POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov

v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP

v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka

ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

konference Aktuálně o leninismu

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Názory

Názory

Ruce pryč od Sýrie!

Ruce pryč od Sýrie! (12.6.2012) V nedávné době jsem měl jako účastník Mezinárodní mírové pozorovatelské mise v Sýrii možnost blíže poznat stávající situaci v této blízkovýchodní zemi. Vidět na vlastní oči současnou syrskou realitu a diskutovat o ní s místními bylo neobyčejně přínosné již jen proto, že se podstatně liší od toho, jak je u nás prezentována většinou sdělovacích prostředků.

Těmi je dnešní krize v Sýrii dennodenně interpretována jako »statečný zápas mírumilovné demokratické opozice proti totalitní diktatuře, jehož konec může přinést pouze otevřená, pochopitelně humanitární intervence ze strany Spojených států amerických, Evropské unie a jejich regionálních spojenců«. Jistě ne náhodou připomíná tato propagandistická kampaň ty, které předcházely imperialistickým agresím proti Jugoslávii, Afghánistánu, Iráku nebo Libyi.
O mírumilovnosti syrské opozice si přitom lze, zvláště po nedávných krvavých teroristických útocích, dělat iluze jen těžko. Odmítnutí demokratických reforem, které se v Sýrii v posledních měsících uskutečnily, například zrušení padesát let trvajícího mimořádného stavu, zavedení nové ústavy, schválení zákonů o politických stranách, tisku a pokojných demonstracích, také svědčí o jejím charakteru.
Že v rámci této opozice stále více dominují reakční islamistické síly, považující svůj boj proti syrskému sekulárnímu státu a příslušníkům jiných náboženství za »svatou válku«, je den za dnem zřejmější.
Zahraniční zájem na krizi v Sýrii a podpora protivládních sil je již nyní více než zřejmá. USA, za vydatné pomoci své předsunuté základny Izraele, usilují o plnou kontrolu na zdroje energie bohatého regionu a snaží se získat předpolí pro útok na Írán. EU, reprezentovaná bývalým koloniálním pánem Sýrie – Francií, nezůstává pozadu a žádá podíl na budoucí kořisti. Expanzechtivé Turecko i reakční monarchie Perského zálivu jsou přitom imperialismu věrnými spojenci. Tyto zájmy dnes prosazují nejen přes embargo, propagandistické kampaň plnou lží a manipulací, úsilím o mezinárodní izolaci Sýrie a výhružky, ale také skrze štědrou podporu ozbrojeným opozičním skupinám ve formě ohromného přísunu peněz, dodávek zbraní i přítomnosti zahraničních vojáků.
Snaha imperialismu je zřejmá - stupňovat krizi v Sýrii a vytvořit tak záminku pro otevřenou agresi vůči této zemi. Proti takovému vývoji se však staví stále více mírumilovných lidí po celém světě.
Jasný nesouhlas deklaruje také Komunistická strana Čech a Moravy, která i v případě Sýrie potvrzuje svou dlouhodobou politiku respektování suverenity zemí, nezasahování do jejich vnitřních záležitostí a práva každé země na volbu své cesty rozvoje v souladu s přáním většiny obyvatel.
Komunisté jednoznačně říkají, že právo rozhodnout o budoucnosti Sýrie má jen a pouze syrský lid. Společně s dalšími odmítají jakoukoliv zahraniční politickou či vojenskou intervenci v této zemi a volají »Ruce pryč od Sýrie!«.

Milan Krajča, člen Ústředního výboru KSČM

autor: Milan Krajča
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena