POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov

v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP

v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka

ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

konference Aktuálně o leninismu

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Místní politika

Místní politika

Proč se zřizují komise Rady městské části Prahy 3?

(16.11.2015) Domnívala jsem se, že jako poradní orgán RMČ, jako skupina členů, troufnu si říct „odborníků“, kteří se zabývají konkrétní problematikou, které rozumí. Ale jako členka komise pro bytovou politiku (KBP) jsem se zcela jistě mýlila. Tak důležitý dokument, jako jsou Pravidla bytové politiky Městské části Praha 3, byl vytvořen a připraven jako materiál do programu posledního zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3 bez jakéhokoliv projednání a připomínkování právě KBP. Členové KBP obdrželi e-mailem pravidla s termínem, do kdy se mají připomínky podat. Všichni se pečlivě připravili, projednali ve svých politických klubech a přišli na jednání KBP s tím, že se dostaví zástupce starostky pan Gregor, v jehož kompetenci bytová politika je. Pan Gregor přišel a oznámil celé komisi, že Pravidla právě schválila Rada městské části Praha 3. Bez připomínek KBP. Komise zasedá pravidelně každý druhý týden, řeší stovky žádostí nejen o byt, ale výměny bytů, přisloučení bytů, nájemní smlouvy apod. Neřeší „jen“ přidělování bytů, to by se nejmenovala KBP. A kdo jiný, než tito členové by měli mít přehled, znalosti a praxi, jak to s bytovou politikou na Praze 3 je? Předseda KBP podal protest proti tomuto jednání, a naštěstí to dobře dopadlo. Pravidla byla z programu jednání zastupitelstva vyřazena a jednání budou pokračovat i s KBP. Takže snad do konce roku bude jasná koncepce a schválena Pravidla bytové politiky MČ Praha 3.

Mgr. Alena Hronová, členka komise pro bytovou politiku Rady MČ Praha 3 
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena