POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov
v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP
v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka
ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

v sobotu 17.10. v 9 h v sídle KSČM
konference Aktuálně o leninismu

v sobotu 7.11. v 11 h na Olšanech
pietní akt u čs. rudoarmějců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Volby

Volby

Odpovědi komunistického kandidáta do Senátu Pavla Ambrože pro týdeník 5+2

Odpovědi komunistického kandidáta do Senátu Pavla Ambrože pro týdeník 5+2 (13.9.2012) 1. Je podle Vás systém parkovacích zón nastaven vhodně?

Ne. Když už parkovací zóna tak jedna s jedinými pravidly a jediným obecním provozovatelem. Preference především bydlících v místě, ale nezapomínat na možnost parkování pro invalidy, řemeslníky a zásobování na vyhrazených místech a v památkové rezervaci i po omezenou dobu.

2. Co by se podle Vás mělo udělat s Nákladovým nádražím Žižkov?

Zachovat nákladové nádraží s kolejemi uprostřed mezi skladovými budovami jako možnost zásobování centra města. Severní část k Malešické zastavět blokovou bytovou zástavbou, na Basilejském nám. obchodní dům a v jižní části k hřbitovu střední víceoborovou technickou školu s laboratořemi a dílnami.


© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena