členů Zastupitelstva MČ Praha 3; členem většiny komisí rady, výborů a fondů zastupitelstva, například v letech 1994-8 předseda dopravní komise Rady MČ Praha 3), v letech 2002-10 člen Zastupitelstva hl. m. Prahy (v letech 2002-6 člen výborů sociálního a zdravotního, dopravy, kultury, ochrany památek a cestovního ruchu; v letech 2006-10 člen výborů ochrany památek a cestovního ruchu, sociálního, zdravotního, v roce 2010 člen výboru dopravy a dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy), v roce 2011 člen komise Rady hl. m. Prahy pro plánování sociálních služeb v Praze, organizátor bezplatné sociálně právní poradny při OV KSČM Praha 3.


Stranická činnost: Od roku 1983 kandidát a od roku 1985 člen KSČ, v letech 1985-9 místopředseda a předseda základní organizace, od roku 1990 člen KSČM, člen OV KSČM Praha 3 a PR KSČM, od roku 1997 člen odborných sekcí ÚV KSČM (pro sociální politiku a zdravotnictví), v letech 2007-10 člen komise regionální a komunální strategie ÚV KSČM, v letech 2000-6 místopředseda PR KSČM pro komunální politiku (v letech 2000-2 ) a pro odborné zázemí (v letech 2002-6), v letech 2006-12 člen VV PR KSČM pro odborné zázemí a místopředseda Rady zastupitelů při PR KSČM, člen odborných skupin PR KSČM, od roku 2010 předseda OV KSČM Praha 3.

Záliby: historie, architektura a urbanismus.


Oddech: pěší turistika.

Pražskénovinky.cz: Pavel Ambrož nejen proti tzv. církevním restitucím

Pražskénovinky.cz: Pavel Ambrož nejen proti tzv. církevním restitucím

(2.10.2012)

Veřejná petiční akce proti tzv. církevním restitucím bude ve čtvrtek 4. října před Kubelíkovou nemocnicí na Žižkov.

Akce proběhne tento čtvrtek 4. října od 16 hodin před Kubelíkovou nemocnicí na Žižkově, na rohu ulic Kubelíkova a Ševčíkova na Praze 3, jedním z možných objektů těchto "restitucí". Pro Pražskénovinky to uvedl Milan Krajča, člen Výkonného výboru Obvodního výboru KSČM Praha 3.

Podle jeho slov petiční akci bude pořádat Komunistická strana Čech a Moravy na Praze 3 a zúčastní se ji i komunistický kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 26 Pavel Ambrož.

Ten ve volební program kandidáta do Senátu poznamenal: "Senát je zákonodárný orgán, který má svojí činností reagovat na stav ve společnosti a řešit zákonnými normami podmínky pro její další vývoj ve prospěch všech občanů."

Jak kandidát Pavel Ambrož pro Pražskénovinky prozradil mezi jeho priority patří zlepšení mezilidských vztahů, změna životního stylu ve zdravém životním prostředí, zajištění kvalitní výchovy a vzdělávání dětí a sociálního zabezpečení jejich opatrovníků a sociálně zdravotní a kulturní zabezpečení seniorů; zastavit zvyšování důchodového věku.

Kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 26 Pavel Ambrož připomněl, že mezi jeho priorit patří také řešení nezaměstnanosti a bezdomovectví; nabídka vzdělávání a práce s bydlením sociálně vyloučeným, dostupné veřejné služby, zavedení regulačních podmínek pro stanovení nájemného z bytů a stanovení sociálního nájemného v obecních bytech pro potřebné, ochrana přírody a přírodních zdrojů nebo například ochrana a oprava památek.

Pavel Ambrož se netají tím, že chce dát stop vydávání státního majetku církvím; stop privatizaci náboženských nemovitostí, stažení českých vojáků ze zahraničí; vystoupení ČR z vojenské složky NATO progresivní daně z příjmů, nulová DPH z potravin a léčiv nebo odstranění stropů plateb sociálního a zdravotního pojištění.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena