POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov
v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP
v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka
ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

v sobotu 17.10. v 9 h v sídle KSČM
konference Aktuálně o leninismu

v sobotu 7.11. v 11 h na Olšanech
pietní akt u čs. rudoarmějců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Zprávy OV

Zprávy OV

Dětské sportovní odpoledne

(9.9.2020)
dddddsdPo jarní odmlce jsme se opět sešli na dětském sportovním odpoledni v Habrové ulici na Jarově. Účastníky, pořadatele ze základních stranických organizací a děti od tříletých, v doprovodu maminek, tatínků a dalších příbuzných, do náctiletých přivítalo sluníčko s dávkou potřebného vitamínu D a čerstvý vzduch v zeleni na okraji sídliště. V době pandemického prostrašování společnosti si oddechli na tříhodinové akci pořádané komunisty obvodní organizace Prahy 3.
Pavel Ambrož, člen ÚV a KV Praha z Prahy 3
dddddddddddddddddddddd

Vzdali hold národnímu hrdinovi Juliu Fučíkovi

(8.9.2020)
jfU příležitosti 77. výročí násilné smrti komunistického novináře Julia Fučíka (1903-1943), který byl německými nacisty zavražděn v Berlíně-Ploetzensee za odbojovou činnost, se sešli příznivci jeho díla a protiválečného odkazu u Fučíkovy sochy na Olšanských hřbitovech v Praze. Osmé září je na počest československého žurnalisty Mezinárodním dnem solidarity novinářů.
Fučíka jako národního hrdinu, komunistického novináře, protifašistického bojovníka, spisovatele a literárního kritika, ale také jako člověka, jenž celý život stál na straně utiskovaných a utlačovaných, přiblížil Milan Krajča, člen vedeníKV KSČM Praha. Připomněl, že Fučík byl členem KSČ od jejího založení, v době nacistické okupace byl členem jejího ilegálního vedení. »Byl redaktorem Rudého práva, jehož 100. výročí prvního čísla si 21. září připomeneme. Do historie se zapsal pravdivým referováním například o Mostecké stávce, statečným odporem proti fašismu a válce. A ani v nacistickém vězení nepřestal bojovat, když napsal své poslední a nesmrtelné dílo Reportáž, psanou na oprátce, jednu z nejpřekládanějších knih,« uvedl Krajča, jenž současně poukázal na fakt, že současná doba převrací hodnoty: ze Staroměstské radnice v Praze byla odstraněna pamětní deska věnovaná osvoboditelům od fašismu, Praha 6 sundala sochu sovětského maršála I. S. Koněva, zato v Řeporyjích se instalovala pamětní deska zrádným vlasovcům. »A radnice na Praze 3 se snaží přejmenovat Koněvovu ulici na ulici bůhvíkoho...«
Zápas pokračuje
Anatolij Šitov, místopředseda Společnosti Julia Fučíka (SJF), jež byla spolupořadatelem akce, připomněl také další komunistické novináře, kteří jako Fučík padli v boji s nacisty: Eduard Urx, Jan Šverma, Jožka Jabůrková, Jan Krejčí, Stanislav Brunclík, Vratislav Šantroch, Evžen Rošický, František Křížek, Václav Sinkule, Kurt Konrad... »Bojovali a padli v boji. Padli pro nás, pro to, abychom my a další generace mohli žít,« zdůraznil a konstatoval, jak je paradoxní, že současná doba slaví novináře Ferdinanda Peroutku, který přežil válku tím, že se vzdal boje.

 jf

 
Představitelé fučíkovské společnosti položili květiny i u soch Jabůrkové a Švermy, které se nacházejí také na Olšanských hřbitovech.
Předseda SJF Jan Jelínek se ohlédl 100 let dozadu, kdy 21. září 1920 vyšlo v pražském Lidovém domě v Hybernské ulici první číslo deníku Rudé právo s mottem: Proletáři všech zemí, spojte se! S Rudým právem, deníkem revoluční levice, spojil svůj osud jako jeho redaktor právě Fučík, a to i v době, kdy list vycházel ilegálně.
Fučíkova socha situovaná u vchodu do areálu pražského Výstaviště byla po převratu v roce 1989 odstraněna a léta dlela v »jakémsi skladu« - připomněl Jelínek - aby až v roce 2013 byla díky mezinárodní solidaritě novinářů a pokrokových lidí navrácena na veřejné místo, poblíž Čestného pohřebiště na Olšanech.
Jelínek také upozornil na právě probíhající výstavu v Národním památníku na Vítkově ReporTvář Julia Fučíka. Na jedné straně je to po 30 letech špinění a diskreditace Fučíka obrat, kdy nejpřednější muzejní instituce České republiky - Národní muzeum - připravilo tuto výstavu, ovšem za součinnosti Ústavu pro studium totalitních režimů, což se projevilo i mnohými »trny jízlivosti«. »Proto zápas o obhajobu pokrokového odkazu Julia Fučíka a jeho důstojnost pokračuje,« zdůraznil Jelínek. Toho však, jak je přesvědčen, plně může být dosaženo až v socialistické společnosti.
Květiny k soše položili také zástupci Spolku českých novinářů, Komise mládeže ÚV KSČM, Klubu českého pohraničí a občané. Pražská občanka paní Eva přečetla na závěr vzpomínky spisovatele Adolfa Branalda a národního umělce Jana Wericha na Julia Fučíka.
Pozvánka
Jelínek se Šitovem současně pozvali veřejnost a ctitele Fučíkova odkazu na výroční schůzi členů a sympatizantů Společnosti Julia Fučíka, která se koná v sobotu 19. září od 10 hodin v budově Politických vězňů 9, Praha 1, 1. patro, v zasedací místnosti číslo 76.
(mh)
jf

Vzpomínka na SNP

(29.8.2020)
snpPražští komunisté z KSČM společně se svým kandidátem do podzimních senátních voleb Romanem Blaškem (KSČ) navštívili Olšanské hřbitovy, kde si připomněli u sochy hrdiny komunistického poslance Jana Švermy zahájení Slovenského národního povstání v roce 1944.
Pavel Ambrož, člen KV

Proti přejmenování Koněvovy ulice

(24.6.2020)

Komunisté Prahy 3 důrazně odmítají nejnovější pokusy o přejmenování Koněvovy ulice na pražském Žižkově. Vedle jiných problémů komunální politiky, jako je například současné výrazné zdražování bydlení nejen v pražské třetí městské části, se touto otázkou zabývalo středeční zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 3. »Žižkovští komunisté nesouhlasí s novou snahou o přejmenování nejdelší ulice Prahy 3. Ta nese jméno Koněvova již od roku 1946 na počest maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, velitele vojsk Rudé armády, která před 75 lety osvobodila nejen Prahu od hitlerovské okupace. Je logické, že se antikomunisticky motivovaná snaha o přejmenování Koněvovy ulice setkává s odporem nejen komunistů, ale mnoha dalších občanů Prahy 3,« konstatoval pro Haló noviny předseda Obvodního výboru KSČM Praha 3 Milan Krajča.

Kromě zápasu proti možnému přejmenování tři a půl kilometrů dlouhé Kověvovy ulice připravují komunisté Prahy 3 řadu dalších aktivit. Jedna z nich je věnována také blížícímu se 600. výročí bitvy na Vítkově. Tuto klíčovou událost husitského revolučního hnutí hodlají žižkovští komunisté připomenout vlastivědnou vycházkou na místo slavného střetu nepočetných husitů s mohutným křižáckým vojskem, která se uskuteční v neděli 12. července. Její začátek bude ve 14 hodin u parčíku u zastávky tramvají Ohrada na Koněvově ulici. Na závěr akce, na kterou organizátoři srdečně zvou všechny zájemce, bude možné také navštívit Národní památník na Vítkově.
 

ku

http://halonoviny.cz/articles/view/53891678

Zahraniční studenti debatovali o KSČM

(21.5.2020)
O postoje a činnost KSČM se zajímala skupina zahraničních studentů zabývajících se na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy studiem vývoje českého politického systému.
Se studenty z řady zemí Evropy a Ameriky diskutoval o politice českých komunistů předseda OV KSČM Praha 3 Milan Krajča. Vzhledem k trvající koronavirové pandemii COVID19 se debata uskutečnila formou internetové videokonference.
Zahraniční studenty zajímaly otázky aktuálního postavení komunistické strany i názory komunistů na současné domácí i zahraniční politické problémy. Dotazy směřovaly například na pozici KSČM vůči stávající vládě i na připravované volby do krajských zastupitelstev. Mezi další diskutovaná témata patřil kupříkladu postoj českých komunistů k současné koronavirové krizi či politika KSČM k mladé generaci.
                                                                                                                                                                                          Haló noviny

Květen 1945 - Vzpomínka z dětství

(9.5.2020)
voByl květen roku 1945, bylo slyšet výstřely z kulometů a tanků. Matka mě varovala, že mohou padat i bomby. Pak najednou vše ztichlo – byl 9. květen.
Všichni vyšli do ulic, my zvědaví kluci také. Následující den příchozí rudoarmějci utvořili sestavu z vojenských vozidel a přichystali se k odpočinku. Postavili i kotle, kde si začali připravovat oběd a nás kluky na něj pozvali taky. Měli jsme najednou příležitost si s nimi z blízka popovídat. Zůstali na konečné tramvaje číslo 12.
Potom už byl jen klid, který nic nebezpečného ani divokého nerušilo. Ptal jsem se maminky, kdy se vrátí táta z vězení v Rakousku, kde byl uvězněn nedaleko našich hranic. Nebylo mi veselo, protože jsem nevěděl, co ještě se může stát. Musel jsem jít do školy a čekat, jak to dopadne s tátou. Najednou jsem slyšel z dálky volat: „Vláďo máme tady živého tátu, hurá!“
Byl květen 1945 a kvetly šeříky! – Mně bylo tehdy devět let.
Ing. Vladimír Nezpěvák, člen KSČM Praha 3
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena