PETICE

.petice_lithium.doc e-mail: kubadnes@seznam.cz

www.facebook.com/kubadnes 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA

24.2. v 8 h na Olšanech

pietní akt
24.2. v 9 h na OV

zasedání obvodní konference

26.2. rozdávání Haló novin

6.3. v 15 h na Olšanech
setkání LKŽ u J. Jabůrkové
7.3. v 17 h na OV beseda

20.3. v 15 h na radnici zasedání ZMČ

22.3. v 17 h na OV beseda

Po konferencích před sjezdem

26.3. rozdávání Haló novin

4.4. v 15 h na OV

setkání LKŽ Praha 3

26.4. v 17 h na OV beseda

s účastníky sjezdu

30.4. rozdávání Haló novin

2.5. v 15 h na OV

setkání LKŽ Praha 3

9.5. v 17 h na Olšanech

pietní akt

28.5. rozdávání Haló novin

31.5. v 17 h na OV beseda

o Haló novinách

6.6. v 15 h v Habrové na Jarově

Dětský den

18.6. rozdávání Haló novin

12.6. v 15 h na radnici zasedání ZMČ

28.6 v 17 h na OV beseda

5.9. v 15 h v Habrové na Jarově

Dětský den

18.9. v 15 h na radnici zasedání ZMČ

3.10. v 15 h na OV

setkání LKŽ Praha 3

25.10. v 17 h na OV beseda

Vznik Československa

7.11. v 15 h na OV

setkání LKŽ Praha 3

5.12. v 15 h na OV

předvánoční setkání LKŽ Praha 3

18.12. v 15 h na radnici zasedání ZMČ

Akce k seznámení s názory

a návrhy KSČM (vždy od 15 h):***

Potřebujete se setkat se zastupiteli,
s vedoucími představiteli KSČM z Prahy 3 ?
NÁVŠTĚVNÍ HODINY
vždy ve čtvrtek od 17 do 19 hodin
v sídle OV KSČM Praha 3
v Baranově 1833/11

 

***

Pořádá SPaS  v budově DOS
(Churchillovo náměstí v Praze 3):
15.2.2018 od 17,00 hodin
seminář Co dnes chceme
od parlamentních levicových stran

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 

facebook youtube 

Adresa:

Baranova 1833/11

130 00 Praha 3 - Žižkov

(Nedaleko od stanice metra Flora
a zastávky tramvaje Radhošťská)
http://www.mapy.cz/zakladni?

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

http://praha3.kscm.cz

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Názory

Názory

V přírodě, s přírodou…

V přírodě, s přírodou… (3.10.2013) Příroda nám stále připomíná, že je silnější než schopnosti lidské civilizace odolávat různým jejím projevům, například povodním. Žijeme uprostřed Evropy. To nejcennější, voda, přibývá jen srážkami. Jejich množství je ovlivněno cykly změn podnebí, ale částečně i činností lidí. Naopak o odtoku rozhodujeme přímo na místě již přes dva tisíce let. Naše území prošlo značným odlesněním nejen za účelem získání zemědělské půdy.

Dřevo bylo do 19. století hlavním topidlem a stavebním materiálem. Přestože počet obyvatel se dlouhodobě ustálil na deseti miliónech, nadále se zvyšuje zastavěná plocha území. Z povodní 1997, 2002, … 2013 jsme se nepoučili, staví se dál i na území několikráte zasažených povodní. Předci zažili zánik obcí nejen z důvodů následků válek, ale i z důvodů přírodních pohrom. Ani my nedokážeme vše ochránit, například hrázemi. Chybí regulační plány vývoje území a ochota je dodržovat. Naopak předkládají se projekty, které ohrožují kvalitu vody možných budoucích zdrojů pro výrobu pitné vody (splavnění vltavské kaskády přehrad) neb jsou náročné na množství použité vody (kanál Labe-Odra-Morava), další zabírají zemědělskou i lesní půdu. Zatímco u měst a obcí vznikají sídliště rodinných domků, obchodní centra, překladiště, sklady a výrobny, přímo ve městech jsou nedostatečně využity bývalé průmyslové areály, často ve značně zanedbaném stavu. Jsou tak i vyvolány nové finanční nároky na rozvoj infrastruktury. Myšlenka udržitelného rozvoje nebyla správně pochopena, stále jsou v popředí kvantitativní nikoliv kvalitativní cíle. Ani skutečné osobní postoje mnohých jednotlivců k životnímu prostředí, přes vzdělávací a výchovnou činnost ve školách a propagaci v médiích, se nezměnily. Projděte se lesem – houbu možná nenaleznete, ale odpadky tam určitě najdete roztroušené i daleko od cest. S přírodou nelze bojovat, v přírodě je třeba se znovu naučit žít – jsme její součástí.

Pavel Ambrož

autor: Pavel Ambrož
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena