POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov

v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP

v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka

ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

konference Aktuálně o leninismu

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Zprávy OV

Zprávy OV

Proti přejmenování Koněvovy ulice

(24.6.2020)

Komunisté Prahy 3 důrazně odmítají nejnovější pokusy o přejmenování Koněvovy ulice na pražském Žižkově. Vedle jiných problémů komunální politiky, jako je například současné výrazné zdražování bydlení nejen v pražské třetí městské části, se touto otázkou zabývalo středeční zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 3. »Žižkovští komunisté nesouhlasí s novou snahou o přejmenování nejdelší ulice Prahy 3. Ta nese jméno Koněvova již od roku 1946 na počest maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, velitele vojsk Rudé armády, která před 75 lety osvobodila nejen Prahu od hitlerovské okupace. Je logické, že se antikomunisticky motivovaná snaha o přejmenování Koněvovy ulice setkává s odporem nejen komunistů, ale mnoha dalších občanů Prahy 3,« konstatoval pro Haló noviny předseda Obvodního výboru KSČM Praha 3 Milan Krajča.

Kromě zápasu proti možnému přejmenování tři a půl kilometrů dlouhé Kověvovy ulice připravují komunisté Prahy 3 řadu dalších aktivit. Jedna z nich je věnována také blížícímu se 600. výročí bitvy na Vítkově. Tuto klíčovou událost husitského revolučního hnutí hodlají žižkovští komunisté připomenout vlastivědnou vycházkou na místo slavného střetu nepočetných husitů s mohutným křižáckým vojskem, která se uskuteční v neděli 12. července. Její začátek bude ve 14 hodin u parčíku u zastávky tramvají Ohrada na Koněvově ulici. Na závěr akce, na kterou organizátoři srdečně zvou všechny zájemce, bude možné také navštívit Národní památník na Vítkově.
 

ku

http://halonoviny.cz/articles/view/53891678

Zahraniční studenti debatovali o KSČM

(21.5.2020)
O postoje a činnost KSČM se zajímala skupina zahraničních studentů zabývajících se na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy studiem vývoje českého politického systému.
Se studenty z řady zemí Evropy a Ameriky diskutoval o politice českých komunistů předseda OV KSČM Praha 3 Milan Krajča. Vzhledem k trvající koronavirové pandemii COVID19 se debata uskutečnila formou internetové videokonference.
Zahraniční studenty zajímaly otázky aktuálního postavení komunistické strany i názory komunistů na současné domácí i zahraniční politické problémy. Dotazy směřovaly například na pozici KSČM vůči stávající vládě i na připravované volby do krajských zastupitelstev. Mezi další diskutovaná témata patřil kupříkladu postoj českých komunistů k současné koronavirové krizi či politika KSČM k mladé generaci.
                                                                                                                                                                                          Haló noviny

Květen 1945 - Vzpomínka z dětství

(9.5.2020)
voByl květen roku 1945, bylo slyšet výstřely z kulometů a tanků. Matka mě varovala, že mohou padat i bomby. Pak najednou vše ztichlo – byl 9. květen.
Všichni vyšli do ulic, my zvědaví kluci také. Následující den příchozí rudoarmějci utvořili sestavu z vojenských vozidel a přichystali se k odpočinku. Postavili i kotle, kde si začali připravovat oběd a nás kluky na něj pozvali taky. Měli jsme najednou příležitost si s nimi z blízka popovídat. Zůstali na konečné tramvaje číslo 12.
Potom už byl jen klid, který nic nebezpečného ani divokého nerušilo. Ptal jsem se maminky, kdy se vrátí táta z vězení v Rakousku, kde byl uvězněn nedaleko našich hranic. Nebylo mi veselo, protože jsem nevěděl, co ještě se může stát. Musel jsem jít do školy a čekat, jak to dopadne s tátou. Najednou jsem slyšel z dálky volat: „Vláďo máme tady živého tátu, hurá!“
Byl květen 1945 a kvetly šeříky! – Mně bylo tehdy devět let.
Ing. Vladimír Nezpěvák, člen KSČM Praha 3

Pražské květnové povstání

(5.5.2020)
pppp… uctila delegace funkcionářů obvodní organizace KSČM v Praze 3 na Pražačce u pomníků na hrdiny bojů o budovu školy. Připomeňme si i u dalších pomníčků na Vinohradech a na Žižkově padlé. https://www.facebook.com/kscmpraha/photos/a.308951552536373/2833421276756042/
Helena Březinová, členka OV

Mezinárodní den žen

(10.3.2020)

mdžmdžmdžmdžPoslední akci v pražském sídle KSČM před zrušením všech akcí z důvodu pandemie nové chřipky uskutečnili muži, soudruzi z 2. základní organizace, kteří nejen zorganizovali, ale i nakoupili a přivezli lahůdky, připravili program, obsloužili soudružky a nakonec uklidili … jak vidno dokonale emancipovaní. Soudružky nejen z obvodní organizace přivítali nový mladý předseda obvodního výboru Milan Krajča, který připomněl historii svátku pokrokových žen, a předsedkyně krajského výboru Marta Semelová. Potěšil první veřejný přednes básničky Helenkou Krajčovou a rozhovory účastníků o pozdním odpoledni provázel na kytaru člen klubu žižkovských seniorů.                                                                       Pavel Ambrož, člen KV 

  mdž                                                                                                                                                                   

Referendum o mariánském sloupu

(4.3.2020)
Předjarní oteplení využili komunisté Prahy 3 k vyjití mezi obyvatele Žižkova s návrhem na uskutečnění místního referenda o stavbě mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Nechtějí obnovení symboliky Habsburků a římskokatolické církve tak, jako to nechtěli národní obroditelé, jejichž zájem hned po vzniku samostatné Československé republiky splnil Žižkovák František Sauer 3. listopadu 1918 stržením sloupu.
Podpisovou listinu lze podepsat na dalších podobných akcích a v sídlech krajského a obvodních výborů strany, nebo si podpisovou listinu stáhnout z webových stránek a získávat podpisy občanů s trvalým bydlištěm v Praze. Máme právo říct NE! 
Pavel Ambrož, člen KV              
msms                                                             

 

Světová federace demokratické mládeže

(19.2.2020)
Na únorové besedě člen vedení Komunistického svazu mládeže Filip Škarecký představil činnost Světové federace demokratické mládeže a sdělil výsledky posledního jednání této organizace, kterého se za KSM zúčastnil. Video je na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=hTF_jSWSEdc
 
Pavel Ambrož, člen VV KV

Mezinárodní svaz studentstva

(20.11.2019)
 
V listopadové kampani českých sdělovacích prostředků jsme slyšeli spoustu (dez)informací o listopadu 1989, něco málo o událostech v říjnu a v listopadu 1939, ale vůbec nic o organizaci, která vznikla právě jako odezva na uzavření českých vysokých škol německými okupačními úřady v listopadu 1939. Proto jsme si pozvali na besedu bývalého představitele studentské organizace PhDr. Josefa Skálu, CSc..
Pavel Ambrož, předseda OV

Odkaz revoluce roku 1789 v současné Francii žlutých vest

(16.10.2019)

Před 230 lety začala Velká francouzská revoluce, která vyzdvihla třetí stav měšťanstvo na roveň šlechty a církve, vznikla republika a především „občan“. Její pokrokové heslo „Volnost – Rovnost – Bratrství“ dodnes nebylo naplněno. Revoluci jsme si připomněli a besedovali o jejím odkazu v současné Francii, kde v ekonomicky ohrožené střední třídě vzniklo hnutí žlutých vest“, s francouzským občanem trvale žijícím v Praze PhDr. Jean-Jacques Radosou.

Pavel Ambrož, předseda OV

Po stěhování již zabydleni

(1.11.2019)
uvuvuvPo stěhování na začátku září jsme již zabydlení nábytkem, funkční technikou i nostalgickými artefakty v našem novém sídle obvodní organizace v ulici Politických vězňů na Novém Městě pražském. Již jsme si vyzkoušeli kapacitu místnosti (cca 15 židlí) při zasedání obvodního výboru a členské schůzi nejpočetnější základní organizace. Naši říjnovou besedu jsme uskutečnili v zasedačce ve třetím patře a na další se s J. Skálou o Mezinárodním svazu studenstva, která se koná 20. listopadu v 17 hodin, se přijďte podívat. Z Prahy 3 dojedete tramvajemi 5 a 9 do Jindřišské ulice či na Václavské náměstí - tam lze i metrem A. V budově se pohybujeme bezbariérově. Za vrátnicí nastoupíte do výtahu a vyjedete do 2. patra, kde najdete dveře č. 102, u kterých visí naše nástěnky informační a o historii Československa. Takže neměl by být problém účastnit se schůzí a besed jako dosud.
Pavel Ambrož, předseda OV
uvuvuv
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena