POZVÁNKA

17.12. od 15 h na radnici zasedání

           zastupitelstva městské části

 

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:
září – listopad:
výroční členské schůze ZO
7. prosince Obvodní konference

 

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Nedaleko od stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Zprávy OV

Zprávy OV

Z usnesení Krajské konference KSČM Praha

Z usnesení Krajské konference KSČM Praha (20.1.2014) Krajská konference KSČM v Praze, konaná dne 18. ledna 2014, projednala a posoudila činnost pražských volených orgánů KSČM, zastupitelů a poslanců KSČM a celé pražské stranické organizace v období od března 2012, při realizaci závěrů minulé konference a VIII. sjezdu KSČM. S cílem navázat na zkušenosti a výsledky z předchozích voleb, pokračovat ve zlepšování trendu volebních výsledků KSČM v roce 2014 v hl. m. Praze a aktivní účasti všech volených orgánů, organizací a členů KSČM v souladu se závěry i úkoly z krajské konference přispět ke zvyšování vlivu KSČM v Praze, přijala opatření pro další postup a konkrétní práci v nadcházejícím období. Na základě jednání:

Ukládá:
- V každodenní činnosti strany se podílet na získávání sympatizujících, včetně jejich neformálního zapojování do působení při prosazování hlavních záměrů a cílů politiky KSČM. Působit aktivně v organizacích v rámci SPaS, odborových, mládežnických, občanských, vlasteneckých, zájmových a sportovních sdruženích a organizacích.
- Spolupracovat s pražskými poslanci a zastupiteli za KSČM, s cílem naplňovat volební programy KSČM v podmínkách MČ i Prahy. Zvýšit informovanost občanů o práci a postojích KSČM k různým oblastem života v Praze i jednotlivých městských částí a míst, vytvářet podmínky pro zvyšování účasti členů i občanů na jednání Zastupitelstev v Praze a jejich aktivní vystupování.
- Zajistit kvalitní předvolební agitaci ve prospěch kandidátů KSČM ve volbách do Evropského parlamentu, ZHMP, zastupitelstev MČ a Senátu v roce 2014. Za prvořadý úkol zejména považovat zajištění většího počtu kandidátů do zastupitelstev MČ.
- Zpracovat harmonogram úkolů pro jednotlivé volby a volební program pro volby do ZHMP.
- V přípravě všech typů plánů a veškeré činnosti usilovat o propojování akcí pořádaných OV, KV KSČM a dalších organizací, zlepšit informovanost a účast členů a sympatizantů všech obvodních organizací na nich.
- Odpovědně projednávat plnění úkolů přijatých krajskou konferencí, VIII. sjezdem KSČM a usneseními ÚV.
- Vstupovat aktivněji do interakce se sdělovacími prostředky, prosazovat naše názory v mediálních prostředcích jednotlivých MČ a Prahy, aktivně využívat webové stránky KV a OV KSČM a komunikace na sociálních sítích.
- KV KSČM posoudit optimalizaci stranické struktury v hl. m. Praze v souvislosti se změnami členské základny i ekonomických podmínek.
Doporučuje:
- Poslaneckému klubu KSČM nevyslovit důvěru koaliční vládě ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL.
- Podporovat sjednocení odborů a jejich prostřednictvím realizovat zásadu „za kvalitní práci spravedlivou odměnu“.
- ÚV KSČM zahájit včasnou přípravu IX. sjezdu KSČM s cílem zaměřit se na analýzu činnosti KSČM ve volbách v roce 2013 a 2014, dosažených výsledků a odezvy v politické orientaci strany; a na realizaci usnesení a závěrů VIII. sjezdu KSČM, včetně programových otázek; koncepci a organizaci účinné přípravy a návrhů vyšší efektivnosti stranických aktivit a řízení strany.
Vyslovila poděkování:
- Členům pražské organizace KSČM, kteří svým členstvím a svojí aktivní prací ve prospěch politiky KSČM potvrzují svoji osobní statečnost a snahu změnit současné politické klima a nastolit v naší zemi sociálně spravedlivou společnost - socialismus;
- Poslancům a zastupitelům KSČM na všech stupních samosprávy za dosud odvedenou práci ve prospěch širokých vrstev obyvatel;
- Občanům a organizacím, které spolupracují s naší stranou při obraně ohrožených národních a sociálních zájmů a vyzývá je k podpoře kandidátů KSČM v roce 2014.
Pavel Ambrož, člen návrhové komise Krajské konference
autor: Pavel Ambrož
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena