POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov

v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP

v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka

ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

konference Aktuálně o leninismu

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Volby

Volby

Volby 2018: Volíme komunisty na žižkovskou radnici

(12.8.2018)

Setkání v Olšance

Opět před komunálními volbami se setkali vedoucí kandidáti volebních stran s voliči v Olšance, ale… změnila se pořádající „neziskovka“ – tentokráte Agora CE o.p.s. Ivany Bursíkové, která nepožádala žižkovskou radnici o úhradu nákladů akce (údajně dle Agory 48 tisíc korun), ale vynucovala si finanční spoluúčast na volebních stranách. Dohadování jen mailem nebo telefonicky, lži kdo již zaplatil, podezřele zadaný inzerát v radničních novinách (v textu neuvedeni všichni zástupci volebních stran, slibované zastoupení stran v inzerátu neodpovídalo skutečnosti na akci), informace o akci na poslední chvíli, různě uváděna délka konání akce, doporučení a vysvětlení politické strany neakceptována… viz skeny a fota.

Minule se setkání konalo ve velkém kongresovém sále za přítomnosti i občanů-voličů. Letos jen v malé místnosti, po průchodu recepcí hotelu někde v 2. patře, před publikem straníků, včetně i několika současných zastupitelů. Za stolky kandidátů jen zástupci 8 volebních stran. Další tři nedorazili (byli vůbec pozváni?) a znovu kandidující exstarostka Hujová zasedla pouze v první divácké řadě, což během večera jen komunistický kandidát označil za nedemokratické, ostatní „demokrati“ mlčeli. Najatý moderátor Petr Honzejk z Hospodářských novin možná něco o Praze 3 načet, ale ne dost a do podrobností ve vybraných tématech pro diskusi kandidátů. Dle toho pak nebyl schopen přesně a postupně klást otázky o tak složitém problému, jako je budoucnost území žižkovského nákladového nádraží. Důležitá oblast řešení dopravy se smrskla jen na parkovací zóny. Dotazy na trasu D metra, rozšíření sítě kolejí pro tramvaje a řešení městského silničního okruhu na Spojovací nezazněly. A otázka bytové politiky v městské části se omezila na odpovědi ano/ne další privatizaci bytů. Tázaní se mohli jednou vyjádřit na dotaz, ale nemohli reagovat na odpovědi ostatních kandidátů. A bylo by to třeba například pro naivitu nových, ale i populismus starých politiků tvrdících, že developeři budou ochotni část postavených bytů předávat k využití městské části. Ale kdo nám postaví novou základní školu, to je nezajímá. Na divácké dotazy zbylo málo času. Proto dotaz o (ne)existenci webové stránky místní organizace politické strany měl být moderátorem odmítnut, protože byl mimo témat komunální politiky.
A opět padla stejná závěrečná volebně předčasná otázka: kdo s kým, s kým ne? Pouze zástupci SPD, ČSSD a KSČM nepoužili negativní větu o extrémních stranách. Komunistický kandidát řekl, že s každým jako dosud bude ochoten jednat, ale bude opatrný především u těch, kteří jej v minulosti na radnici podrazili! Debata ukončena již po dvou hodinách ve 20 hodin, proč?
Možnost nabídnout volební materiály některé strany využily, ale pro koho, když přišli jen straníci.
Celý průběh setkání byl nahráván. A tak za 6 tisíc korun, které jako volební strana (KSČM) jsme „neziskovce“ zaplatili, jak jsem na její žádost u ní v této částce objednal a jí zaplacení slíbil (víc ani kačku, paní Bursíková, vždyť za to kvalita přípravy a provedení akce nestála), lze zhodnotit pouze zveřejněním zaslaných nahrávek: http://youtu.be/j4-qOfbu7uA , https://youtu.be/bIGaCBu87ns , https://www.youtube.com/watch?v=QvLMK7oXfEE . Příště by setkání kandidátů s voliči měla zvládnout raději sama radnice.
Pavel Ambrož, vedoucí kandidát KSČM voleb do Zastupitelstva MČ Praha
ololololol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 olololol

 

Odpověď P. Ambrože na dotaz od Krásná žába, z.s. o biotopu u Malešické
Umístění školky je nevhodné. Školka a jesle mohou být umístěny v parteru bytových bloků se zahradou / hřištěm uvnitř bloku. Biotop by měl být začátkem parku, který by spojoval Židovské pece se hřbitovem jako biokoridor tak, jak bylo zamýšleno v platném územním plánu. Navržená střešní krajina, výškové členění – počet podlaží, bytových bloků v severní části bývalého nákladového nádraží, je hrozná. Architekti se nepoučili z nové bytové zástavby v Olšanské ulici, která poničila pohled např. z Letné na Vítkov. v

Škoda, že žádní aktivisté se neozvali dříve, než po více než dvaceti letech odolávání jsem prohrál boj o odstup nové bytové zástavby na jih od parku Židovské pece. Takže nyní žel je výborem pro územní rozvoj schválena zástavba až na hranici parku domy o osmi i dvanácti podlažích. Víte, jak je vysoko slunce v poledne o slunovratech a kam až tedy ty domy budou vrhat stín?

 

 

Odpověď P. Ambrože na dotazy Týdeníku Občanské Právo
Volby se blíží a tak jsme se zeptali předsedy OV KSČM Praha 3 Pavla Ambrože:
Městská část Praha 3 proslula starostkou Hujovou, která pojídala za obecní peníze humry v Obecním domě a místostarostou Stropnickým, který si koupil s přítelem zámek, to se Žižkovákům líbí? Jaký program a lídry si pro ně přichystali komunisté? Bude to stačit a nezmizí dědici Franty Sauera z politické mapy?
„Vyčistíme skříně pražských radnic od kostlivců“ slibujeme ve volebním inzerátu a letácích.

Ano, občas se objeví výsledky neschopnosti, ale i nemorálního či nezákonného postupu členů, pracovníků nebo orgánů radnice. Doufám, že těchto případů na zvolené zastupitele čeká co nejméně, protože následný negativní ohlas veřejnosti reputaci radnice nepřidá. Ale konat se musí: Čistota půl zdraví. Pokud někdo z neúspěšných politiků odejde opravovat památku, sic pro svou potřebu, nechť aspoň s tou mu to dopadne dobře.

Na radnicích leží i jiní kostlivci. Jsou to koncepce a analýzy, studie, projekty, návrhy často projednané nebo dokonce schválené v orgánech radnic, ale nakonec nevyužité. Přesto, že ve skříních spí někdy i desetiletí, stále lze z nich čerpat informace, náměty a řešení problémů Prahy a jejích městských částí. Omyl v postupu nováčků ve vedení radnice je zavrhnout vše již předchůdci vymyšlené a zadat (tedy i zaplatit) nové koncepce, studie… Ztrácí se tak čas a provedení záměrů se vzdaluje. Nakonec občané za čtyři roky před dalšími volbami jsou překvapeni, co vše z volebních slibů vítězných politických stran se nenaplnilo. Příklady?

Původní návrh vedení trasy D metra nekřižoval trasu C, ani kolejiště hlavního nádraží, které by jednou tak mohlo mít podzemní patro nástupišť. Nové návrhy na to zapomínají. Plán nových tras pro tramvaje jsem viděl už před 15 lety. Občas je oprášen, doplněn, ale za tu dobu se postavily jen dvě krátká prodloužení, v Radlicích a v Podbabě. Podobně je to s vleklou dostavbou pražského železničního uzlu, včetně oprav nádraží a novými zastávkami.

Návrhy ve volebním programu komunistů Prahy 3 jsou uvážené vzhledem k potřebám obyvatel: doprava na Žižkově, dostupné služby (především bydlení), životní prostředí … viz ukázka naší nabídky voličům, další na www.praha3.kscm.cz

Místní kandidátku vedou nejznalejší pražští politici, bývalí zastupitelé, ekonomové, právníci, policista … ano, věkově jsou starší, ale o to zkušenější – nejen tedy ze svých profesí, ale i ze života svých dětí a vnoučat.

Na pražskou kandidátku obvodní organizace vyslala aktivní tři muže a jednu ženu. Naším kandidátem do Senátu je Ing. Vladimír Roškot.

O našem postavení na radnicích rozhodnou voliči. Rozhodně komunisté nemíní zmizet!

 


kari,k

Odpovědi kandidáta P. Ambrože na otázky Žižkovských listů

Jaké budou Vaše hlavní priority na čtyři roky pro Žižkov a Vinohrady?

Hospodárnost radnice a jejích organizací, dostupné služby a zdravé životní prostředí pro obyvatele i návštěvníky.

Který z kandidujících subjektů je pro Vás jako koaliční partner nepřijatelný? Proč?

Od listopadu 1990 jsem byl a budu ochoten vždy pracovat s každým za podmínky rovnosti a otevřenosti v jednání. Musím žel konstatovat, že mnozí mne zklamali, což si dobře pamatuji, a tak opatrnost v dohodách je nutná. Často to není jen o politické straně a vztazích v ní, ale o konkrétním člověku - zastupiteli a úředníku. Už jsem opět zaznamenal opisování z našich volebních programů.

Věříte, že vyšší počet strážníků zajistí vyšší bezpečnost v Praze 3?

Proč máme dvě policie, když výsledky jsou žalostné? Občas si přečtu statistiku práce policií v Praze, ale některých tam uvedených úspěšných zásahů jsem za čtvrtstoletí nebyl svědkem (např. zadržení vandalů v akci). Stačí jedna Policie ČR ale s více aktivními policisty na ulici! Ať naplňují slogan „Pomáhat a chránit“ v zájmu bezpečnosti obyvatel.

Myslíte, že by obecní nájemci, kterým městská část v minulosti nestihla v slíbeném termínu nabídnout v privatizaci byt k odkupu, měli být na radnicí kompenzováni? Pokud ano, v jaké formě?

Snížit nájemné na 75 Kč/m2 a zachovat zbytek obecního bytového fondu pro žadatele o byt - občany z Prahy 3. Městská část rozprodejem nemovitostí přichází o možnost, kde by plnila všechny potřeby svých obyvatel dle podmínek očekávaného zákona o bydlení. Navíc vysoké nájemné a předražená privatizace vytlačují starousedlíky z Prahy 3. Jsou často nahrazováni osobami ze vzdálených měst a států, kteří potřebují druhé bydlení v místě pražského zaměstnání. To bude každému dalšímu vedení radnice ztěžovat odhad zabezpečení rozsahu jednotlivých služeb k uspokojení potřeb obyvatel.

Jste spokojeni s úrovní farmářských trhů provozovaných na Jiřáku dceřinou firmou městské části?

Nelíbí se mi umístění stánků. Měla by se rekonstruovat cesta v ose vchod do kostela – Mánesova, která je cca 8 m široká, což postačí na dvě dlouhé řady stánků (inspirace Havelským tržištěm na Starém Městě).

Kdo a proč by měl být podle Vás provozovatelem farmářských trhů? Jaká kritéria by podle Vás měla v jeho výběru hrát roli?

Správcem prostoru pro akce by měla být obecní organizace, zajišťující za úplatu stavbu stánků, dopravní obsluhu, bezpečnost, odběr energie, čistotu … a v případě, že není pořádající spolek, tak například u trhů i inzerci a evidenci míst ve stáncích. Při prodejní akci dávat přednost domácím výrobkům.

Jaký je Váš pohled na výstavbu trasy metra D na Žižkov, případně zavedení dalších linek (tramvaj v Husitské apod.)?

Je třeba se vrátit k původnímu záměru vedení trasy metra D: Od náměstí Míru ke stanici Hlavní nádraží s výstupem na východní straně, aby nebyl narušen možný rozvoj kolejiště nádraží v nižším patře, a propojení s halou nádraží, a tedy i stanicí metra trasy C, podchody k nástupištím současného kolejiště nádraží. Dále přes stanici Žižkov na Basilejské náměstí, pak Chmelnice a dál do Vysočan. Škoda nevyužité příležitosti, že s opravou Husitské-Koněvovy se nevrací tramvaj na starý Žižkov, mohla by jezdit i Prokopovou ulicí. Žižkov tak žel bude nadále stokou aut ze severojižní magistrály na východ. Snad se podaří zavézt tramvaj před vchod do haly hlavního nádraží, vrátit koleje ze Seifertovy do Hybernské (Masarykovo nádraží) a také z Olšanské kolem severní strany budovy žižkovského nádraží na Jarov. Kdyby se uskutečnily všechny jmenované trasy tramvají a metra, pak by stačil vykrývací elektrobus z Jiřího Poděbrad Slavíkovou, Ondříčkovou, Lupáčovou a Jeseniovou.

Jaký je Váš postoj k výstavbě na Nákladovém nádraží Žižkov?

Už by měla skončit doba naivních představ o využití budov, vyhlášených kulturní památkou, a nekvalitních návrhů architektů nerespektujících území a jeho okolí, potřeby obyvatel, městské části a města. Nádražní sklady a kolejiště mezi nimi doporučuji využít pro železniční muzeum zaměřené na 20. a 21. století a budovu na Želivské pro Pražský klub železničního modelářství. Na sever k Malešické podporuji blokovou zástavbu bytových domů, v jejich parteru obchody a služby. Na jih ke hřbitovům by byla nejvhodnější budova pro novou moderní střední technickou školu s přijatelnou fasádou proti vojenskému pohřebišti. Ve východní části nový park, jako biokoridor, od Židovských pecí ke hřbitovům, v kterém by mohla být nová základní škola se sportovišti.

Jaký je Váš postoj k budoucnosti parku Parukářka a jeho okolí? Jaká je Vaše představa budoucí existence občerstvení v parku? Jaký je Váš postoj k plánované výstavbě v okolí – projekty na pozemku vysloužilého areálu Českého rozhlasu u Jeseniovy ulice, či projekt firmy Villa Parukářka v sousedství Kliniky?

Do přírody nepatří hluk a velké akce, A tak není nutné tam ani stavět hospodu. Zeleň by se měla chránit před zastavěním. Žádná budova v okolí by neměla omezit výhled z kopce. Věžáky pod Parukářkou byly postaveny na území původně určeném pro rekreaci a sport. Tak aspoň ten zbytek ponechme pro náš odpočinek. Tzv. Klinika mohla být obecním majetkem, klubem seniorů nebo zařízením pro děti a mládež. Že se tak nestalo, mají na svědomí bývalí naši starostové, starostky a ministři.

Jaký je Váš koncept řešení dopravy v klidu a obecně nedostatku parkovacích míst v městské části? Jakým způsobem navrhujete situaci řešit? Jak se stavíte k výstavbě podzemních garáží v Praze 3?

V mnohých vnitroblocích lze vybudovat podzemní garáže, a u nové výstavby by měly být garáže součástí objektu. Zlepšením dostupnosti a předností městské hromadné osobní dopravy lze provádět úpravy v omezování vjezdu aut do centra města.

Jakou podobu by měl mít koncept Smart City pro Prahu 3, jaké projekty v této souvislosti máte v plánu realizovat?

Městská hromadná osobní doprava zdarma. Volný přístup k internetu. Regulace světelného smogu. Elektrifikace dopravy. Omezení hluku, smogu a špíny. Hospodaření s (nejen pitnou) vodou.

Souhlasíte se stávajícím způsobem rozdělování grantů v Praze 3? Pokud nikoliv, v čem by se měl změnit?

Ne. Nedotujme profesionály, podpořme aktivity amatérů (kultura, sport, zeleň …). Proč stále platit akce, z kterých má zisk někdo jiný – nechť si je sponzoruje. Proč platit činnost některých neziskovek, když ta práce má být vykonávána obecními organizacemi?

Jak se díváte na aktivity lidí okolo spolku Street Gardening, kteří na veřejných prostranstvích sázejí živelně květiny? Měla by být tato aktivita podle Vás nějak regulována? Pokud ano, tak jak?

Ulice je veřejný prostor ve vlastnictví obce Prahy a dle dohod se podílí na správě městská část a na údržbě placené firmy. Zodpovídají za její údržbu a bezpečnost nás uživatelů na ní, ale i za vzhled ulice. Vynakládá se na to dost financí z pražských rozpočtů.

Vítám každý další zasazený strom v ulicích. Ale budu vždy respektovat názor odborníků o jeho vhodném druhu výběru, jeho umístění, úpravy povrchu v místě růstu, zajištění dostatku vody a živin … vždyť v našem náročném prostředí by měl žít desítky let.

Vítám každou aktivitu obyvatel domů, kteří na předzahrádce či na dvoře pečují o zeleň. To zastupitelstvo podporuje dotacemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena