POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov

v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP

v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka

ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

konference Aktuálně o leninismu

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Názory

Názory

V přírodě, s přírodou…

V přírodě, s přírodou… (3.10.2013) Příroda nám stále připomíná, že je silnější než schopnosti lidské civilizace odolávat různým jejím projevům, například povodním. Žijeme uprostřed Evropy. To nejcennější, voda, přibývá jen srážkami. Jejich množství je ovlivněno cykly změn podnebí, ale částečně i činností lidí. Naopak o odtoku rozhodujeme přímo na místě již přes dva tisíce let. Naše území prošlo značným odlesněním nejen za účelem získání zemědělské půdy.

Dřevo bylo do 19. století hlavním topidlem a stavebním materiálem. Přestože počet obyvatel se dlouhodobě ustálil na deseti miliónech, nadále se zvyšuje zastavěná plocha území. Z povodní 1997, 2002, … 2013 jsme se nepoučili, staví se dál i na území několikráte zasažených povodní. Předci zažili zánik obcí nejen z důvodů následků válek, ale i z důvodů přírodních pohrom. Ani my nedokážeme vše ochránit, například hrázemi. Chybí regulační plány vývoje území a ochota je dodržovat. Naopak předkládají se projekty, které ohrožují kvalitu vody možných budoucích zdrojů pro výrobu pitné vody (splavnění vltavské kaskády přehrad) neb jsou náročné na množství použité vody (kanál Labe-Odra-Morava), další zabírají zemědělskou i lesní půdu. Zatímco u měst a obcí vznikají sídliště rodinných domků, obchodní centra, překladiště, sklady a výrobny, přímo ve městech jsou nedostatečně využity bývalé průmyslové areály, často ve značně zanedbaném stavu. Jsou tak i vyvolány nové finanční nároky na rozvoj infrastruktury. Myšlenka udržitelného rozvoje nebyla správně pochopena, stále jsou v popředí kvantitativní nikoliv kvalitativní cíle. Ani skutečné osobní postoje mnohých jednotlivců k životnímu prostředí, přes vzdělávací a výchovnou činnost ve školách a propagaci v médiích, se nezměnily. Projděte se lesem – houbu možná nenaleznete, ale odpadky tam určitě najdete roztroušené i daleko od cest. S přírodou nelze bojovat, v přírodě je třeba se znovu naučit žít – jsme její součástí.

Pavel Ambrož

autor: Pavel Ambrož
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena