POZVÁNKA

19.3. zasedání ZMČ Praha 3

3.4. v 15 h na OV LKŽ Praha 3
1.5. První máj – svátek práce
5.6. v 15 h MDD v Habrové
11.6. zasedání ZMČ Praha 3
17.9. zasedání ZMČ Praha 3´
16.12. zasedání ZMČ Praha 3

Akce pro členy
obvodní organizace:
předkonferenční besedy:
10.4. hosté Semelová, Horák
15.5. hosté Grospič, Horák
12.6. pokonferenční beseda
Jak dál?
září – listopad:
výroční členské schůze ZO
prosinec:
obvodní konference

 

 

 

 

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

20.- 23.5. o EU v Praze 3

 

 

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

  

Akce SPaS,  

DOS, Praha 3,
nám. W.Churchilla
21.3.2019 od 17 hodin
Zkušenosti a perspektiv
čínské cesty k socializmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                   

 

                  

 

                 

 

                

 

               

 

              

 

             

 

            

 

           

 

          

 

         

 

        

 

       

 

       

 

      

 

     

 

    

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OV KSČM PRAHA 3

 

facebook youtube 

Adresa:

Baranova 1833/11

130 00 Praha 3 - Žižkov

(Nedaleko od stanice metra Flora
a zastávky tramvaje Radhošťská)
http://www.mapy.cz/zakladni?

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

http://praha3.kscm.cz

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Místní politika

Místní politika

Drahé byty

(1.6.2018) V roce 1991, kdy nájemné činilo 2,80 Kčs/m2, zastupitelé, krom členů KSČM, se rozhodli zbavit starostí o údržbu větší části bytového fondu prodejem nájemníkům. Městské části měly zůstat paneláky a vybrané domy na hlavních ulicích. Dle tehdejších pravidel pro Prahu 3 byla cena do cca 2 tisíc korun za m2. Kupující splácel deset let a část ze zaplacených peněz (výše částky dle stáří nemovitosti) mohl zpětně čerpat na opravu domu. Navíc byl založen fond obnovy, od kterého lze získat bezúročnou půjčku na opravu společných částí domu. Byl to projev zájmu radnice o dosažení zlepšení vzhledu fasád domů. I přes tuto snahu o cenovou dostupnost už tehdy sociálně slabším nájemníkům, především seniorům, často s koupí pomáhaly jejich rodiny. Od začátku byli nájemníci při rozhodování o koupi pod tlakem neustále se zvyšujícího nájemného. V roce 2002 již byl m2 za 37 Kč. Ale znal jsem předsedy domů, kteří dokázali při příspěvku do fondu oprav pod 25 Kč/m2 postupně dát do pořádku dům během pěti let. Ale už dlouho jsou nájmy v obecních domech nad stokorunou za m2 a tak se z městské části vytrácejí starousedlíci. I pravidla prodeje obecních domů se od roku 1995 postupně zpřísnila (žádné zpětné čerpání, naopak jednorázová platba nutící kupující vzít si hypotéky) a koupě bytu se prodražuje. Poslední květnový pokus o prodej paneláků z cenou přes 30 tisíc Kč/m2 je nutno hodnotit, že radní nebyli schopni / ochotni včas reagovat na uměle vyšroubované ceny nemovitostí v Praze. Do prodeje byly nasměrovány všechny zbylé domy obce bez ohledu na potřeby očekávaného zákona o sociálním bydlení!
Pavel Ambrož, člen Zastupitelstva MČ Praha 3


© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena