POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov
v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP
v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka
ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

v sobotu 17.10. v 9 h v sídle KSČM
konference Aktuálně o leninismu

v sobotu 7.11. v 11 h na Olšanech
pietní akt u čs. rudoarmějců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Místní politika

Místní politika

Cenzura na Praze 3?

Cenzura na Praze 3? (18.5.2012)

Občanský zpravodaj Kauza3 existuje na internetu již od roku 2007. Za necelých pět let své existence sehrál mnohokrát důležitou roli, když se zapojil do odhalování řady kauz týkajících se Městské části Praha 3, kritického informování o politice vedení „trojkové“ radnice i poskytování prostoru pro vyjádření opozice ve zdejším zastupitelstvu. V posledním období je však možné pozorovat narůstající propojení tohoto občanského zpravodaje s jednou z opozičních sil v zastupitelstvu městské části – koalicí Žižkov (nejen) sobě, vedenou Stranou zelených. To je bohužel možné pozorovat i v zapojení Kauzy3 do některých škodlivých politických her tohoto politického subjektu, namířených proti jiným částem opozice.Příkladem může být nedávná zkušenost, kdy Kauza3 uveřejnila článek zastupitele městské části za Žižkov (nejen) sobě, resp. Stranu zelených, Matěje Stropnického, ve kterém nepravdivě obvinil zastupitelku Komunistické strany Čech a Moravy Alenu Hronovou z cenzury svého textu v Radničních novinách Prahy 3, týkajícího se jeho pohledu na další privatizaci bytů v této městské části. Na tento text dotčená komunistická zastupitelka pochopitelně reagovala. Přesto, že uveřejnění odpovědi na obvinění, by mělo být samozřejmostí vycházející z novinářské etiky i obecné slušnosti, Kauza3 tuto stručnou reakci, vyvracející nepravdivá osočení, uveřejnit odmítla. Kauza3 tak cenzurovala, někoho, kdo se chtěl bránit, když byl na jejích stránkách nepravdivě obviněn z cenzury. Alespoň na tomto místě tedy přinášíme Kauzou3 odmítnutou reakci opoziční zastupitelky Aleny Hronové na nepravdy jejího kolegy Matěje Stropnického:

„Uznávám kritiku, uznávám názorovou odlišnost, ale co neuznávám, je taková ta polopravda nebo mírné překrucování a zkreslování popisu situace a faktů. Ve výše uvedeném článku pan Stropnický vyjádřil názor a připomínky k novým pravidlům privatizace bytů. Současně byl předložen koncept článku pana zástupce starosty Tomáše Kalouska, vlastně autora nových pravidel privatizace. Také obsáhlou přílohou Radničních novin byla tato kompletní novela pod názvem „Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku městské části Praha 3“. A jelikož jsme oba členové redakční rady Radničních novin Prahy 3, tak jako další uvedení členové redakční rady v článku pana Stropnického, došlo na hlasování o upřednostnění jednoho ze dvou článků. Před hlasováním jsem vznesla návrh já, zda by nebylo lepší a pro nás všechny přijatelnější, kdyby každá radniční politická strana v příštím vydání Radničních novin vydala svůj názor a popsala své připomínky k privatizaci, protože Soubor pravidel byl již stejně schválen. Považovala jsem a stále považuji za spravedlivé, nechat říci své názory, své připomínky a obavy všemi zúčastněnými stranami a nejenom stranou jednou. A protože se s mým návrhem neztotožnila koaliční část členů redakční rady, nebyl můj návrh přijat, zdržela jsem se dalšího hlasování o návrhu zařazení článku. Takže to nebylo tak, jak se vyjadřuje pan Stropnický, že jsem hlasovala proti zveřejnění jeho článku. A opravdu si nemyslím, že bychom jako členové redakční rady měli kontrolovat a hlídat, jestli někdo přispěl dvěma články nebo jen jedním a která politická strana článek dodala. Důležité je, aby občané se dozvěděli to podstatné, co potřebují, co je zajímá a aby celé Radniční noviny se zájmem přečetli.“

Bylo by skutečně chybou, kdyby se Kauza3 z občanského zpravodaje kriticky informujícího o problémech Prahy 3 a její radnice stala nástrojem boje jedné části opozičních zastupitelů proti jejich kolegům. Fakt, že ve stejný den, kdy Kauza3 odmítla uveřejnit reakci Aleny Hronové, zmizela z jejích stránek anketa o největší politickou osobnost Prahy 3, kterou zrovna začal vést komunistický kandidát na senátora Pavel Ambrož, však bohužel nasvědčuje, že obavy z takovéto změny jsou asi na místě. 

Milan Krajča, člen Výkonného výboru Obvodního výboru KSČM Praha 3

autor: Milan Krajča
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena