POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov
ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově
v sobotu 17.9. v 9 h v sídle KSČM
konference Aktuálně o leninismu

v sobotu 7.11. v 11 h na Olšanech
pietní akt u čs. rudoarmějců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Místní politika

Místní politika

Vítkov dnes

(14.7.2020)
vdvdvdHora Vítkov, místo první vítězné bitvy husitů nad křižáky, významná událost husitské revoluce pro Aloise Jiráska i Zdeňka Nejedlého, pro Tomáše G. Masaryka i Klementa Gottwalda. První republika zde postavila budovu pro památník na legionáře první světové války, který byl v roce 1950 doplněn o jezdeckou sochu Jana Žižky z Trocnova, a později památník upraven i pro památník na hrdiny druhé světové války a zasloužilé představitele dělnického a komunistického hnutí v Československu. Dozdobení sorelou odkazovalo na revoluční odkaz od husitů až po vznikající socialistickou společnost. Dnes v nedořešené obnově památníku se nachází společný hrob neznámých vojínů od Zborova a od Dukly, obsah expozice je v rukách Národního muzea. Doporučuji využít při návštěvě vyhlídku na Prahu ze střechy památníku. Na úpatí konečně probíhá generální rekonstrukce vojenského muzea. Žel i přes několik urbanisticko-architektonických soutěží během posledních třiceti let zásadní obnova území masivu Vítkova se nekoná. Nejhorší je stav hlavní hřebenové cesty. Cyklostezce chybí bezpečné vyústění na hlavním nádraží i pokračování na východním konci. Chybí úprava návštěvnických vstupů, včetně dopravního řešení, na Hrabovce i na Ohradě, kde naopak hrozí zástavba bývalého hřiště v místě nevhodnými domy (pokračování problematických staveb na Koněvově ulici) místo rozšíření parku až ke křižovatce Ohrada dle jednoho z vítězných návrhů… Čeho a kdy se dočkáme, pane primátore?
vdvdPavel Ambrož, společenství Komuna v ZKČ

Opuštěná sídla po roce stále prázdná

(13.7.2020)
vdvdPřed rokem byla naše obvodní stranická organizace vypuzena ze svého sídla v žižkovské Baranově ulici. Radní pirátce Belecové bylo námi placené čisté roční nájemné 39,6 tisíc korun málo, chtěla více než desetinásobek. Tehdy v naší negativní odpovědi na nepřijatelnou cenovou nabídku jsem prorokoval, že za tak vysoké nájemné se do námi opouštěného prostoru hned tak někdo nepožene. A měl jsem pravdu. Místnosti jsou ve stavu takovém, v jakém jsem je předal zástupci radnice, prázdné neopravené pro dalšího nájemníka. Ani jej nenabídli ke koupi, když dům je zprivatizován krom nebytového přízemí. Od řádného hospodáře bych očekával, že dokáže během pár měsíců získat nového nájemníka při shodě na vzájemně přijatelné výši nájemného. To určitě mohla Rady městské části Praha 3, její příslušná komise ve spolupráci s radniční akciovkou stihnout do vánočních svátků. Co ale očekávat od radnice, kde se za třicet let hospodařit nenaučili a o obecní majetek se postupně přichází. Není to jediný případ v Praze. Podobně dopadli i soudruzi v Praze 5, kde bývalé společné sídlo obvodních organizací Prahy 2 a 5 také dosud není obsazené. Jejich roční nájemné činilo 46,5 tisíc korun. Vzpomeňte si na to, až uslyšíte naříkat starosty, kolik jim chybí v příjmech do rozpočtu po pandemii.
Pavel Ambrož, člen KV z Prahy 3

Brání Koněvku

(4.7.2020)

Nesouhlasné názory na přejmenování nejdelší ulice třetí pražské městské částí vyjadřují občané kromě dopisů starostovi také na internetových sociálních sítích. Jedna z obyvatelek Žižkova zde například napsala: »Na Koněvce, jak jí tady říkáme, to nikdo nechce. Neslyšela jsem od nikoho, že by toto chtěl. A proč taky? Pan starosta nechce být pozadu a asi musí dělat to, co Kolář na Praze 6. Čemu se divit, když je také z TOP 09. Jen to nechte tak, jak to je!«

Na Facebooku se místní zapojili do diskuse také v rámci ankety o změně názvu ulice. V té se k variantě Koněvovu ulici nepřejmenovávat přiklonila naprostá většina hlasujících. Občané Prahy 3 přišli i se společnou iniciativou pod názvem »Zachraňme Koněvku«, která je na Facebooku na adrese http://www.facebook.com/…vku. Mimo jiné zde uvádějí: »Nesouhlasíme s antikomunistickými snahami o přejmenování Koněvovy ulice na pražském Žižkově. Vedle politických a historických důvodů nás k tomu vede i nebezpečí ohromných komplikací pro sedm a půl tisíce obyvatel a firem ze tři a půl kilometrů dlouhé ulice, které jsou s jejím možným přejmenováním spojeny.«

Předseda OV KSČM Praha 3 Milan Krajča pro Haló noviny uvedl, že komunisté snahy místních proti přejmenování Koněvovy ulice nejen podporují, ale jsou do nich i přímo zapojeni. »Žižkovští komunisté jednoznačně nesouhlasí s antikomunisticky motivovanými snahami o přejmenování jedné z nejdelších pražských ulic. Ta je pojmenována Koněvova již od roku 1946 na počest maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, velitele vojsk Rudé armády, která před 75 lety osvobodila nejen Prahu od hitlerovské okupace. Uděláme vše pro to, aby toto jméno nesla i nadále,« konstatoval Krajča.

http://halonoviny.cz/articles/view/53926626

 bn

 

 

 

 

 

 

 

Koněvova ulice musí zůstat!

(21.6.2020)
mpBoj o historickou pravdu související nejen se 75 let starými událostmi týkajícími se osvobození našeho hlavního města Rudou armádou od hitlerovské okupace pokračuje. Aktuálně se dále rozšiřuje z centra metropole, Prahy 6 a Řeporyjí do třetí pražské městské části – na Žižkov. Ve šlépějích pirátského pražského primátora Zdeňka Hřiba, zodpovědného za ostudné nenavrácení pamětní desky Rudé armádě na budovu Staroměstské radnice, starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře z TOP 09, strůjce hanebného odstranění pomníku velitele osvobozeneckých vojsk maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, i řeporyjského starosty Pavla Novotného z ODS, který prosadil nehorázné vybudování pomníků prohitlerovským válečným zločincům tzv. vlasovcům, hodlá nejnověji jít další představitel současné pražské komunální politiky. 
Před několika dny starosta Městské části Praha 3 Jiří Ptáček z TOP 09 znovu otevřel otázku možného přejmenování zdejší Koněvovy ulice. Využil k tomu „petici“ s údajně tisícem „podpisů“, která požaduje změnu názvu Koněvovy ulice na ulici Marie Terezie. Navzdory tvrzení starosty i řady sdělovacích prostředků je třeba upozornit, že se v tomto případě nejedná o skutečnou petici podle petičního zákona, ale pouze o jakousi „elektronickou petici“ postrádající základní náležitosti jako jsou například opravdové podpisy. Jen malý zlomek těch, kteří na internetu tuto „petici“ podpořili, patří mezi občany Prahy 3, o samotných obyvatelích Koněvovy ulice ani nemluvě. Není bez zajímavosti, že za touto „peticí“ stojí bývalý neúspěšný kandidát za TOP 09 do různých funkcí Adam Komers z obce Kaliště, celé jméno jejího dalšího iniciátora, v tomto případě pro změnu z obce Dymokury, pak údajně zní  Děpold Jaroslav Maria Josef Jan Bedřich Gabriel Rudolf Rita Czernin, přičemž se jedná o bratra současného 1. místopředsedy TOP 09.
Nejdelší žižkovská ulice nese název Koněvova od roku 1946. Novým názvem tehdy Pražané ocenili roli hrdinného maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva coby velitele vojsk Rudé armády, která nejen do naší metropole přinesla o rok dříve svobodu, když jí osvobodila od hitlerovské okupace. V rámci antikomunistické vlny přejmenovávání ulic, náměstí a dalších nejen veřejných míst, která byla před třemi desítkami let iniciována v souvislosti s restaurací kapitalismu v tehdejším Československu, bylo navrženo také přejmenování Koněvovy ulice. Proti tomuto návrhu se i tehdy vzedmul mohutný nesouhlas veřejnosti a Zastupitelstvo Městské části Praha 3 pak nakonec přejmenování ulice neodsouhlasilo. 
I dnes se proti antikomunistickému návrhu na přejmenování ozývá nesouhlas obyvatel Prahy 3. Vedle politických a historických důvodů je jeho příčinou i nebezpečí ohromných komplikací pro sedm a půl tisíce obyvatel a firem ze tři a půl kilometrů dlouhé ulice, které jsou s jejím možným přejmenováním spojeny. Pro občany se nejedná zdaleka jen o povinnost výměny občanských průkazů, ale třeba i o nutnost nahlásit změnu bydliště zaměstnavateli, zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, živnostenskému úřadu, úřadu práce, bankám, úvěrovým společnostem, lékařům, telefonním operátorům a mnoha dalším. Antikomunistické snahy současné žižkovské radnice, demonstrované třeba již také neoprávněným pokusem o pokutování pražské KSČM za organizování loňského prvomájového shromáždění, nebo desetinásobným zvýšením nájmu pro sídlo zdejšího komunistického sekretariátu, tedy zákonitě naráží na odpor. Žižkovští komunisté proto společně s mnoha dalšími občany Městské části Praha 3, zdaleka nejen obyvateli Koněvovy ulice, rezolutně odmítají přejmenování jedné z nejdelších pražských tříd. Koněvova ulice musí zůstat! 
Milan Krajča, předseda OV

Stanovisko OV KSČM Praha 3 ke zdražování bydlení

(27.5.2020)
Komunisté Prahy 3 s nesouhlasem upozorňují na zdražování bydlení v městské části. Po rozhodnutí o zvýšení nájemného v obecních bytech na 145 korun za metr čtvereční, a přitom u soukromých vlastníků je to už za dvě a více stovek korun, rozhodla žižkovská radnice o navýšení daně z nemovitosti v maximální možné míře o 100 %. Městská část Praha 3 se tak řadí k nejdražším místům Prahy díky současnému vedení radnice tvořenému pravicovými stranami: TOP09, Starostové a nezávislí, Česká pirátská strana a Strana zelených. Radnice nezměnila své rozhodnutí ani v souvislosti probíhající pandemií COVID-19 a s jejími sociálními následky.
Obvodní výbor KSČM Praha 3 zdůrazňuje, že navýšení daně z nemovitosti nepříznivě dopadne především přímo na všechny majitele bytů, kteří byli v minulosti donuceni se rozhodnout pro nákup (tzv. privatizaci) bytu, v kterém byli původně spokojenými nájemníky. Uvedená navyšování pak mají vliv na další zvyšování nájemného a cen bytů i služeb souvisejících s bydlením.

Kam se v Praze stěhovat do obecního?

(1.1.2020)
 
 
Nájemné v běžných bytech svěřených do správy městským částem (platí pro prodlužované a nově uzavírané smlouvy):
 
Praha 1            150
Praha 2            158
Praha 4            170
Praha 5            143
Praha 6            116
Praha 7             99
Praha 8            150
Praha 9             95
Praha 10          140
Praha 11          140
Praha 13           78
Praha 15          150
Praha 3          145 korun českých za metr čtvereční, tak kam, občané?
Pavel Ambrož, člen VV KV Praha
 

70. výročí úmrtí básníka Františka Halase

(27.10.2019)
halashalas
Kůň bronzový kůň Václavův
se včera v noci třás
a kníže kopí potěžkal
Myslete na chorál
Malověrní
Myslete na chorál
… pomni u pamětní desky v Kouřimské ulici.
 
Pavel Ambrož, z pražských Vinohrad
 

Politické soupeření po pirátsky

(24.7.2019)

Přišlo nám koncem června psaní z radnice, že nám sdělují, že nám bude zvýšeno nájemné více než desetkrát a pokud jim do třiceti dnů zvýšení písemně neodsouhlasíme, tak nám podají výpověď z nájmu. Tak jsme si dohledali červnové usnesení rady městské části, které schválilo doporučení své komise o nájmu politických stran sídlících v nemovitostech městské části – KSČM a ČSSD, které v posledních volbách neuspěly, a ODS, která je nyní v opozici. Radní se ani nesnažili vypořádat s usnesením rady, které kdysi určilo současnou výši nájemného politických stran po politické dohodě zohledňující zákonem omezené možnosti získávání příjmů pro svou činnost. A nakonec, když jsme si přečetli článek pirátky Belecové v červencových radničních novinách, už víme, odkud zavál ledový vítr.
ovovovvyb

Za pár let do důchodu…

(23.9.2018)

…co mi radnice ve stáří nabídne? Nabídka zájmových činností a akcí (i se slevou) pro seniory je, ale důchodců přibývá a stárnou. Bude nabídka dostatečná i v dalších letech? Jsou organizace městské části připraveny? Například poučila se pečovatelská služba od některých zavedených „neziskovek“ (Hewer, z.s.; Život 90, z.ú.…)? Rozšiřuje služby opatrovníků, pečovatelek, ošetřovatelek a zdravotních sester důchodcům v jejich domácnostech? Zajišťuje i doprovod a dopravu za jejich potřebami, jsou-li pohybově omezeni? Pomůže jim i s vyřizováním správních úkonů? Má k tomu nutnou síť základen tvořených stacionáři i domovy se stravovacími a hygienickými službami? Určitě nebudu potřebovat úřednici-ombudsmanku, když se o mne postarají kvalifikované sociální pracovnice v poradně na úřadě městské části nebo mne navštíví doma. Máme takové?

A co dostupnost zdravotnictví? Lze vyřídit svůj zdravotní problém u praktického a odborných lékařů na jedné nejbližší poliklinice, nebo mne čeká městská turistika za vyšetřeními po všech těch roztroušených ordinacích? Má poliklinika svou lékárnu? Je zajištěna lékařská a lékárenská pohotovost?

A střecha nad hlavou? Když mne pan domácí ze soukromého bytu vyhodí, přidělí mi dostupné bydlení radnice? Budu schopen zaplatit nájemné v obecním bytě?

Že ne?…tak to, občané, od radnice vyžadujme. Nenechme žádného seniora nebo invalidu opuštěného. Každý má právo na spokojený život.

Pavel Ambrož, člen Zastupitelstva MČ Praha 3  

Jak by se měla rozvíjet péče o seniory na Praze 3?

(22.9.2018)
Rozvíjet nabídku pomocí pečovatelské služby především v domácnostech, ale i mimo jako doprovod a dopravu za potřebami pohybově omezených, včetně vyřizování správních úkonů. K tomu zatím chybí síť základen sociálních služeb, tvořených ze stacionářů i domovů se stravovacími a hygienickými službami. Nabídku zájmových činností a akcí se slevou zajišťovaných pražskými radnicemi považuji za samozřejmost. Žel stále jich je málo. Nenechme žádného seniora nebo invalidu uzavřeného a osamoceného mezi zdmi svého bytu.
Pavel Ambrož, člen Zastupitelstva MČ Praha 3
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena