POZVÁNKA

5.9. v 15 h v Habrové na Jarově

Dětský den

18.9. v 15 h na radnici zasedání ZMČ

25.10. v 17 h na OV beseda

Vznik Československa

7.11. v 15 h na OV

setkání LKŽ Praha 3

5.12. v 15 h na OV

předvánoční setkání LKŽ Praha 3

18.12. v 15 h na radnici zasedání ZMČ

 

Akce k seznámení s názory

a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

17.9. před Albert na Vinohradské
18.9. před Agora Flora
19.9. u polikliniky na Vinohradské
24.9. před PENNY v Malešické
24.9. Prokopovo n. a u BILLA
25.9. před poštou v Olšanské
26.9. Ohrada a Lidl na Koněvově
26.9. Seifertova a Churchillovo n.
3.10. Koněvova na Chmelnici
3.10. křižovatka Koněvova-Spojovací
4.10. u vinohradských stanic metra***

Potřebujete se setkat se zastupiteli,
s vedoucími představiteli KSČM z Prahy 3 ?
NÁVŠTĚVNÍ HODINY
vždy ve čtvrtek od 17 do 19 hodin
v sídle OV KSČM Praha 3
v Baranově 1833/11
Doporučujeme návštěvu
předem sjednat!

 

***
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 

facebook youtube 

Adresa:

Baranova 1833/11

130 00 Praha 3 - Žižkov

(Nedaleko od stanice metra Flora
a zastávky tramvaje Radhošťská)
http://www.mapy.cz/zakladni?

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

http://praha3.kscm.cz

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Volby

Volby

Volby 2018: Volíme komunisty na žižkovskou radnici

(12.8.2018)


kari,k

Odpovědi kandidáta P. Ambrože na otázky Žižkovských listů:

Jaké budou Vaše hlavní priority na čtyři roky pro Žižkov a Vinohrady?

Hospodárnost radnice a jejích organizací, dostupné služby a zdravé životní prostředí pro obyvatele i návštěvníky.

Který z kandidujících subjektů je pro Vás jako koaliční partner nepřijatelný? Proč?

Od listopadu 1990 jsem byl a budu ochoten vždy pracovat s každým za podmínky rovnosti a otevřenosti v jednání. Musím žel konstatovat, že mnozí mne zklamali, což si dobře pamatuji, a tak opatrnost v dohodách je nutná. Často to není jen o politické straně a vztazích v ní, ale o konkrétním člověku - zastupiteli a úředníku. Už jsem opět zaznamenal opisování z našich volebních programů.

Věříte, že vyšší počet strážníků zajistí vyšší bezpečnost v Praze 3?

Proč máme dvě policie, když výsledky jsou žalostné? Občas si přečtu statistiku práce policií v Praze, ale některých tam uvedených úspěšných zásahů jsem za čtvrtstoletí nebyl svědkem (např. zadržení vandalů v akci). Stačí jedna Policie ČR ale s více aktivními policisty na ulici! Ať naplňují slogan „Pomáhat a chránit“ v zájmu bezpečnosti obyvatel.

Myslíte, že by obecní nájemci, kterým městská část v minulosti nestihla v slíbeném termínu nabídnout v privatizaci byt k odkupu, měli být na radnicí kompenzováni? Pokud ano, v jaké formě?

Snížit nájemné na 75 Kč/m2 a zachovat zbytek obecního bytového fondu pro žadatele o byt - občany z Prahy 3. Městská část rozprodejem nemovitostí přichází o možnost, kde by plnila všechny potřeby svých obyvatel dle podmínek očekávaného zákona o bydlení. Navíc vysoké nájemné a předražená privatizace vytlačují starousedlíky z Prahy 3. Jsou často nahrazováni osobami ze vzdálených měst a států, kteří potřebují druhé bydlení v místě pražského zaměstnání. To bude každému dalšímu vedení radnice ztěžovat odhad zabezpečení rozsahu jednotlivých služeb k uspokojení potřeb obyvatel.

Jste spokojeni s úrovní farmářských trhů provozovaných na Jiřáku dceřinou firmou městské části?

Nelíbí se mi umístění stánků. Měla by se rekonstruovat cesta v ose vchod do kostela – Mánesova, která je cca 8 m široká, což postačí na dvě dlouhé řady stánků (inspirace Havelským tržištěm na Starém Městě).

Kdo a proč by měl být podle Vás provozovatelem farmářských trhů? Jaká kritéria by podle Vás měla v jeho výběru hrát roli?

Správcem prostoru pro akce by měla být obecní organizace, zajišťující za úplatu stavbu stánků, dopravní obsluhu, bezpečnost, odběr energie, čistotu … a v případě, že není pořádající spolek, tak například u trhů i inzerci a evidenci míst ve stáncích. Při prodejní akci dávat přednost domácím výrobkům.

Jaký je Váš pohled na výstavbu trasy metra D na Žižkov, případně zavedení dalších linek (tramvaj v Husitské apod.)?

Je třeba se vrátit k původnímu záměru vedení trasy metra D: Od náměstí Míru ke stanici Hlavní nádraží s výstupem na východní straně, aby nebyl narušen možný rozvoj kolejiště nádraží v nižším patře, a propojení s halou nádraží, a tedy i stanicí metra trasy C, podchody k nástupištím současného kolejiště nádraží. Dále přes stanici Žižkov na Basilejské náměstí, pak Chmelnice a dál do Vysočan. Škoda nevyužité příležitosti, že s opravou Husitské-Koněvovy se nevrací tramvaj na starý Žižkov, mohla by jezdit i Prokopovou ulicí. Žižkov tak žel bude nadále stokou aut ze severojižní magistrály na východ. Snad se podaří zavézt tramvaj před vchod do haly hlavního nádraží, vrátit koleje ze Seifertovy do Hybernské (Masarykovo nádraží) a také z Olšanské kolem severní strany budovy žižkovského nádraží na Jarov. Kdyby se uskutečnily všechny jmenované trasy tramvají a metra, pak by stačil vykrývací elektrobus z Jiřího Poděbrad Slavíkovou, Ondříčkovou, Lupáčovou a Jeseniovou.

Jaký je Váš postoj k výstavbě na Nákladovém nádraží Žižkov?

Už by měla skončit doba naivních představ o využití budov, vyhlášených kulturní památkou, a nekvalitních návrhů architektů nerespektujících území a jeho okolí, potřeby obyvatel, městské části a města. Nádražní sklady a kolejiště mezi nimi doporučuji využít pro železniční muzeum zaměřené na 20. a 21. století a budovu na Želivské pro Pražský klub železničního modelářství. Na sever k Malešické podporuji blokovou zástavbu bytových domů, v jejich parteru obchody a služby. Na jih ke hřbitovům by byla nejvhodnější budova pro novou moderní střední technickou školu s přijatelnou fasádou proti vojenskému pohřebišti. Ve východní části nový park, jako biokoridor, od Židovských pecí ke hřbitovům, v kterém by mohla být nová základní škola se sportovišti.

Jaký je Váš postoj k budoucnosti parku Parukářka a jeho okolí? Jaká je Vaše představa budoucí existence občerstvení v parku? Jaký je Váš postoj k plánované výstavbě v okolí – projekty na pozemku vysloužilého areálu Českého rozhlasu u Jeseniovy ulice, či projekt firmy Villa Parukářka v sousedství Kliniky?

Do přírody nepatří hluk a velké akce, A tak není nutné tam ani stavět hospodu. Zeleň by se měla chránit před zastavěním. Žádná budova v okolí by neměla omezit výhled z kopce. Věžáky pod Parukářkou byly postaveny na území původně určeném pro rekreaci a sport. Tak aspoň ten zbytek ponechme pro náš odpočinek. Tzv. Klinika mohla být obecním majetkem, klubem seniorů nebo zařízením pro děti a mládež. Že se tak nestalo, mají na svědomí bývalí naši starostové, starostky a ministři.

Jaký je Váš koncept řešení dopravy v klidu a obecně nedostatku parkovacích míst v městské části? Jakým způsobem navrhujete situaci řešit? Jak se stavíte k výstavbě podzemních garáží v Praze 3?

V mnohých vnitroblocích lze vybudovat podzemní garáže, a u nové výstavby by měly být garáže součástí objektu. Zlepšením dostupnosti a předností městské hromadné osobní dopravy lze provádět úpravy v omezování vjezdu aut do centra města.

Jakou podobu by měl mít koncept Smart City pro Prahu 3, jaké projekty v této souvislosti máte v plánu realizovat?

Městská hromadná osobní doprava zdarma. Volný přístup k internetu. Regulace světelného smogu. Elektrifikace dopravy. Omezení hluku, smogu a špíny. Hospodaření s (nejen pitnou) vodou.

Souhlasíte se stávajícím způsobem rozdělování grantů v Praze 3? Pokud nikoliv, v čem by se měl změnit?

Ne. Nedotujme profesionály, podpořme aktivity amatérů (kultura, sport, zeleň …). Proč stále platit akce, z kterých má zisk někdo jiný – nechť si je sponzoruje. Proč platit činnost některých neziskovek, když ta práce má být vykonávána obecními organizacemi?

Jak se díváte na aktivity lidí okolo spolku Street Gardening, kteří na veřejných prostranstvích sázejí živelně květiny? Měla by být tato aktivita podle Vás nějak regulována? Pokud ano, tak jak?

Ulice je veřejný prostor ve vlastnictví obce Prahy a dle dohod se podílí na správě městská část a na údržbě placené firmy. Zodpovídají za její údržbu a bezpečnost nás uživatelů na ní, ale i za vzhled ulice. Vynakládá se na to dost financí z pražských rozpočtů.

Vítám každý další zasazený strom v ulicích. Ale budu vždy respektovat názor odborníků o jeho vhodném druhu výběru, jeho umístění, úpravy povrchu v místě růstu, zajištění dostatku vody a živin … vždyť v našem náročném prostředí by měl žít desítky let.

Vítám každou aktivitu obyvatel domů, kteří na předzahrádce či na dvoře pečují o zeleň. To zastupitelstvo podporuje dotacemi.© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena