POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov
v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP
v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka
ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

v sobotu 17.10. v 9 h v sídle KSČM
konference Aktuálně o leninismu

v sobotu 7.11. v 11 h na Olšanech
pietní akt u čs. rudoarmějců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Volby

Volby

Odpovědi komunistického kandidáta do Senátu Pavla Ambrože na dotazník občanského sdružení Občané za spokojené bydlení

Odpovědi komunistického kandidáta do Senátu Pavla Ambrože na dotazníkobčanského sdružení Občané za spokojené bydlení (1.10.2012)

1)Majetek ve vlastnictví veřejnoprávníkorporace - Stát nastartoval v devadesátých letech proces privatizace. Částečně i prostřednictvím obcí, na něž převedl určitý majetek. Domníváte se, že obec jako veřejnoprávní korporace má držet ve vlastnictví či správě majetek, který nezbytně nepotřebuje k zajištění potřeb sociálního bydlení pro své občany? Pokud ano, z jakého důvodu?


V dějinném vývoji jsme se sdružili do obcí, abychom řešili některé věci společně. Síla obce je např. vidět na tom, nejen zda zajistí obyvatelům střechu nad hlavou neb jejich část nechá přežívat „na ulici“, ale např. že v rámci prorodinné politiky nabídne byty mladým, osamělým seniorům umožní bydlení v menších bytech a též zajistí bydleni pro pracovníky, jež obec potřebuje. A jak je rád starosta v případě havárie či přírodní katastrofy, když má volné obecní byty pro ubytování potřebných. I proto vzniklo obecní nájemné bydlení. Pokud by bylo obecní bydlení jen ze sociálních důvodů, mohla by vzniknout ghetta, vedle nichž by nechtěl nikdo žít.


2)Hospodaření veřejnoprávního subjektu - Je podle Vás obec dostatečně efektivním hospodářem, aby se o zbytný majetek starala přinejmenším stejně dobře jako soukromí vlastnící, družstva nájemníků nebo společenství vlastníků jednotek? Může obec vytvářet zisk a z vybraného nájemného saturovat své potřeby v jiných oblastech, např. v péči o zeleň, čistotu, školství, sociální péče apod.?


Za 20 let výkonu funkce zastupitele a za dobu organizování bezplatné sociálně právní poradny jsem viděl dobré i špatné případy spravování nemovitostí stejnými vlastníky, nejen Vámi vyjmenovanými. Vše je totiž ne v typu vlastníka, ale v konkrétních lidech, kteří ten výkon vlastnických práv a povinností provádí. Proto nezavrhuji ani obecní a státní vlastnictví, jak je dnes módní. Už dávno výše nájemného v Praze přináší městu a městským částem zisk, za který je opravován nejen obecní bytový fond, ale i školy a školky atd. V případě úplného rozprodání bytového fondu, a tím vynulování příjmu z nájemného, očekávám tlak radnic na zvyšování daně z nemovitostí.


3)Rozdílné postupy v rámci obce - V případě Prahy jsou bytové domy v majetku hl. m. Prahy svěřeny do správy jednotlivým městským částem, které k výkonu správy a k podmínkám prodeje přistupují zcela individuálně. Domníváte se, že by bylo vhodné tyto postupy více metodicky sjednotit v rámci hl. m. Prahy či celé ČR?


Praha jako obec měla mít od začátku jedny pravidla a postupy správy, a to nejen bytového fondu.


4)Transparentnost a veřejná kontrola - Do jaké míry je podle Vás správa majetku (domů a bytů) záležitostí, která by měla být co nejvíce transparentní a pod kontrolou veřejnosti? Měly by být evidenční, ekonomické a technické údaje o majetku a jeho správě zveřejňovány na webových stránkách obce (městské části)?


Správa obecního majetku by měla být kontrolovatelná každým zastupitelem. Hospodaření s majetkem obce by mělo být zveřejňováno nejen na webu obce (městské části), ale i na vývěskách.


5)Podmínky pro zapojování občanů do veřejné správy obce – S výjimkou menších obcí se v komunální politice prosazují spíše kandidáti parlamentních a celostátně působících stran, které disponují stranickým zázemím. Parlament a zastupitelstvo obce však řeší podstatně odlišné záležitosti, zejména při výkonu samosprávy. Jaký je Váš názor na možnosti zlepšení přístupu občanů k účasti na správě obce, např. úpravou zákonných podmínek pro vstup sdružení nezávislých kandidátů a občanských hnutí do komunální politiky?


Jsem pro rovné podmínky volebních stran a kandidujících v každých volbách. Podmínky by neměly být omezující, např. odstranit kauce. Referendum lze využít k nejdůležitějším rozhodnutím, ale komunitní plánování (nejen v sociální oblasti) a zapojení obyvatel do sestavování rozpočtu by mělo být trvalým nástrojem práce radnic.


6)Vaše plánované kroky v roli senátorky/senátora - Jaká opatření související s tématy předchozích dotazů budete iniciovat a prosazovat na parlamentní úrovni tak, aby se promítla do praxe na komunální úrovni?


Posílení postavení zastupitelstva vůči radě v krajích a obcích.© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena