POZVÁNKA

25.10. v 17 h na OV beseda

Vznik Československa

7.11. v 15 h na OV

setkání LKŽ Praha 3

5.12. v 15 h na OV

předvánoční setkání LKŽ Praha 3

18.12. v 15 h na radnici zasedání ZMČ

 

Akce k seznámení s názory

a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

17.9. před Albert na Vinohradské
18.9. před Agora Flora
19.9. u polikliniky na Vinohradské
24.9. před PENNY v Malešické
24.9. Prokopovo n. a u BILLA
25.9. před poštou v Olšanské
25.9. v Táboritské
26.9. Ohrada a Lidl na Koněvově
26.9. Seifertova a Churchillovo n.
1.10 nám. Jiřího z Poděbrad
3.10. Koněvova na Chmelnici
3.10. křižovatka Koněvova-Spojovací
4.10. u vinohradských stanic metra***

Potřebujete se setkat se zastupiteli,
s vedoucími představiteli KSČM z Prahy 3 ?
NÁVŠTĚVNÍ HODINY
vždy ve čtvrtek od 17 do 19 hodin
v sídle OV KSČM Praha 3
v Baranově 1833/11
Doporučujeme návštěvu
předem sjednat!

 

***
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 

facebook youtube 

Adresa:

Baranova 1833/11

130 00 Praha 3 - Žižkov

(Nedaleko od stanice metra Flora
a zastávky tramvaje Radhošťská)
http://www.mapy.cz/zakladni?

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

http://praha3.kscm.cz

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Názory

Názory

předchozí 1-1011-2021-23 další

25. výročí KSČM

(28.2.2015)

Soudružky a soudruzi,

 

na území naší vlasti již 94 let existuje komunistická strana. Celostátní i územní činnost KSČ i KSČM v Praze 3 byla od roku 1921 uskutečňována členstvem a volenými orgány v podmínkách prvé republiky a ilegálně za okupace. Následně po roce 1945 se přes 40 let realizoval projekt socialistické a komunistické společnosti v komplikovaných historických podmínkách. Jeho postupné naplňování napomohlo prosazovat pozitivní ekonomické, sociální i kulturní přeměny a blokovat agresivitu kapitalismu. Přineslo to užitečné výsledky v životě občanů i k nástupu postupné realizace významných změn k přetváření i rozvoji významné pražské městské části – Žižkova. Po „velkém třesku“ na konci 20 století, po pádu prvého pokusu o evropský socialismus a nástupu globálního kapitalismu, včetně vazby na závěry mimořádného sjezdu KSČ v prosinci 1989, nastalo pro komunistickou stranu, její orgány a členy složité období s dopady na občanskou i stranickou činnost. Odráželo se to ve směsici různorodých názorů, existenci platforem ve straně, různých doporučení na další existenci a činnost strany při poklesu členů po roce 1990. Pro vlastní utváření KSČM, jakožto politické strany a její konkrétní podoby, měly stěžejní důležitost závěry a usnesení Olomouckého sjezdu. Komunistická strana Čech a Moravy vznikla 31. března 1990 na ustavujícím sjezdu a svou činností zůstala integrální součástí české politiky. Závěry II. sjezdu KSČM, který se konal dne 12. až 13. prosince 1992 na Kladně (přijatý Program KSČM, Úkoly KSČM v nejbližším období 1993-94, Stanovy KSČM, usnesení II. sjezdu, zvolení předsedy ÚV J. Svobody, místopředsedy M. Grebeníčka, předsedů ÚRK O. Zmítka a ÚRoK J. Machalíka) se vyjádřil další postup i směry konkrétní práce strany. V živé paměti na toto a následné období mnozí vzpomínáme na uskutečňované akce, kterým byla shromáždění pražských komunistů v holešovické sportovní hale, v Lucerně, v Domě železničářů, První máje ve Vokovicích a na Džbáně…a od roku 1992 aktivy pražských komunistů na Jarově (zajišťované OV Praha 3), jako konkrétní projevy k nástupu do činnosti komunistů v náročnějších podmínkách. Jak to zažívala strana, naši tátové i mámy v předmnichovské republice a nás to čekalo od roku 1990. Bylo nám vyhrožováno, včetně zákazem strany, ale my jsme obstáli.
Koncem března 2015 uplyne 25 let od založení KSČM, ve kterém strana svou činností stanovenou na osmi sjezdech prokázala oprávněnost politické existence i akceschopnost. Nebyla zvolena snadná cesta. 75 % členstva ve stranickém referendu o názvu strany bylo pro zachování osvědčeného označení – komunistická strana. To bylo významné ideově názorové rozhodnutí.  

V přírodě, s přírodou…

V přírodě, s přírodou…

(3.10.2013) autor: Pavel Ambrož
Příroda nám stále připomíná, že je silnější než schopnosti lidské civilizace odolávat různým jejím projevům, například povodním. Žijeme uprostřed Evropy. To nejcennější, voda, přibývá jen srážkami. Jejich množství je ovlivněno cykly změn podnebí, ale částečně i činností lidí. Naopak o odtoku rozhodujeme přímo na místě již přes dva tisíce let. Naše území prošlo značným odlesněním nejen za účelem získání zemědělské půdy.
Úcta nejen k vojenské historii národa

Úcta nejen k vojenské historii národa

(20.5.2013) autor: Pavel Ambrož
Jako každý rok jsme se sešli v májovém, sic deštivém, dni na kroměřížském hřbitově u hrobu čestného občana města, prezidenta Československa, arm. gen. Ludvíka Svobody. Na pietním aktu se setkali bojovníci, legionáři, veteráni, zástupci české a slovenské armády, ruského velvyslanectví a konzulátu, komunisté. Opět v projevech účastníků, i z úst Zoji Klusákové, dcery Ludvíka Svobody, zazněly nejen vzpomínky na generála a jeho spolubojovníky, ale především slova o vlastenectví. Jak uvedl jeden z nich: „Nikdo nás nenutil při vstupu do EU, abychom odložili vlastenectví do šatníku.“
Nátlak na zaměstnance České pošty

Nátlak na zaměstnance České pošty

(21.3.2013) autor: Zaměstnanci České pošty
Situace na České poště se stává neudržitelnou. Forma, jakou se tlačí na zaměstnance ke splnění produktového plánu, začíná hraničit, dle našich názorů, se šikanou, a to jak ze strany vedení, tak mezi samotnými zaměstnanci. Plně si uvědomujeme, že máme nabídku aliančních partnerů a podíl na plnění plánu v popisu práce, ale přestává být v našich možnostech, pracovních a také psychických, tento bod naplnit.
Neocenitelný drahý výlet

Neocenitelný drahý výlet

(13.12.2012) autor: Zdeněk Karban
Po 24 letech jsem letos uskutečnil jako turista týdenní návštěvu Moskvy. A i těch několik dní mi napomohlo (s pomocí místních známých) poznat, jak se nyní žije v Moskvě, která má 12 milionů obyvatel...

Přiblížím vám to na následujících poznatcích. Když jsem za 400 rublů projížděl parníkem po Volze, byl jsem potěšen, že jsme se potkali s lodí s českým názvem Labe. Oni na nás nezatrpkli, jako tomu bylo brzy po roce 1989 v Praze, kdy byla přejmenována stanice metra Moskevská v Praze 5, se zajímavým architektonickým řešením, na Anděl.
Kamenná památka obsahem dnes živá

Kamenná památka obsahem dnes živá

(12.12.2012) autor: Pavel Ambrož
Navštívíte-li hanácké městečko Chropyni nezapomeňte po shlédnutí zámku s expozicí o zemědělství na Hané při procházce přes park ke kostelu sv. Jiljí podívat se na zachovalý kamenný pomník, připomínající pozemkovou reformu masarykovské republiky. Jak by se asi dívali zakladatelé československého státu na konání mnohých polistopadových českých politiků, ale i některých právníků a úředníků, podporujících tzv. restituce, lépe řečeno dary ze státního majetku, bývalé šlechtě a církvím, především římskokatolické?
Pavel Ambrož, společenství Komuna
Boj o tzv. církevní restituce

Boj o tzv. církevní restituce

(30.8.2012) autor: Milan Krajča
Nečasova a Kalouskova vláda již přes dva roky ostře prosazuje otevřeně protilidovou politiku. Pod heslem »rozpočtové zodpovědnosti« útočí na sociální výdobytky minulosti, programově omezuje přístup ke zdravotnictví nebo vzdělání, systematicky připravuje destrukci důchodového systému a bez skrupulí podporuje nárůst chudoby u velké části české společnosti. Tato údajná vládní honba za úsporami tak není nic jiného, než nástroj k ještě většímu zbohatnutí hrstky vyvolených skrz zbídačování většiny. Pokrytectví takovéhoto »šetření« však v současnosti nedemonstruje nic lépe než vládou razantně prosazované takzvané církevní restituce.
Na mírové pozorovatelské misi v Sýrii

Na mírové pozorovatelské misi v Sýrii

(13.6.2012) autor: Milan Krajča
Syrská arabská republika je zemí, o které se dnes hodně mluví. Většina médií ji představuje jako nepokoji, občanskou válkou a brutálními represemi rozvrácenou zemi, kterou může zachránit pouze zahraniční vojenská intervence ze strany USA, NATO a jejich regionálních spojenců. Jistě ne náhodou je tato mediální kampaň mnohými přirovnávána k těm, které předcházely agresím proti Jugoslávii, Afghánistánu, Iráku a nejnověji Libyi. I z těchto důvodů se rozhodly dvě významné mezinárodní organizace - Světová federace demokratické mládeže a Světová rada míru - zorganizovat v Sýrii Mezinárodní mírovou pozorovatelskou misi. Této mise jsem měl tu čest se zúčastnit, společně s mnoha představiteli mírového, mládežnického a studentského hnutí, členů parlamentů a novinářů ze 30 zemí všech kontinentů.
Ruce pryč od Sýrie!

Ruce pryč od Sýrie!

(12.6.2012) autor: Milan Krajča
V nedávné době jsem měl jako účastník Mezinárodní mírové pozorovatelské mise v Sýrii možnost blíže poznat stávající situaci v této blízkovýchodní zemi. Vidět na vlastní oči současnou syrskou realitu a diskutovat o ní s místními bylo neobyčejně přínosné již jen proto, že se podstatně liší od toho, jak je u nás prezentována většinou sdělovacích prostředků.
předchozí 1-1011-2021-23 další
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena