POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov
v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP
v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka
ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

v sobotu 17.10. v 9 h v sídle KSČM
konference Aktuálně o leninismu

v sobotu 7.11. v 11 h na Olšanech
pietní akt u čs. rudoarmějců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Volby

Volby

Odpovědi kandidáta KSČM do Senátu Pavla Ambrože na otázky média Kauza3

Odpovědi kandidáta KSČM do Senátu Pavla Ambrože na otázky média Kauza3 (13.9.2012) 1. Proč jste se rozhodl kandidovat na senátora?

Členové strany si mne vybrali.

2. Čím hodláte přispět do senátní diskuze v případě Vašeho zvolení? Jaká jsou Vaše témata?

Senát je zákonodárný orgán, který má svojí činností reagovat na stav ve společnosti
a řešit zákonnými normami podmínky pro její další vývoj ve prospěch všech občanů.
Z toho pro mne vyplývají tyto priority:
– zlepšení mezilidských vztahů, změna životního stylu ve zdravém životním prostředí
– zajištění kvalitní výchovy a vzdělávání dětí a sociálního zabezpečení jejich
opatrovníků
– sociálně zdravotní a kulturní zabezpečení seniorů; zastavit zvyšování důchodového
věku
– řešení nezaměstnanosti a bezdomovectví; nabídka vzdělávání a práce s bydlením
sociálně vyloučeným
– dostupné veřejné služby
– zavedení regulačních podmínek pro stanovení nájemného z bytů a stanovení sociálního
nájemného v obecních bytech pro potřebné
– ochrana přírody a přírodních zdrojů
– ochrana a oprava památek
– stop vydávání státního majetku církvím; stop privatizaci náboženských nemovitostí
církvím; dohodnout jejich společnou správu státem, kraji, obcemi a církvemi
– prevence a postih kriminality; rovnost občanů před zákonem
– stažení českých vojáků ze zahraničí; vystoupení ČR z vojenské složky NATO
– progresivní daně z příjmů, nulová DPH z potravin a léčiv, odstranění stropů plateb
sociálního a zdravotního pojištění
Na základě zkušeností získaných za 20 let práce ve funkci zastupitele v Praze navrhuji posílit postavení zastupitelstva vůči radě obce/kraje a dál rozvíjet možnost účasti každého občana na rozhodování samospráv i při tvorbě zákonů, nejen referendem.

3. Jak občané Prahy 3 pocítí Vaše případné zvolení?

Neodstěhuji se do lepšího bydlení, jak se stalo u některých „vyvolených“. Budu politicky činný nejen jako senátor v MČ Praze 3 a v Praze, zůstanu i ve stranických funkcích (předsedy OV a člena KV KSČM) a nadále budu organizovat bezplatnou sociálně právní poradnu, která se tak stane jedním z kontaktních míst senátora s občany.

4. Existuje ve Vašem životě něco, za co se dnes stydíte?

Ne.

5. Jaký je největší a nejpalčivější problém Prahy 3?

Jsou dva, první se dlouhodobě prohlubuje a druhý hrozí.
Prvním je bydlení. Vysoké nájemné a předražený prodej obecních bytů nájemníkům. Likvidace obecního bytového fondu.
Druhým je dopravní. Dosud nebudovaná část městského okruhu s vnucovanou jarovskou spojkou, která by přivedla tisíce aut do starého Žižkova.


© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena