POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov
v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP
v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka
ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

v sobotu 17.10. v 9 h v sídle KSČM
konference Aktuálně o leninismu

v sobotu 7.11. v 11 h na Olšanech
pietní akt u čs. rudoarmějců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Zprávy OV

Zprávy OV

Pražské květnové povstání

(5.5.2020)
pppp… uctila delegace funkcionářů obvodní organizace KSČM v Praze 3 na Pražačce u pomníků na hrdiny bojů o budovu školy. Připomeňme si i u dalších pomníčků na Vinohradech a na Žižkově padlé. https://www.facebook.com/kscmpraha/photos/a.308951552536373/2833421276756042/
Helena Březinová, členka OV

Mezinárodní den žen

(10.3.2020)

mdžmdžmdžmdžPoslední akci v pražském sídle KSČM před zrušením všech akcí z důvodu pandemie nové chřipky uskutečnili muži, soudruzi z 2. základní organizace, kteří nejen zorganizovali, ale i nakoupili a přivezli lahůdky, připravili program, obsloužili soudružky a nakonec uklidili … jak vidno dokonale emancipovaní. Soudružky nejen z obvodní organizace přivítali nový mladý předseda obvodního výboru Milan Krajča, který připomněl historii svátku pokrokových žen, a předsedkyně krajského výboru Marta Semelová. Potěšil první veřejný přednes básničky Helenkou Krajčovou a rozhovory účastníků o pozdním odpoledni provázel na kytaru člen klubu žižkovských seniorů.                                                                       Pavel Ambrož, člen KV 

  mdž                                                                                                                                                                   

Referendum o mariánském sloupu

(4.3.2020)
Předjarní oteplení využili komunisté Prahy 3 k vyjití mezi obyvatele Žižkova s návrhem na uskutečnění místního referenda o stavbě mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Nechtějí obnovení symboliky Habsburků a římskokatolické církve tak, jako to nechtěli národní obroditelé, jejichž zájem hned po vzniku samostatné Československé republiky splnil Žižkovák František Sauer 3. listopadu 1918 stržením sloupu.
Podpisovou listinu lze podepsat na dalších podobných akcích a v sídlech krajského a obvodních výborů strany, nebo si podpisovou listinu stáhnout z webových stránek a získávat podpisy občanů s trvalým bydlištěm v Praze. Máme právo říct NE! 
Pavel Ambrož, člen KV              
msms                                                             

 

Světová federace demokratické mládeže

(19.2.2020)
Na únorové besedě člen vedení Komunistického svazu mládeže Filip Škarecký představil činnost Světové federace demokratické mládeže a sdělil výsledky posledního jednání této organizace, kterého se za KSM zúčastnil. Video je na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=hTF_jSWSEdc
 
Pavel Ambrož, člen VV KV

Mezinárodní svaz studentstva

(20.11.2019)
 
V listopadové kampani českých sdělovacích prostředků jsme slyšeli spoustu (dez)informací o listopadu 1989, něco málo o událostech v říjnu a v listopadu 1939, ale vůbec nic o organizaci, která vznikla právě jako odezva na uzavření českých vysokých škol německými okupačními úřady v listopadu 1939. Proto jsme si pozvali na besedu bývalého představitele studentské organizace PhDr. Josefa Skálu, CSc..
Pavel Ambrož, předseda OV

Odkaz revoluce roku 1789 v současné Francii žlutých vest

(16.10.2019)

Před 230 lety začala Velká francouzská revoluce, která vyzdvihla třetí stav měšťanstvo na roveň šlechty a církve, vznikla republika a především „občan“. Její pokrokové heslo „Volnost – Rovnost – Bratrství“ dodnes nebylo naplněno. Revoluci jsme si připomněli a besedovali o jejím odkazu v současné Francii, kde v ekonomicky ohrožené střední třídě vzniklo hnutí žlutých vest“, s francouzským občanem trvale žijícím v Praze PhDr. Jean-Jacques Radosou.

Pavel Ambrož, předseda OV

Po stěhování již zabydleni

(1.11.2019)
uvuvuvPo stěhování na začátku září jsme již zabydlení nábytkem, funkční technikou i nostalgickými artefakty v našem novém sídle obvodní organizace v ulici Politických vězňů na Novém Městě pražském. Již jsme si vyzkoušeli kapacitu místnosti (cca 15 židlí) při zasedání obvodního výboru a členské schůzi nejpočetnější základní organizace. Naši říjnovou besedu jsme uskutečnili v zasedačce ve třetím patře a na další se s J. Skálou o Mezinárodním svazu studenstva, která se koná 20. listopadu v 17 hodin, se přijďte podívat. Z Prahy 3 dojedete tramvajemi 5 a 9 do Jindřišské ulice či na Václavské náměstí - tam lze i metrem A. V budově se pohybujeme bezbariérově. Za vrátnicí nastoupíte do výtahu a vyjedete do 2. patra, kde najdete dveře č. 102, u kterých visí naše nástěnky informační a o historii Československa. Takže neměl by být problém účastnit se schůzí a besed jako dosud.
Pavel Ambrož, předseda OV
uvuvuv
Sbohem, Baranova!

Sbohem, Baranova!

(30.9.2019)
Po stěhování jsem v pondělí 30. září předal prostory, které jsme využívali pro činnost obvodní organizace strany přes čtvrt století, zástupci městské části z její organizace Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. … a jsem zvědav, jak bude s tímto zbytkem majetku naloženo. Nepředpokládám, že by se do tohoto prostoru hrnul někdo ochotný platit ročně 432 tisíc za nájemné, s energiemi půl miliónu korun. Takové náklady nemůžeme hradit my, ale obávám se, že ani mnozí drobní podnikatelé a živnostníci.
Určitě budeme dlouho vzpomínat na naši bezplatnou sociálně právní poradnu a na uskutečněné veřejné besedy politické s představiteli strany, historické, odborné s poslanci a zastupiteli, v kterých budeme pokračovat v novém působišti.
Pavel Ambrož, předseda OV
 
 
 
bbbb

Mezinárodní den dětí 2019

(5.6.2019)
ddK oslavě jsme opět pozvali děti jarovského sídliště na loučku v Habrové ulici. Počasí předčasného léta však trávník změnil na polopoušť, písek s odolnějšími druhy plevele. Naše nejnáročnější disciplína - chůze na chůdách - tentokráte oslovila nejen kluky, ale i dívky, příště by si mohly zazávodit i v rychlosti. Střelbu ze vzduchovky si vyzkoušeli i mnozí z nejmenších. Díky za pomoc soudruhům z 9. ZO.dd
Helena Březinová, místopředsedkyně 7. ZO

1. máj svátek práce v Praze 3

(1.5.2019)
11Rozhodnutí připravit májovou slavnost na náměstí Jiřího z Poděbrad přijal krajský výbor pozdě až v lednu. Dlouhé jednání s radnicí skončilo zamítnutím záměru novou pravicovou Radou MČ Praha 3, a jednání o jiných místech ve městě dopadlo podobně. Nakonec se KV rozhodl konat tříhodinovou demonstraci s doprovodnými stánky i s peticemi, kdy stačí splnit ohlašovací povinnost na magistrátu.
Hvězdou sdělovacích prostředků jako vždy byl soudruh Jakeš: „Nemělo k takovému převratu dojít, byli bychom dnes dál.“ Ano, určitě by nikdo netrpěl chudobou bez práce, bez střechy nad hlavou … nebyl by bez práva na život vyřazený mimo společnost. A i o tom mluvili řečníci: předsedkyně KV Praha M. Semelová, poslanec J. Dolejš, kandidáti blížících se voleb do EP A. Korjagin, L. Ledl a P. Pick. Vystoupil i M. Krajča za České mírové hnutí s vyjádřením k situaci ve Venezuele. Soudruzi z OV Praha 3 přišli s petičním stolkem, tedy s peticemi o bydlení, o městské osobní hromadné dopravě zdarma a také s peticí proti zavedení eura, která byla nabízena k podpisu i v dalších stáncích.
Akce se opět neobešla bez přítomnosti našich obdivovatelů, kteří s protikomunistickými transparenty a vlajkami jejich idolů (NATO, USA, EU, Tibet…) hlasitě vyrušovali projevy, Píseň práce a nakonec přerušili elektropřívod při Internacionále (tu jsme si dozpívali) i přes přítomnost antikonfliktního týmu, policistů pěších a policistek na koních a vozu sledovačky. Děkujeme státním pomahačům a ochráncům, kteří jsou placeni i z našich daní, za jejich aktivní přístup završený zadržením jednoho soudruha. Čest práci!
Pavel Ambrož, předseda OV KSČM Praha 3
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena