POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov

v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP

v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka

ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

konference Aktuálně o leninismu

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Názory

Názory

Braň pravdu!

(22.6.2020)
jžjžvjžvPo zlatém věku středověku, rozvoji osídlování, řemesel a obchodu i umění, konec 14. století doba dvou papežů v bohatnoucí církvi, politických napětí a válek, v Čechách mocenských a národnostních rozporů, stagnace ekonomiky a rostoucích sociálních rozdílů v období nepříznivé klimatické změny … doba šíření reformních hnutí – kazatelé v Betlémské kapli: Konrád Waldhauser, Milíč z Kroměříže, Jan Hus…
Mistr Jan Hus: Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti.
1378 úmrtí českého krále a císaře římského Karla IV.
1409 dekret kutnohorský o Karlově univerzitě
1412 klatba na Jana Husa
1415 upálení Jana Husa v Kostnici
1416 upálení Jeronýma Pražského v Kostnici
1419 defenestrace radních na pražské novoměstské radnici  
         radikálními husity vedenými Janem Želivským
         úmrtí českého krále Václava IV.
1420 založení Tábora
600. výročí vítězství husitů na Vítkově (14.7.1420)
Čtyři pražské artikuly
· Aby slovo Boží bylo po království českém svobodně a bez překážky řádně od kněží Páně kázáno a zvěstováno.
· Aby svátost oltářní pod obojí způsobou (chleba a vína) všem věrným křesťanům, jímž hřích smrtelný nepřekáží, svobodně byla podávána.
· Aby světské panování nad bohatstvím a časným zbožím, které kněžstvo proti přikázání Kristovu drží na újmu svého úřadu a na škodu ramene světského, bylo mu odňato a odstraněno, a to kněžstvo aby bylo zpět přivedeno k pravidlu evangelia a k apoštolskému životu, kterým žil Kristus se svými apoštoly.
· Aby všichni hříchové smrtelní a zvláště zjevní a jiní neřádové zákonu Božímu odporní byli v každém stavu řádně a rozumně od těch, kterým to přísluší, stavováni a potíráni. A kdož je činí, hodni jsou smrti, nejen ti, kdož je činí, nýbrž i ti, kteří souhlasí s těmi, kteří je činí, jako jsou v obecném lidu smilstva, obžerstva, zlodějstva, vraždy, lži, křivé přísahy, řemesla zbytečná, lstivá a pověrečná, hrabivé zisky, lichvy a ostatní jim podobné. V kněžstvu pak kacířstva svatokupecká a vymáhání peněz od křtu, od biřmování, od zpovědi, od svátosti oltářní, za svěcený olej, od oddávání a platy za třicet mší nebo za jiné mše kupované…

Když si to upravíme do dnešní mluvy, tak o stejném jako dneska: o rovnosti, svobodách, spravedlnosti…o touze po moci a nenažranosti!

Pavel Ambrož, člen KV

:


© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena