POZVÁNKA

Akce veřejné:

v neděli 12.7. ve 14 h vycházka
z Ohrady na Vítkov

v sobotu 29.8. v 10 h na Olšanech
pietní akt k SNP

v úterý 8.9. v 15 h na Olšanech
pietní akt k výročí zavraždění Julia Fučíka

ve středu 9.9. v 15 h dětský den
v Habrové na Jarově

konference Aktuálně o leninismu

 

 

 

 

Akce pro členy
obvodní organizace:

Akce k seznámení s názory
a návrhy KSČM (vždy od 15 h):

***

Potřebujete se setkat s vedoucími
představiteli KSČM z Prahy 3 ?

NÁVŠTĚVNÍ DEN ČTVRTEK
odpoledne a v podvečer
v sídle OV KSČM Praha 3
Návštěvu je nutné předem sjednat!

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OV KSČM PRAHA 3

 
 

facebook youtube 

Adresa:
Politických vězňů 1531/9
111 21 Praha 1 - Nové Město

 

(Blízko stanice metra Můstek 
a zastávky tramvají Jindřišská)
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4293387&y=50.0829823&z=17&source=addr&id=8939470

 

Telefon:
+420 725 646 003
+420 734 430 318

 

E-mail: 

ovpraha3@kscm.cz

Web:

RSS

Naše zprávy můžete číst také pomocí RSS (Rich Site Summary).
RSS čtečka
KSČM PRAHA 3Volby

Volby

Volby 2018: Volíme komunisty na žižkovskou radnici

(12.8.2018)

Setkání v Olšance

Opět před komunálními volbami se setkali vedoucí kandidáti volebních stran s voliči v Olšance, ale… změnila se pořádající „neziskovka“ – tentokráte Agora CE o.p.s. Ivany Bursíkové, která nepožádala žižkovskou radnici o úhradu nákladů akce (údajně dle Agory 48 tisíc korun), ale vynucovala si finanční spoluúčast na volebních stranách. Dohadování jen mailem nebo telefonicky, lži kdo již zaplatil, podezřele zadaný inzerát v radničních novinách (v textu neuvedeni všichni zástupci volebních stran, slibované zastoupení stran v inzerátu neodpovídalo skutečnosti na akci), informace o akci na poslední chvíli, různě uváděna délka konání akce, doporučení a vysvětlení politické strany neakceptována… viz skeny a fota.

Minule se setkání konalo ve velkém kongresovém sále za přítomnosti i občanů-voličů. Letos jen v malé místnosti, po průchodu recepcí hotelu někde v 2. patře, před publikem straníků, včetně i několika současných zastupitelů. Za stolky kandidátů jen zástupci 8 volebních stran. Další tři nedorazili (byli vůbec pozváni?) a znovu kandidující exstarostka Hujová zasedla pouze v první divácké řadě, což během večera jen komunistický kandidát označil za nedemokratické, ostatní „demokrati“ mlčeli. Najatý moderátor Petr Honzejk z Hospodářských novin možná něco o Praze 3 načet, ale ne dost a do podrobností ve vybraných tématech pro diskusi kandidátů. Dle toho pak nebyl schopen přesně a postupně klást otázky o tak složitém problému, jako je budoucnost území žižkovského nákladového nádraží. Důležitá oblast řešení dopravy se smrskla jen na parkovací zóny. Dotazy na trasu D metra, rozšíření sítě kolejí pro tramvaje a řešení městského silničního okruhu na Spojovací nezazněly. A otázka bytové politiky v městské části se omezila na odpovědi ano/ne další privatizaci bytů. Tázaní se mohli jednou vyjádřit na dotaz, ale nemohli reagovat na odpovědi ostatních kandidátů. A bylo by to třeba například pro naivitu nových, ale i populismus starých politiků tvrdících, že developeři budou ochotni část postavených bytů předávat k využití městské části. Ale kdo nám postaví novou základní školu, to je nezajímá. Na divácké dotazy zbylo málo času. Proto dotaz o (ne)existenci webové stránky místní organizace politické strany měl být moderátorem odmítnut, protože byl mimo témat komunální politiky.
A opět padla stejná závěrečná volebně předčasná otázka: kdo s kým, s kým ne? Pouze zástupci SPD, ČSSD a KSČM nepoužili negativní větu o extrémních stranách. Komunistický kandidát řekl, že s každým jako dosud bude ochoten jednat, ale bude opatrný především u těch, kteří jej v minulosti na radnici podrazili! Debata ukončena již po dvou hodinách ve 20 hodin, proč?
Možnost nabídnout volební materiály některé strany využily, ale pro koho, když přišli jen straníci.
Celý průběh setkání byl nahráván. A tak za 6 tisíc korun, které jako volební strana (KSČM) jsme „neziskovce“ zaplatili, jak jsem na její žádost u ní v této částce objednal a jí zaplacení slíbil (víc ani kačku, paní Bursíková, vždyť za to kvalita přípravy a provedení akce nestála), lze zhodnotit pouze zveřejněním zaslaných nahrávek: http://youtu.be/j4-qOfbu7uA , https://youtu.be/bIGaCBu87ns , https://www.youtube.com/watch?v=QvLMK7oXfEE . Příště by setkání kandidátů s voliči měla zvládnout raději sama radnice.
Pavel Ambrož, vedoucí kandidát KSČM voleb do Zastupitelstva MČ Praha
ololololol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 olololol

 

Odpověď P. Ambrože na dotaz od Krásná žába, z.s. o biotopu u Malešické
Umístění školky je nevhodné. Školka a jesle mohou být umístěny v parteru bytových bloků se zahradou / hřištěm uvnitř bloku. Biotop by měl být začátkem parku, který by spojoval Židovské pece se hřbitovem jako biokoridor tak, jak bylo zamýšleno v platném územním plánu. Navržená střešní krajina, výškové členění – počet podlaží, bytových bloků v severní části bývalého nákladového nádraží, je hrozná. Architekti se nepoučili z nové bytové zástavby v Olšanské ulici, která poničila pohled např. z Letné na Vítkov. v

Škoda, že žádní aktivisté se neozvali dříve, než po více než dvaceti letech odolávání jsem prohrál boj o odstup nové bytové zástavby na jih od parku Židovské pece. Takže nyní žel je výborem pro územní rozvoj schválena zástavba až na hranici parku domy o osmi i dvanácti podlažích. Víte, jak je vysoko slunce v poledne o slunovratech a kam až tedy ty domy budou vrhat stín?

 

 

Odpověď P. Ambrože na dotazy Týdeníku Občanské Právo
Volby se blíží a tak jsme se zeptali předsedy OV KSČM Praha 3 Pavla Ambrože:
Městská část Praha 3 proslula starostkou Hujovou, která pojídala za obecní peníze humry v Obecním domě a místostarostou Stropnickým, který si koupil s přítelem zámek, to se Žižkovákům líbí? Jaký program a lídry si pro ně přichystali komunisté? Bude to stačit a nezmizí dědici Franty Sauera z politické mapy?
„Vyčistíme skříně pražských radnic od kostlivců“ slibujeme ve volebním inzerátu a letácích.

Ano, občas se objeví výsledky neschopnosti, ale i nemorálního či nezákonného postupu členů, pracovníků nebo orgánů radnice. Doufám, že těchto případů na zvolené zastupitele čeká co nejméně, protože následný negativní ohlas veřejnosti reputaci radnice nepřidá. Ale konat se musí: Čistota půl zdraví. Pokud někdo z neúspěšných politiků odejde opravovat památku, sic pro svou potřebu, nechť aspoň s tou mu to dopadne dobře.

Na radnicích leží i jiní kostlivci. Jsou to koncepce a analýzy, studie, projekty, návrhy často projednané nebo dokonce schválené v orgánech radnic, ale nakonec nevyužité. Přesto, že ve skříních spí někdy i desetiletí, stále lze z nich čerpat informace, náměty a řešení problémů Prahy a jejích městských částí. Omyl v postupu nováčků ve vedení radnice je zavrhnout vše již předchůdci vymyšlené a zadat (tedy i zaplatit) nové koncepce, studie… Ztrácí se tak čas a provedení záměrů se vzdaluje. Nakonec občané za čtyři roky před dalšími volbami jsou překvapeni, co vše z volebních slibů vítězných politických stran se nenaplnilo. Příklady?

Původní návrh vedení trasy D metra nekřižoval trasu C, ani kolejiště hlavního nádraží, které by jednou tak mohlo mít podzemní patro nástupišť. Nové návrhy na to zapomínají. Plán nových tras pro tramvaje jsem viděl už před 15 lety. Občas je oprášen, doplněn, ale za tu dobu se postavily jen dvě krátká prodloužení, v Radlicích a v Podbabě. Podobně je to s vleklou dostavbou pražského železničního uzlu, včetně oprav nádraží a novými zastávkami.

Návrhy ve volebním programu komunistů Prahy 3 jsou uvážené vzhledem k potřebám obyvatel: doprava na Žižkově, dostupné služby (především bydlení), životní prostředí … viz ukázka naší nabídky voličům, další na www.praha3.kscm.cz

Místní kandidátku vedou nejznalejší pražští politici, bývalí zastupitelé, ekonomové, právníci, policista … ano, věkově jsou starší, ale o to zkušenější – nejen tedy ze svých profesí, ale i ze života svých dětí a vnoučat.

Na pražskou kandidátku obvodní organizace vyslala aktivní tři muže a jednu ženu. Naším kandidátem do Senátu je Ing. Vladimír Roškot.

O našem postavení na radnicích rozhodnou voliči. Rozhodně komunisté nemíní zmizet!

 


kari,k

Odpovědi kandidáta P. Ambrože na otázky Žižkovských listů

Jaké budou Vaše hlavní priority na čtyři roky pro Žižkov a Vinohrady?

Hospodárnost radnice a jejích organizací, dostupné služby a zdravé životní prostředí pro obyvatele i návštěvníky.

Který z kandidujících subjektů je pro Vás jako koaliční partner nepřijatelný? Proč?

Od listopadu 1990 jsem byl a budu ochoten vždy pracovat s každým za podmínky rovnosti a otevřenosti v jednání. Musím žel konstatovat, že mnozí mne zklamali, což si dobře pamatuji, a tak opatrnost v dohodách je nutná. Často to není jen o politické straně a vztazích v ní, ale o konkrétním člověku - zastupiteli a úředníku. Už jsem opět zaznamenal opisování z našich volebních programů.

Věříte, že vyšší počet strážníků zajistí vyšší bezpečnost v Praze 3?

Proč máme dvě policie, když výsledky jsou žalostné? Občas si přečtu statistiku práce policií v Praze, ale některých tam uvedených úspěšných zásahů jsem za čtvrtstoletí nebyl svědkem (např. zadržení vandalů v akci). Stačí jedna Policie ČR ale s více aktivními policisty na ulici! Ať naplňují slogan „Pomáhat a chránit“ v zájmu bezpečnosti obyvatel.

Myslíte, že by obecní nájemci, kterým městská část v minulosti nestihla v slíbeném termínu nabídnout v privatizaci byt k odkupu, měli být na radnicí kompenzováni? Pokud ano, v jaké formě?

Snížit nájemné na 75 Kč/m2 a zachovat zbytek obecního bytového fondu pro žadatele o byt - občany z Prahy 3. Městská část rozprodejem nemovitostí přichází o možnost, kde by plnila všechny potřeby svých obyvatel dle podmínek očekávaného zákona o bydlení. Navíc vysoké nájemné a předražená privatizace vytlačují starousedlíky z Prahy 3. Jsou často nahrazováni osobami ze vzdálených měst a států, kteří potřebují druhé bydlení v místě pražského zaměstnání. To bude každému dalšímu vedení radnice ztěžovat odhad zabezpečení rozsahu jednotlivých služeb k uspokojení potřeb obyvatel.

Jste spokojeni s úrovní farmářských trhů provozovaných na Jiřáku dceřinou firmou městské části?

Nelíbí se mi umístění stánků. Měla by se rekonstruovat cesta v ose vchod do kostela – Mánesova, která je cca 8 m široká, což postačí na dvě dlouhé řady stánků (inspirace Havelským tržištěm na Starém Městě).

Kdo a proč by měl být podle Vás provozovatelem farmářských trhů? Jaká kritéria by podle Vás měla v jeho výběru hrát roli?

Správcem prostoru pro akce by měla být obecní organizace, zajišťující za úplatu stavbu stánků, dopravní obsluhu, bezpečnost, odběr energie, čistotu … a v případě, že není pořádající spolek, tak například u trhů i inzerci a evidenci míst ve stáncích. Při prodejní akci dávat přednost domácím výrobkům.

Jaký je Váš pohled na výstavbu trasy metra D na Žižkov, případně zavedení dalších linek (tramvaj v Husitské apod.)?

Je třeba se vrátit k původnímu záměru vedení trasy metra D: Od náměstí Míru ke stanici Hlavní nádraží s výstupem na východní straně, aby nebyl narušen možný rozvoj kolejiště nádraží v nižším patře, a propojení s halou nádraží, a tedy i stanicí metra trasy C, podchody k nástupištím současného kolejiště nádraží. Dále přes stanici Žižkov na Basilejské náměstí, pak Chmelnice a dál do Vysočan. Škoda nevyužité příležitosti, že s opravou Husitské-Koněvovy se nevrací tramvaj na starý Žižkov, mohla by jezdit i Prokopovou ulicí. Žižkov tak žel bude nadále stokou aut ze severojižní magistrály na východ. Snad se podaří zavézt tramvaj před vchod do haly hlavního nádraží, vrátit koleje ze Seifertovy do Hybernské (Masarykovo nádraží) a také z Olšanské kolem severní strany budovy žižkovského nádraží na Jarov. Kdyby se uskutečnily všechny jmenované trasy tramvají a metra, pak by stačil vykrývací elektrobus z Jiřího Poděbrad Slavíkovou, Ondříčkovou, Lupáčovou a Jeseniovou.

Jaký je Váš postoj k výstavbě na Nákladovém nádraží Žižkov?

Už by měla skončit doba naivních představ o využití budov, vyhlášených kulturní památkou, a nekvalitních návrhů architektů nerespektujících území a jeho okolí, potřeby obyvatel, městské části a města. Nádražní sklady a kolejiště mezi nimi doporučuji využít pro železniční muzeum zaměřené na 20. a 21. století a budovu na Želivské pro Pražský klub železničního modelářství. Na sever k Malešické podporuji blokovou zástavbu bytových domů, v jejich parteru obchody a služby. Na jih ke hřbitovům by byla nejvhodnější budova pro novou moderní střední technickou školu s přijatelnou fasádou proti vojenskému pohřebišti. Ve východní části nový park, jako biokoridor, od Židovských pecí ke hřbitovům, v kterém by mohla být nová základní škola se sportovišti.

Jaký je Váš postoj k budoucnosti parku Parukářka a jeho okolí? Jaká je Vaše představa budoucí existence občerstvení v parku? Jaký je Váš postoj k plánované výstavbě v okolí – projekty na pozemku vysloužilého areálu Českého rozhlasu u Jeseniovy ulice, či projekt firmy Villa Parukářka v sousedství Kliniky?

Do přírody nepatří hluk a velké akce, A tak není nutné tam ani stavět hospodu. Zeleň by se měla chránit před zastavěním. Žádná budova v okolí by neměla omezit výhled z kopce. Věžáky pod Parukářkou byly postaveny na území původně určeném pro rekreaci a sport. Tak aspoň ten zbytek ponechme pro náš odpočinek. Tzv. Klinika mohla být obecním majetkem, klubem seniorů nebo zařízením pro děti a mládež. Že se tak nestalo, mají na svědomí bývalí naši starostové, starostky a ministři.

Jaký je Váš koncept řešení dopravy v klidu a obecně nedostatku parkovacích míst v městské části? Jakým způsobem navrhujete situaci řešit? Jak se stavíte k výstavbě podzemních garáží v Praze 3?

V mnohých vnitroblocích lze vybudovat podzemní garáže, a u nové výstavby by měly být garáže součástí objektu. Zlepšením dostupnosti a předností městské hromadné osobní dopravy lze provádět úpravy v omezování vjezdu aut do centra města.

Jakou podobu by měl mít koncept Smart City pro Prahu 3, jaké projekty v této souvislosti máte v plánu realizovat?

Městská hromadná osobní doprava zdarma. Volný přístup k internetu. Regulace světelného smogu. Elektrifikace dopravy. Omezení hluku, smogu a špíny. Hospodaření s (nejen pitnou) vodou.

Souhlasíte se stávajícím způsobem rozdělování grantů v Praze 3? Pokud nikoliv, v čem by se měl změnit?

Ne. Nedotujme profesionály, podpořme aktivity amatérů (kultura, sport, zeleň …). Proč stále platit akce, z kterých má zisk někdo jiný – nechť si je sponzoruje. Proč platit činnost některých neziskovek, když ta práce má být vykonávána obecními organizacemi?

Jak se díváte na aktivity lidí okolo spolku Street Gardening, kteří na veřejných prostranstvích sázejí živelně květiny? Měla by být tato aktivita podle Vás nějak regulována? Pokud ano, tak jak?

Ulice je veřejný prostor ve vlastnictví obce Prahy a dle dohod se podílí na správě městská část a na údržbě placené firmy. Zodpovídají za její údržbu a bezpečnost nás uživatelů na ní, ale i za vzhled ulice. Vynakládá se na to dost financí z pražských rozpočtů.

Vítám každý další zasazený strom v ulicích. Ale budu vždy respektovat názor odborníků o jeho vhodném druhu výběru, jeho umístění, úpravy povrchu v místě růstu, zajištění dostatku vody a živin … vždyť v našem náročném prostředí by měl žít desítky let.

Vítám každou aktivitu obyvatel domů, kteří na předzahrádce či na dvoře pečují o zeleň. To zastupitelstvo podporuje dotacemi.

Volby 2018: Kandidát KSČM na senátora ing. Vladimír Roškot

(1.7.2018)

Odpověď V. Roškota na otázku od iniciativy „Jsem fér“
Pokud se stanete senátorem, budete pro, aby gayové a lesby mohli vstoupit do manželství se všemi

právy, včetně práva osvojit děti nebo osvojit dítě druhého manžela?

 

Ctím a respektuji zákony přírody. Souhlasím s názorem, že sexuální orientace je soukromou záležitostí každého z nás a není třeba ji demonstrativně zdůrazňovat na veřejnosti.

 

Co se týká uzavírání manželství stejného pohlaví, jedná se o formální akt dvou lidí, kteří si k sobě vytvořili citový vztah. Formální aspekt uzavírání manželství takto chápe u nás tisíce hetero-párů zakládajících rodiny bez této formality. Pokud se jedná o majetkové záležitosti vyplývající z uzavřeného manželství, lze je nahradit řešením v rámci existujícího právního systému.

 

V případě adopce dětí do rodiny stejného pohlaví, plně souhlasím v případě, že do této nové rodiny vstupují děti z předchozích vztahů. Adopci dětí do nových rodin s rodiči stejného pohlaví ponechám k individuálnímu zvážení odborných komisí a institucí, které se adopcí zabývají.

 

Pokud mám odpovědět na vaše otázky ano/ne, tak na obě otázky odpovídám ANO, ale se shora uvedenými výhradami.

 

Spojenectví s USA je do budoucna nejisté

Účelovost zahraniční politiky USA není nic nového. Američtí prezidenti mění spojence a partnery ve světě podle toho, jak se jim to právě hodí. Někdy mají spojenectví jepičí život, jindy trvají celá desetiletí. Trefně to v 80. letech vyjádřil bývalý ministr zahraničí Henry Kissinger, když prohlásil, že „Amerika nemá stálé přátele, jen zájmy“. Náhlé obraty USA byly nejčastěji k vidění kolem nás. Třeba když se Blízkým východem před sedmi osmi lety rozlétla arabským světem revolta známá jako arabské jaro, hodil Barack Obama během dvou týdnů přes palubu starého amerického spojence egyptského prezidenta Husního Mubaraka. Nynější prezident Donald Trump hlásá „Amerika na prvním místě“. Jak v tomto jeho světě můžeme dopadnout my, pokud by šlo do tuhého?

 

 

 

Trump zradil Kurdy, zpochybňuje NATO

 

 

 

Nejkřiklavějším a odpuzujícím příkladem je, jak Trump nechal na holičkách irácké a syrské Kurdy poté, co odvedli nějtěžší práci ve válce s Islámským státem. Přesto, že si za svou statečnost vysloužili mezinárodní úctu, nechal ty irácké napospas šíitům z Íránu, a syrské Kurdy náletům Turecka. Otázku stálosti spojenectví USA už máme na vlastním evropském talíři. Bez koordinace s EU Trump odstoupil od jaderné dohody s Íránem, jelikož ji považuje za slabou, obnovuje sankce, a vyhrožuje následky i Evropě, pokud se k nim nepřidá. Ještě bližším příkladem je NATO, v němž Česko zakotvilo svou bezpečnost. Bylo vždy vnímáno jako stálice, ale teď se chvěje v základech. V kuloárech červencového summitu v Bruselu si diplomaté vážně lámali hlavu, zda NATO Trumpa vůbec přežije, bude-li za dva roky zvolen podruhé. Trump od 90. let otevřeně brojí proti spojenectvím, která podle něj jen využívají americké zdroje a svazují ruce politice USA. NATO nejdřív označil za zastaralé, a pomoc při napadení podle článku 5 Severoatlantické smlouvy jednu chvíli dokonce podmínil výší vojenských výdajů příslušné země. Otřásl tím základním pilířem Aliance, jejím hlavním nástrojem k odstrašení případného útočníka. Evropané v penězích pro své armády sice zaostali, ale jestliže Trump zašel tak daleko, dá se USA ještě věřit? V evropských metropolích si to mnozí stále nechtějí připustit. Pokud je ale Trumpovi geopolitika fuk, a jedná jako obchodník, pak je třeba se ptát, co dál?

 

 

 

Základem je vlastní obrana a rámec EU

 

 

 

Spolehnout se jen sami na sebe? To bychom museli do našeho vojenského rozpočtu hodně přidat. Momentálně na vlastní teritoriální obranu máme jen sotva, ale měli bychom udělat maximum. Další možností jsou bezpečnostní záruky v rámci EU. Tou cestou se Česko také vydává. Aktuálním řešením je projekt posílené bezpečnostní a obranné spolupráce (Pesco), jehož závazný rámec spustilo 25 zemí EU loni v listopadu. Vize evropské armády má ovšem ke svému naplnění ještě hodně daleko vzhledem k pestrosti priorit jednotlivých členů. Šlo by o další vojenský blok, který musí definovat mechanismus rozhodování, podmínky vzájemné pomoci při napadení, financování, výzbroj a vojenský vývoj. EU deklaruje, že nemá nahrazovat NATO, ale doplňovat ho. Trump to ale může celé změnit, pokud pošle Alianci ke dnu úplně. Čistě evropský rámec bez USA a NATO by měl své výhody i úskalí, s nimiž musíme počítat. Mohou ožít staré evropské řevnivosti, Washington může tahat za nitky dvoustranných vztahů s evropskými státy. Na druhé straně by se snížilo riziko, že budeme zavlečeni do některé z dalších amerických intervencí, jakou je například 17 let trvající bezvýchodná válka v Afghánistánu. Bude ale důležité si současně dávat pozor, aby do podobných akcí s nejistým výsledkem v budoucnu nezatáhly EU i hlavní evropské mocnosti. Británie a Francie se třeba ještě v rámci NATO (tedy i se souhlasem ČR) s velkým apetitem pustily v roce 2011 do letecké války proti vládě libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. Její pád vedl k rozvratu země, v němž našli živnou půdu islámští extremisté včetně odnože tzv. Islámského státu.

 

 

 

 

Odpovědi V. Roškota na otázky stanice Regina Českého rozhlasu

  

Proč by lidé měli volit právě Vás?
Co mohu nabídnout?
Řadu let jsem působil v zahraničních vztazích. Odtud si odnáším zkušenost, jak je důležité hájit zájmy republiky, její místo ve světovém a zejména v evropském společenství, poznávat podmínky a možnosti partnera a být vstřícný kompromisům.

 

 

 

Jsem zvyklý na mimořádné pracovní nasazení, cílevědomost a tah na branku, které jsem musel vynaložit v podnikání.

 

 

 

Řadu let se podílím na práci stranické organizace v místě bydliště. Znám problémy občanů, které, budu-li zvolen, budu řešit i na této úrovni.

 

 

 

Nejsem populista, pří rozhodování nepodléhám emocím a rozhoduji se na základě ověřených faktů.

 

 

 

Současně nebudu sám voják v poli. Budu se moci spolehnout na podporu KSČM, která mě do senátních voleb navrhla.

 

 

 

Co byste v případě zvolení udělal jako první?

 

 

 

Jako první, co bych udělal v případě zvolení, bych poděkoval svým voličům za jejich hlas a důvěru, kterou do mě vkládají. Ujistil bych je, že udělám vše pro to, abych jejich důvěru nezklamal.

 

 

 

V případě nezvolení bych rovněž poděkoval voličům za to, že k volbám přišli a pogratuloval k úspěchu vítězi.

 

 

 

Jak byste chtěl zvýšit důvěryhodnost Senátu?

 

 

 

Myslím si, že tady nejde o důvěryhodnost Senátu. Občané spíše diskutují o jeho účelnosti a smyslu. Senát má řadu prospěšných funkcí, ale záleží, zda jsou efektivně využívány. Pokud Senát bude chápan jako, a teď si půjčím přirovnání z oblasti energetiky, jako úložiště vyhořelého paliva, tento názor bude trvat dál. Jaký bude Senát, záleží jen na voličích, koho si vyberou. Důvěryhodnost a účelnost si musí Senát získávat svou aktivitou jako celek.

 

 

 

S jakým hnutím nebo politickou stranou byste rozhodně nespolupracoval?

 

 

 

Byli bychom špatnými politiky, kdybychom se předem vymezovali jeden vůči druhému, jedna strana vůči druhé.V zájmu našich občanů je hledat ve spektru politických sil průsečíky společných cílů, způsoby řešení a být přístupný kompromisům. Stojí-li otázka však takto, s kým ne, na základě vývoje posledních dní bych velmi vážně zvažoval smysluplnost spolupráce s TOP 09 a s politicky neukotvenou STAN starostové.

 

 

 

Co byste konkrétně udělal pro zlepšení politické kultury v České republice, tedy nejen v Senátu?

 

 

 

Musíme vycházet z příčin zhoršující se politické kultury. Některé strany se nyní obávají, že jim občané vystaví účet za to, že se v  posledních třech dekádách střídaly u moci v různých koaličních seskupeních a prosazovaly skupinové zájmy na úkor zájmů občanů. Před volbami stoupá nervozita, chybějí argumenty. A když chybějí argumenty, nastupuje osočování, nálepkování a dochází k osobním útokům i prostřednictvím spřátelených médií. Věřím, že nedojde až k manuální výměně názorů, jak je to časté v některých světových parlamentech. Paradoxem však je, že nositelem zhoršené politické kultury jsou strany, co si samy osvojily nálepku „demokratické“. Ke zlepšení politické kultury může dojít pouze tehdy, pokud se zúčastněné politické strany začnou zabývat skutečnými zájmy občanů.

 

 

 

Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným zaměstnaneckým, politickým nebo dalším aktivitám?

V případě, že budu zvolen, budu se senátorské práci věnovat na plný úvazek. Podnikání přenechám mladším.

 

 

 

 

Rozhovor Haló novin s kandidátem KSČM do Senátu V. Roškotem

Kandidujete za KSČM v podzimních volbách do Senátu. Je to vaše první větší politická zkušenost? Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl kandidovat?
O politiku a politickou práci jsem se zajímal již od útlého věku díky angažovanosti mých rodičů. Pracoval jsem řadu let v institucích zahraniční politiky republiky a vedle své podnikatelské činnosti působím v orgánu Obvodního výboru KSČM Prahy 3. Jsem přesvědčen, že jen aktivní účastí v politickém dění mohu věci ovlivnit. Hospodská klábosení nic neřeší. Proto jsem přijal nabídku kandidovat. Vážím si důvěry, kterou jsem dostal, a udělám vše pro to, abych své voliče nezklamal.
Jaké jsou největší problémy území, za které se ucházíte o post senátora? Jak byste jako senátor mohl a hlavně chtěl lidem, kteří zde žijí, pomoci?
Vedle obecných problémů, které jsou ve větších městských aglomeracích téměř totožné, chtěl bych se zaměřit na výstavbu levných – startovacích bytů, lepší organizaci zdravotní péče a dopravy. Praha 2 a 3 jsou uzavřené městské obvody bez možnosti teritoriální expanze. 90 % stavebních pozemků je privátních. Tato situace vytváří problém možné výstavby levných - startovacích bytů pro starší a mladé páry. Navíc pokračuje prodej obecních bytů po změně vedení Prahy 3 (nyní ODS) i se souhlasem zastupitelů ČSSD. Jediné řešení bytové otázky je zastavení prodeje obecních bytů a jednání s developery o možnosti zajistit v rámci jejich projektů výstavbu levných bytů. Současně jsem proti tzv. zhušťování stávajících sídlišť výstavbou nových bloků. Dalším palčivým problémem je rozptýlenost odborných zdravotnických pracovišť. Pacient musí zvládnou několik přesunů k absolvování základních odborných vyšetření. Zvláště pro starší občany je to fyzicky a psychicky náročné. Podporuji výstavbu trasy metra D, která by ulehčila komunikacím, protože oba naše obvody jsou v podstatě tranzitními obvody ve směru do a z centra Prahy. Praha, kde je soustředěna značná část historických památek spjatá s naší historií, by měla umožnit bezplatnou návštěvu vybraných objektů mládeži do 18 let.
Pokud se stanete členem horní komory parlamentu, jaké oblasti byste se chtěl věnovat především a proč?
Jak jsem již uvedl u první vaší otázky, mám zkušenost z práce v zahraničních vztazích. Poznal jsem, jak je důležité, a naše historie to potvrzuje, že jako malý stát s převažující exportní ekonomikou musíme se oprostit od jednostranného zaměření a hledat možnosti spolupráce napříč světovým společenstvím. Jen tak si můžeme zajistit bezpečnost a prosperitu.
Čím se zabýváte, nebo jste se zabýval v „civilním“ životě?
Do roku 1990 jsem, jak jsem již uvedl, pracoval v zahraničních vztazích ČSSR a v diplomatických službách. Od roku 1992 podnikám v oblasti obchodu.
O senátorské křeslo ve vašem volebním obvodě se bude ucházet třeba sociolog Ivan Gabal, lékař a občanský aktivista, letošní kandidát na prezidenta Marek Hilšer, Ladislav Jakl, herec Vladimír Kratina, nebo současný senátor Libor Michálek. Jak své protikandidáty hodnotíte a jakou svým soupeřům zaujímáte strategii?
Konkurence je velká. Do volebního klání vstupují již známé tváře z předchozích předvolebních klání nebo z veřejných politických aktivit a někteří senátorský post obhajují. Spoléhám na to, že se voliči již po více než 30 letech naučili rozeznávat, co jsou nereálné sliby, populismus, zájmy jednotlivců a zájmových skupin. Jaký bude Senát záleží jen na voličích, zda horní komora obhájí svou prospěšnou existenci, nebo se stane úložištěm vyhořelého paliva. Co se týče strategie ve své kampani budu vycházet z volebního programu KSČM s heslem S lidmi pro lidi. Nejsem sám voják v poli a nabízím voličům reálný program se znalostí jejich problémů (na pražských Vinohradech žiji již 52 let). Nejsem populista. V této souvislosti mě překvapila podpora písničkáře Huťky přející si smrt prezidenta od kandidáta do Senátu doktora Hilšera. Je to skladba neetická a zvláště od lékaře bych to nečekal.
Voleb do Senátu se účastní obvykle dost málo voličů. Proč to podle vás tak je a jak a čím budete na voliče apelovat, aby jich přišlo víc? Jakou připravujete volební kampaň? Máte nějaké motto?
Senát má v našem politickém systému řadu pozitivních funkcí, ale otázka je, zda je dostatečně využívá. Podle mého si Senát za dobu své existence nepřesvědčil občany o své účelnosti. Stále je pokládán za zbytečnou instituci, která slouží k odkládání vysloužilých politiků - trafiku. Proto ten nezájem voličů o senátní volby. Přitom právě na voličích záleží, koho do Horní komory vyberou. V tomto smyslu budu při své kampani apelovat na voliče, aby k volbám šli a odpovědně zvažovali, koho z kandidátů do Senátu vyšlou. Moje kampaň se zaměří na obyvatele volebního obvodu prostřednictvím mítinků. Mým mottem je Bezpečnost a prosperita.

Jaký výsledek budete považovat za svůj volební úspěch?
Politickým úspěchem by bylo samozřejmě zvolení do Senátu. Jako osobní úspěch považuji už i to, že jsem dostal důvěru KSČM stát se kandidátem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ss

Odpovědi kandidáta V. Roškota na otázky Haló novin
 
Na co nejčastěji vzpomínáte ze svých školních let?
Z období školních let a zejména s přibývajícími lety, často vzpomínám na učitele, klukoviny s kamarády a první lásky. Řada přátelství se zachovala až dodnes.
Kdo vás v životě nejvíce ovlivnil?
Nejvíce mě v životě ovlivnili rodiče.
Co považujete za svou nejlepší vlastnost, a co za nejhorší?
Okolí, v kterém se pohybuji, si váží mé pracovitosti, a jak se říká s tahem na bránu. Myslím si, že mi chybí více trpělivosti.
Bez čeho se v životě neobejdete?
Asi bych se těžko obešel bez rodinného zázemí, na které se mohu spolehnout.
Odpovídají vaše charakterové vlastnosti znamení zvěrokruhu, ve kterém jste narozen?
Myslím si, že každý ve svém znamení zvěrokruhu najde několik vlastností, které mohou být charakteristické pro danou osobu. V mém zvěrokruhu Raka by se určitě našly také, ale já se tím neřídím.
Kdybyste nemohl žít v ČR, jakou zemi byste si pro život vybral?
Během svého života jsem měl možnost poznat Kubánce i jejich zemi. Vážím si jejich upřímnosti, přesvědčení a odhodlání bojovat za svou věc. Asi by to byla Kuba.
Co vás v životě nejvíc potěšilo a co nejvíc naštvalo?
Nejvíce v životě mě potěšilo narození obou mých dětí. Co mě nejvíce štve je krátká historická paměť části národa.
Proč jste vstoupil do politiky?
Do politiky jsem vstoupil proto, že si myslím, že jen tak mohu věci kolem sebe ovlivnit. Hospodská jalová klábosení nic neřeší.
Největší politický amatér a největší politický profík, jaké znáte…
Největším politickým profíkem je Vladimír Putin. Ví, co chce, jak toho dosáhnout a zná dva až tři tahy dopředu. Ne nadarmo jsou šachy ruským národním sportem. Jeho americký protějšek zřejmě fandí baseballu. Často se neví, kam odpálený míček doletí.
Jakou životní moudrostí se snažíte řídit, respektive jaké je vaše životní krédo?
Mým životním krédem je nesmlouvavý boj proti zlu a bezpráví.
.
.

Referendum o Parukářce neplatné

(16.10.2014)
Referenda se zúčastnilo jen 24,53 % voličů. Tedy zdaleka nebyla dosažena minimální účast 35 % dle zákona. Téma referenda (zachování zeleně a rekreačních ploch na Parukářce) nestálo občanům za to, aby vystoupali do vyšších pater škol, kde se nacházely místnosti pro toto hlasování.
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena