POZVÁNKA

19.3. zasedání ZMČ Praha 3

3.4. v 15 h na OV LKŽ Praha 3
1.5. První máj – svátek práce
5.6. v 15 h MDD v Habrové
11.6. zasedání ZMČ Praha 3
17.9. zasedání ZMČ Praha 3´
16.12. zasedání ZMČ Praha 3

Akce pro členy
obvodní organizace:
předkonferenční besedy:
10.4. hosté Semelová, Horák
15.5. hosté Grospič, Horák
12.6. pokonferenční beseda
Jak dál?
září – listopad:
výroční členské schůze ZO
prosinec:
obvodní konference

 

 

 

 

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

20.- 23.5. o EU v Praze 3

 

 

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

  

Akce SPaS,  

DOS, Praha 3,
nám. W.Churchilla
21.3.2019 od 17 hodin
Zkušenosti a perspektiv
čínské cesty k socializmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                  

 

                 

 

                

 

               

 

              

 

             

 

            

 

           

 

          

 

         

 

        

 

       

 

       

 

      

 

     

 

    

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OV KSČM PRAHA 3

 

facebook youtube 

Adresa:

Baranova 1833/11

130 00 Praha 3 - Žižkov

(Nedaleko od stanice metra Flora
a zastávky tramvaje Radhošťská)
http://www.mapy.cz/zakladni?

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

http://praha3.kscm.cz

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Volby

Volby

Rozhovor s kandidátem KSČM do Senátu Pavlem Ambrožem na stanici Českého rozhlasu Regina

Rozhovor s kandidátem KSČM do Senátu Pavlem Ambrožem na stanici Českého rozhlasu Regina

(30.8.2012)
Budoucností společnosti jsou naše děti. Je nutné jim zajistit kvalitní výchovu a vzdělávání a jejich opatrovníkům sociální zabezpečení. Zachovejme pro ně zdravé životní prostředí, přírodu a přírodní zdroje, ale i národní kulturu, tradice a památky. Učme je k rovnosti, k spravedlnosti a k pomoci starším, sociálně potřebným a zdravotně postiženým.

- Co je podle vás největším problémem senátního obvodu, ve kterém kandidujete?

Omezování intenzity provozu na severojižní magistrále; dosud nebudovaná část městského okruhu s vnucovanou jarovskou spojkou, která by přivedla tisíce aut do starého Žižkova. Dále vysoké nájemné a předražený prodej obecních bytů nájemníkům. Likvidace obecního bytového fondu.

- Jak byste z pozice senátora chtěl pomoci tento problém řešit?

U výstavby upřesnit zapojení místních občanů do jednání od záměru do schválení stavby za plné otevřenosti rozhodujících orgánů a investora.
U bydlení poučit se o regulací výše nájemného v jiných zemí, řešit sociální bydlení sociálním nájemným v obecních bytech.

- Považujete protikorupční opatření u nás za dostatečná? Pokud ne, jaká budete podporovat?

Komunisté žádají zákon o majetkovém přiznání, posílit postavení zastupitelstva vůči radě, zlepšit kontrolu státních, krajských a obecních orgánů, organizací a podniků. Ale nejlepší prevencí je spokojená a fungující společnost.

- Měla by se Česká republika aktivně podílet na hlubší integraci Evropské unie?

Vstup do Unie připomínal hluboký předklon japonského podřízeného před nadřízeným. Žel naše představitele chytil houser a zůstali v předklonu před mnoha státy a mezinárodním kapitálem nadále. Takže integraci jen ve prospěch všech občanů Evropy při zachování národů a kultur na jejich územích.

- Jaký by podle Vás měl být měsíční příjem senátora, a to včetně takzvaných náhrad?

Náhrady a úlevy zrušit. Měsíční příjem senátora / poslance by měl činit sto tisíc korun plus nezdaňovaných dvacet pět tisíc na asistenty, pracující na dohody o provedení práce. Částky tedy pevně dané zákonem, nevázané na výši kohosi platu a žádná valorizace.
Rozhovor s Pavlem Ambrožem, senátním kandidátem KSČM

Rozhovor s Pavlem Ambrožem, senátním kandidátem KSČM

(4.8.2012)
- Pro kandidaturu do Senátu jste byl navržen a vybrán na základě práce zastupitele. Kde jste tuto funkci zastával?

V roce 1990 jsem se po deseti letech působení v občanském výboru stal zastupitelem Prahy 3. Na žižkovské radnici jsem byl 12 let, poté jsem byl v letech 2002-10 členem Zastupitelstva hlavního města Prahy.

- Čím jsou pro vás volby do Senátu?

Jsou možností, jak některé problémy, s nimiž se setkávám na pracovišti – dávkuji důchody na České správě důchodového zabezpečení – řešit změnou legislativy. Nepřipustit přitom to, co nám do důchodového systému už od roku 1995 vnucují pravicové strany. Z »vysoké« politiky mne zajímají právě odborná témata, kromě sociální oblasti např. otázky urbanismu a architektury, tj. např. stavebního zákona.

- Na řešení jakých záležitostí z celostátní tématiky byste se jako případný senátor chtěl podílet?

Především bych se chtěl věnovat sociálním otázkám. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek skoro dokončil pod kuratelou ministra financí Miroslava Kalouska likvidaci sociálního státu. Nedovedu si skoro představit, co by ještě chtěli zlikvidovat. Musíme jít proto zpátky a hledat cesty, jak postupně - ale nikoli populisticky jako v posledním roce vlády Jiřího Paroubka – s rozmyslem přemýšlet o sociálních dávkách. Mým volebním heslem je, že naší budoucností jsou děti, proto musíme vyjít ze základu – aby byl vůbec zájem mít děti. Porodné nemůže být jen odměnou, ale musí být takové, aby matka z něho zaplatila tu nejzákladnější výbavu, kterou po porodu potřebuje. Rodičovský příspěvek musí být jednoznačně dán alespoň na tři roky, neboť systém jeslí je téměř zlikvidován. Jesle či paní na hlídání dnes využívají buď ženy, které musejí ze sociálních důvodů hned do práce, nebo ženy, které »jsou za vodou« a chtějí si udržet své vysoké podnikatelské nebo zaměstnanecké postavení. Pro nejširší vrstvy jesle nejsou. Navíc je vhodné z výchovných důvodů, aby děti do tří let byly s matkou. A příspěvek musí být takový, aby z něho matky dostatečně vyžily.

- Nehrozí zneužití?

V čem se to zneužívá? Pokud to nějaká skupina obyvatel, která je minoritou, zneužívá, tak se na to musí tlačit jinými prostředky. První tři roky života dítěte nejsou o tom, zda chodí, či nechodí do školy, tam je to jenom o tom, zda se matka o dítě stará, nebo ne. Pokud se nestará, tak stát má páky na to, aby se opatrovníkem stal někdo jiný než matka a příspěvek byl převeden na toho, kdo se o dítě bude starat. Posuzování toho, jak se matka o dítě stará, by se ovšem mělo zpřísnit a lhůty by měly být minimální. Prostě říci »odmítla jsi být matkou, tak jí nebudeš«. Pokud matka peníze z příspěvku propije, tak asi nebude mít na výchovu dítěte - a přijde o ně, i o příspěvek. Je to ale o tom, jak pracují sociální pracovníci.

- Jak hledíte na chystané změny důchodového systému?

Rozhodně jsem proti rušení průběžného pilíře. Vzkazuji pánům Drábkovi, Kalouskovi a dalším, že já již jsem ve 2. pilíři, neboť jsem si za socialismu obstaral důchodové pojištění – někdo zase životní, v podstatě jsou to podobné instrumenty. Druhý pilíř tedy vlastně již dávno existuje. Vůbec není důvod, aby vznikal další 2. pilíř na úkor peněz pro 1. pilíř. Lidé by měli vstupovat do 2. pilíře za situace, kdy na to mají a budou mít. Drábkův 2. pilíř bude utvářen na úkor lidí v 1. pilíři, na úkor jejich důchodů budou vyváděny peníze do nového 2. pilíře. Bohatší, kteří mají na spoření ve 2. pilíři, budou mít druhý důchod na úkor těch chudších, na jejichž důchody bude méně prostředků. Druhou věcí je to, jakým postupným způsobem byl přetvořen dávkový systém 1. pilíře. Zde je po dvaceti letech změn co napravovat.
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena